Montessori Programının Genel Amaçları

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 4 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Montessori Nedir
  Montessori Eğitimi
  Montessori Metodu

  Montessori programlarının genel amaçları çocuğun okula karşı pozitif bir tutum takınması, öğrenme sevgisi göstermesi, öz disiplin göstermesi, öz motivasyonlu olması, bağımsız olarak hareket edebilmesi, tekrardan ve çalışmaktan keyif alması, kendine güven geliştirmesi, konsantrasyon alışkanlığı kazanması, kalıcı merakının beslenmesi, iç güvenin ve düzen duygusunu geliştirmesi ve oyun oynamak yerine çalışmayı seçmesi olarak sıralanabilir Bu amaçlardan bazıları şöyle açıklanabilir:

  Çocuğun okula karşı pozitif tutum geliştirmesi: Montessori Metodunda eğitim aktivitelerinin çoğunun bireysel olması sebebiyle, çocuk kendisine çekici gelen eğitim işiyle ilgilenir Çocuk kendi hızında çalışır ve işini istediği kadar tekrarlar Böylelikle denemeleri başarılarının dizisi haline gelir Bu şekilde çocuk öğrenmeye karşı pozitif tutum edinir

  Her çocuğa kendine güvenini geliştirmesi için yardımcı olunması: Montessori okullarında çalışmalar tasarlanırken, her yeni adım çocuğun zaten hakim olduğu alanlar üzerine inşa edilir Böylelikle sık sık tekrarlanan başarısızlıkların olumsuz etkileri ortadan kalkar

  Her çocuğun konsantrasyon alışkanlığı kazanmasında yardımcı olunması: Etkili eğitim, dikkatli dinleme alışkanlığını ve söylenen / uygulanan şeye dikkat etmeyi gerektirir Yapılan dikkat toplayıcı deneyimler süreciyle çocuk uzun süren dikkat alışkanlığı oluşturur, böylece konsantrasyon yeteneğini arttırır

  Kalıcı merakın beslenmesi: Sürekli ve kalıcı merak sürekli öğrenmenin ön koşuludur Çocuğa uyarıcı öğrenme durumlarının zengin bir çeşitliliği arasında nitelikleri ve ilişkileri keşfetmesi için fırsatlar sağlanmalıdır Böylelikle merak gelişir ve yaratıcı öğrenmede temel unsur kurulur

  Çocukta düzen duygusunun ve iç güvenin geliştirilmesi: İyi düzenlenmiş ve zenginleştirilmiş ancak basit bir çevre sayesinde çocuğun düzen ve güvenlik ihtiyaçları yoğun bir şekilde tatmin edilir

  Girişimde bulunma ve sürdürme alışkanlıklarının geliştirilmesi: Çekici materyaller ve eğitim etkinlikleri çocuğun iç ihtiyaçlarına göre düzenlenir Çocuk kendi kendine yaptığı etkinliklerden zevk almaya alışır Giderek bunlar inisiyatif alışkanlığına yol açar

  Montessori Eğitim Kademeleri

  Montessori metodu ilk uygulamalarında okul öncesine yönelik olmakla beraber zamanla lise eğitimine kadar uygulama alanı bulmuştur Montessori eğitim kademeleri okul öncesi eğitiminde 0-3 ve 3-6 olarak ikiye ayrılabilir

  0-3 yaş 0-14 ay infant (=bebek) ve

  14-36 ay toddler (=yeni yürümeye başlayan çocuk) olarak ikiye ayrılır İlkokul ise

  6-12 yaşı kapsar ve yaş gruplanması gereğiyle iki kademeye ayrılmaktadır Ortaokul ve lise ise zaten üç yıllık bir aralığı kapsadıkları için tek kademelidir Montessori ortaöğretimi Maria Montessori tarafından Erdkinder (=toprak çocukları ) olarak adlandırılmıştır

  montessoriegitimicom ​
   


Yükleniyor...