Muhammedü'l-Emin - Hz. Muhammed'in peygamberlik öncesi hayatı

Yazar : Casim Avcı


Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatı “ilk” kez bir “müstakil” kitap olarak yayımlandı. Dr. Casim Avcı’nın kaleme aldığı, Dr. Ömer Türker’in editörlüğünü yaptığı Muhammedü’l-Emin, Peygamber Efendimiz’in çocukluğunu, gençliğini, Hz. Hatice ile evliliğini ve vahye hazırlanışını ele alıyor; bu dönem içindeki önemli olayları tüm detaylarıyla aktarıyor. Kitap, risâlet öncesi Cahiliye toplumunun örf, âdet ve ibadetlerini; İslam öncesi Mekke’nin portresini de ayrıntılı olarak çiziyor.

Kitapta, Mekke tarihi, Mekke ve Kâbe ile ilgili görevler, sosyo-ekonomik hayat ve putlar, Fil vakası, Peygamber Efendimizin’in soyu ve ailesi, Kutlu Doğum, sütannesi Halîme’ye verilişi, annesi ve dedesinin vefatları, amcası ile yaptığı Suriye seyahati ve rahip Bahira hadisesi, Efendimiz’in Ficâr Savaşı’na katılması, Hilfu’l-Fudûl cemiyetinde bulunması, Hz. Hatice ile evlenmesi ve Kâbe hakemliği gibi önemli olaylar, bilimsel tarihçilik esaslarına sadık kalınarak, son derece sade ve anlaşılır dille anlatılıyor.

Hayykitap’tan yayımlanan Muhammedü’l-Emin’i “özel” kılan bir diğer özellik ise farklı kesimlerden İslam otoritelerinin kitabı onaylaması ve tavsiye etmesi... Prof. Dr. Hayrettin Karaman, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Hamdullah Öztürk, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Mustafa Fayda ve Tuğrul İnançer, kitabın arka kapağında görüşlerini ve tavsiyelerini dile getiriyorlar.

Bilindiği gibi Hz. Muhammed’in hayatıyla ilgili eserlerin büyük çoğunluğunda 23 yıllık peygamberlik sonrası döneme ağırlık veriliyor. Ancak Hz. Peygamber’in hayatına bir bütün olarak bakıldığında 40 yılının peygamberlik öncesine ait olduğu görülüyor; bu da ömrünün yaklaşık üçte ikisine karşılık geliyor.

Efendimiz, “insan ve kul olarak” bu 40 yıllık dönemde peygamberliğin ağır yükünü taşıyabilecek şekilde hazırlanıyor. Toplumun bu mesaja kulak vermesini kolaylaştıracak güvenilir kişiliği bu dönemde oluşuyor. Nitekim onun bu dönemde Mekke toplumundaki adı da “Muhammedü’l-Emîn” yani güvenilir Muhammed.

İşte kitabın yayımlanma nedeni de tam burada yatıyor:

“Bu kitap asırlardan beri devam eden Peygamber sevgisi ve özleminin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Efendimiz’in “Allah Resûlü’nde sizin için güzel bir örnek vardır” ayetinde ifade edilen örnekliğini görmek ve dostane sesimize kulak verenlerle bu heyecanı paylaşmak istedik.
Bunun için de ilk adım olarak Peygamberimiz’in doğumundan vahyin inişine kadar geçen hayatını müstakil bir kitapta anlatmayı yeğledik. Özellikle bu kesiti tercih edişimizin nedeni, Efendimiz’in örnek kişiliğinin vahiy sonrasında olduğu gibi öncesinde de ifadenin bütün anlamlarıyla gerçekleştiğini görmek ve göstermekti. Onun (s.a.v.) çocukluğunu, gençliğini, yaşadığı toplumun iyi ve kötü hasletlerine karşı tavrını, eşiyle, akrabalarıyla ve komşularıyla ilişkisini, yoksula yardımını, haksızlığa karşı duruşunu, ticaretteki dürüstlüğünü ve çevresindeki bütün insanlar tarafından “Muhammedü’l-Emîn” yani “güvenilir Muhammed” adıyla anıldığını, kısaca iyi bir kul ve insan olmanın evrensel şartlarını kavramaktı amacımız. Çünkü Efendimiz’i anlamaya ve örnek almaya bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu düşündük. Bu gayeyle çıktığımız yolun sonunda Casim Avcı’nın bilimsel titizlik ve mümin duyarlılığıyla kaleme aldığı elinizdeki kitaba ulaştık. Eğer Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bugünün insanı tarafından anlaşılmasına bir nebze katkımız olursa kendimizi bahtiyar sayarız.”
 
Üst