Nakşibendi tarikati,nin gayesi :

NAKŞİBENDİ TARİKATI,NIN GAYESİ :
Nakşıbendi Tarikatının Gayesi Bu yüce tarikatın amacı, amelde (ibadetlerimizde)
ihlas (samimiyet) kazanmak için ALLAH (c.c.) sevgisini elde etmeye çalışmaktır. İhlas;
dünya ve ahiret çıkarı gözetmeden bütün sözlerin, hareketlerin ve ibadetlerin ALLAH (c.c.) 'ın
rızası ALLAH( Teala'nın Zatı) için yapılmasıdır. Bu gayeye sadece Sünnet'e uymak ve gafleti yok etmekle erişilir. Bunu sağlamak için bu yolun isteklisinin iki şeye devam etmesi gerekir.
1-Ruhsat ve bid'at'lardan kaçınarak Şeriat-ı Muhammediye'ye uymak.
2-Gafleti tamamen gidermek. İşte Nakşıbendi tarikatı bu iki esastan ibarettir.
Mürid gafleti kovarak ve Şeriat'e uyarak başarılı olabilir. Bu yolun isteklisi, açlık tokluk,
susma ve öfke halindeyken, uykuda, uyanıkken, dostları ve yabancılarla görüşürken,
yalnızken, veya topluluk içerisindeyken kalbindeki düşünceleri bir noktada toplayıp
nefsini dizginler, böylece kalbinin uyanık kalmasını sağlar. bu kişiyi fitne ve ayrılık
rüzgarları etkileyemez. Aksine felaket, bela ve ayrılık halinde daha fazla uyanık olur.
Mürid Sünnet'e uyarak bütün mekruh ve haramları hatta en iyi davranışın (Hilaf-i Evla)
dışındaki uygulamaları bile yapmaz; dini,nin emirlerini yerine getirir. Eskiden yapmış
olduğu haram ve mekruhlardan veya yapmadığı dinin emirleri için istiğfar eder.
Bunlar uyulması gereken önemli kurallardır. Mürid gafleti gidermek için çaba
sarfederek huzur alışkanlığını kazanmaya çalışır. Buna Vukuf-i kalbi (kalbin
ALLAH (c..c)'tan uyanık olması) denir. Bu yalnız zikir veya rabıta ile yahut her ikisi
ile şiddetle kalbe yönelme ile kazanılır. Hak yolcusu kalbinin üzerinde o kadar durur ki,
gaflete girmek istese giremez ve huzur alışkanlığını bırakmak istese bırakamaz.
 
Üst