mustafa kemal atatürk akrostiş

#1
M ısralara sığar mısın bilemiyorum, bir şiir de sana yazsam,
U tanır acemi kalemim, ya nakıs sözlerle seni anlatamazsam...
S arı saçlarından mı başlamalıyım, masmavi gözlerinden mi...
T arihten bugünümüze dek süzülen, ışık tutan sözlerinden mi...
A nadolu'yu sardı gavurun itleri, şehirlerimizi yaktı, kül eyledi,
F ransız'ı, İngiliz'i, Yunan'ı hep aynı telden şarkılarını söyledi,
A ğzı sulandı Ermeni'nin, Rus'un, hainler baltalarını bileyledi.

K urtuluş Savaşı'nı başlattı, memleketimizin dört bir yanında,
E lbirliğiyle mücadelede liderdi,Anadolu'nun işgale isyanında,
M ehmetçik'e ölmeyi emretti, doymadı kara topraklar kana,
A y Yıldız'ın sevdasına şehitliğe kavuştular,veda ettiler cana,
L aleler de boynun büküp ağıt yaktı, bu kıpkırmızı heyecana.

A ştık sayende tüm engelleri, bağımsızlık senin karakterindi,
T ürkiye Büyük Millet Meclis'i de kuruldu, bu da alın terindi,
A llah'ın bir lütfuydun bize, kazandık her cephede zaferleri,
T emelini attın Türkiye Cumhuriyeti'nin, bitti haçlı seferleri,
Ü stün zekanla, ilkelerini belirledin, çağdaş Türkiye yolunda,
R akibin olmadı hiç,İsmet Paşa sağında,Fevzi Paşa solunda,
K eşke daha da anlatabilseydim seni,acizane şiirin sonunda.
 
Üst