Müştak Baba Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 6 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


 1. Müştak Baba Kısaca Hayatı


  Sufi bir şari olan Müştak Baba, Biri erkek, ikisi kız olmak üzere üç çocuğu dünyaya gelmiştir. Kızlarından birisi Tafte Hanedanından Ahmet Bey'le, diğeri de Ahmet Muhlis Paşa ile evlenmiştir. Oğlu Edhem Baba'dır.

  Müştak baba'nın asıl adı, Muhammed Mustafa Müştak efendidir. Eğitimlerini amcası Şems-i Bitlisi, Hasan Şirvani ve Bağdat’ta Nâkibül-eşraf Hasan Efendi ile İstanbul’da Mesnevihan Hoca Neşet Efendi’den almıştır.

  Edebi yönü ve hitabeti güçlü olan Müştak Baba Arapça ve Farsça bilidi ve aruz vezni ile yazdığı şiirlerinde, sembolik dil kullanırdı. Şiirlerinden oluşan divanı, ölümünden sonra, 1847 yılında basılmıştır.

  Eserleri

  Âsârü’l Müştak Esrarü’l-Uşşak. (Asar) (Biyografidir)
  Divan-ı Müştak Baba.
  Mektubat-ı Kimya-yı Müştak.
  Baharname. (Farsça divan)
  Mişkâtü’l-Müştak Mir’atü-l Uşşak.
   


Yükleniyor...