Mübarek Buhari Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Aderito tarafından 4 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


 1. Mübarek Buhari Kimdir Kısa

  Kuran-ı kerimden sonra en değerli ve kıymetli kitab olan Sahih-i Buhari adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük hadis âlimidir. İsmi, Muhammed bin İsmail olup, künyesi Ebu Abdullah’tır. Hadis ilminde yüksek derecede olup, 300.000’den fazla hadis-i şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir âlim olduğu için "İmam", Buharalı olduğu için "Buhari" denilmiş, İmam-ı Buhari ismiyle meşhur olmuştur. 810 (H. 194) senesinde Buhara’da doğdu. 870 (H. 256) senesinde Semerkand’ın Hartenk kasabasında vefat etti.

  Çok küçük yaşta babasını kaybeden Buhari, ilk tahsiline doğum yeri olan Buhara’da başladı. Duası makbul saliha bir hanım olan annesi, onun ve kardeşinin yetişmesi için gayret sarf etti. On yaşından itibaren hadis âlimlerinin derslerine devam etti. On beş yaşına girmeden 70.000 hadis-i şerifi ezberledi.

  Eserleri
  1) Câmi-us-Sahih:
  2) Tarih-ul-Kebir
  3) Tarih-ul-Evsat
  4) Tarih-us-Sagir
  5) Kitab-u Duafâ-is-Sağire
  6) Et-Tarih fi Marifeti Ruvât-ül-Hadis
  7) Et-Tevârih-ul-Ensab
  8) Kitab-ül-Kûnâ
  9) El-Edeb-ül-Müfred
  10) Ref’ul-Yedeyn fissalâti
  11) Kitab-ül-Kırâati Half-el-İmam
  12) Halk-ul-Ef’âl-il-İbâdi ver-Reddü alel-Cehmiyye
  13) El-Akide yâhut Et-Tevhid
  14) El-Câmi-ul-Kebir
  15) Et-Tefsir-ül-Kebir
  16) Kitab-ül-Mebsût
  17) Esmâ-üs-Sahabe
   


Yükleniyor...