MongolizmMongolizm nedir ?
Her doğan bin çocuğun üçünde rastlanan bir geri zekâlılık halidir. Bazen bu hastalık «Down Sendromu» olarak da adlandırılır.

Mongolizm nasıl teşhis edilir ?
Çoğunun görüntüsünden. Kafa anormal derecede ufaktır, kaslar gevşektir. Gözler yukarı ve dışa doğru meyillidir. Burun köprüsü anormal derecede geniştir ve dil genellikle dışarıda sarkık durmaktadır. Eller geniş ve kürek biçimindedir. Avuçtaki çizgiler anormaldir. Boyun kısa ve geniştir; üstelik anormal bir kalp durumu da mevcut olabilir.

Mongolizm neden ileri gelir ?
Nedeni kromozomlardaki bir kusurdur. Normal bir çocukta kırk-altı kromozom varken, Mongolizmli bir çocuktaki kromozomlar kırk yedidir.

Mongolizm irsi midir ?
Hayır.

Genç annelerden fazla, daha yaşlı annelerin çocuklarında mı görülmektedir ?
Evet.

İlk çocuktan veya sonradan doğan bir çok çocuktan sonra dünyaya gelecek bir çocukta olması ihtimali daha fazla mıdır ?
Evet.

Bu durumu belirtecek özel kan testleri var mıdır ?
Evet. Kromozom etütleri bu durumun mevcudiyetini gösterecektir.

Mongolizmin tedavisi var mıdır ?
Hayır.

Mongolizmi önlemenin çareleri var mıdır ?
” Hayır yoktur.

Bu gibi çocukların büyüme ihtimâlleri var mıdır ?
Evet. Uzun yıllar yaşabilirler. Mongolizm hastalığı olanların kırk yaşına kadar yaşadıkları görülmüştür.

Mongolizmi olan bir çocuğun zekâsı hangi düzeye kadar yükselebilir ?
Genellikle bütün yaşantıları boyunca çocuğumsu ve çocuk mizaçlı kalırlar.

Mongolizmli çocukların mizaçları genellikle nasıl olur ?
Bu çocukların hoş, sevgi gösteren mizaçları bulunmaktadır. Bazen bir kuklayı andırırlar. Her zaman söz dinlerler, saldırgan olmazlar, kızmazlar ve herhangi bir davranış zorlamasına yer vermezler.

Bunların evde bakımları mümkün müdür ?
Evet. Çok vakalarda bu gibi çocukların evde bakılmaları mümkündür. Ancak bunların evde bulunmasının evdeki öteki çocuklar üzerinde olumsuz psikolojik tesirleri görülürse, hasta çocuğun bir bakımevine yerleştirilmesi tavsiye olur.

Mongolizm olan bir çocuk ne gibi bir hastaneye yerleştirilebilir ?
Geri zekâlı çocukları kabul eden herhangi bir kuruluş. Birçok yerde bu gibi çocukların bakımı için özel klinikler vardır.

Mongolizm vakası olan çocuklar eğitilebilir mi ?
Ancak sınırlı bir dereceye kadar.

Bunlara bir meslek öğretilebilinir mi ?
Evet. Bunların bazılarına kolay görevler verilebilir ve öğretilebilir.

Kendi kendilerini geçindirecek hale getirilebilirler mi ?
Pek seyrek. Bununla beraber «yüksek derece Mongolizm» düzeyinde olan bazı çocuklara haber taşıyıcı gibi basit görevler öğretilebilir ve bu gibilerin kendi kendilerini geçindirecek hale gelebilmeleri mümkün olur.

Bu duruma neden Mongolizm denmektedir ?
Gözlerin yukarıya doğru çekik olmasından ve yüzlerin Moğollara benzerliğinden.

Mongolizm yalnız beyaz ırkta mı olur ?
Hayır. Her ırkta olabilir.
 
Üst