Mezopotamya Uygarlıkları kısaca

'Tarih Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 28 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mezopotamya Uygarlıkları nedir

  MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

  Mezopotamya, ilkçağda Anadolunun güneyinde Toros Dağlarında başlayıp Basra Körfezine kadar uzanan bölgenin adıdır. Bu bölgeyi Fırat ve Dicle ırmakları sular. Mezopotamya, iki ırmak arası anlamına gelir.

  İlk çağda Mezopotamyada beş devlet kurulmuştur. Bunlar; Sümerler, Elamlar, Akadlar, Asurlar ve Babillilerdir.

  a. Sümerler

  M.Ö.4000′lerde Aşağı Mezopotamyaya yerleştiler ve diğer Mezopotamya uygarlıklarına öncülük ettiler.

  Sümerler M.Ö 3000 yıllarında ilk yazıyı kullandılar.

  - Birbirlerinden bağımsız birçok şehir devletçiklerinden oluşan bir uygarlık kurdular. En önemli şehirleri Ur, Uruk, Kiş, Lagaş, olan Sümer devletçiklerinin başında Patesi denilen krallar bulunurdu. Bunlar aynı zamanda rahiptiler.

  Bilinen ilk yazılı kanunlar Sümer kralı Urganika tarafından yazılmıştır.

  - Sümerler bataklıkları kurutarak tarım arazileri kurmayı başarmışlardır.

  Çok tanrılı dinlere inanırlardı ve kralları rahip-kral olarak bilinirdi. En önemli Tanrıları Enki, Enlil ve Anudur.

  Dini amaçla yaptıkları Ziggurat adlı tapınakları aynı zamanda rasathane ve soğuk hava deposu olarak da kullanılmaktaydılar

  Sümerler düzenli orduyu Mezopotamyada ilk kuran Akatlar tarafından ortadan kaldırılmışlardır.

  Sümerler bilim alanında ilerlemiş , dört işlemi kullanmış, dairenin alanını hesaplamayı başarmışlardır.

  Edebiyat alanında en önemli eserleri Yaradılış, Tufan ve Gılgamış destanlarıdır.

  Mezopotamyada Sümerlerden sonra kurulan devletler, Sümer uygarlığını geliştirerek Mezopotamya uygarlığına katkıda bulunmuşlardır.

  b. Akadlar:

  Paralı ve devamlı orduları sayesinde kısa sürede bütün Mezopotamyaya egemen olan Akadlar Doğu Anadoluya kadar sınırlarını genişlettiler. Akadlar çok tanrılı bir inanışa sahiptiler ve başkentleri akad idi. Agade adı verilen kerpiç ve tuğladan yapılan eserler en önemli mimari eserleridir. Tarihte bilinen ilk imparatorluk ve ilk düzenli orduyu Akadlar kurdular. Sümer uygarlığını Ön Asyaya yaymayı başardılar.

  c. Elamlar:

  Güneydoğu Mezopotamya Elam olarak adlandırılır. Mezopotamya uygarlığı içinde en sönük dönemini oluşturur. Başkentleri Sus şehridir. Bilim ve teknik, güzel sanatlarda ilerleme göstermişlerdir. Elamlar tarımla ilgilenmiştir. Çok tanrılı bir inanışa sahiptirler.

  d. Babil Krallıkları

  Babil Krallıkları Orta Mezopotamyada kuruldular ve M.Ö 3000′lerde ortaya çıktılar.

  - Babil Kralı Hammurabi ilk anayasa olarak kabul edilen Hammurabi kanunlarını oluşturdu. Hammurabi, daha önce uygulanan kanunların birleşmesinden oluşmaktadır. Hammurabi kanunlarında Urganika Kanunlarına göre daha sert cezalar yer almaktadır. I. Babil krallığı Hititlerin saldırısı ile yıkılmıştır.

  - II. Babil krallarının en önemlisi Nebukadnazardır. Onun zamanında Babilin asma bahçeleri ve Babil kulesi yapıldı. II. Babil krallığını Persler ortadan kaldırdı.

  e. Asur Krallığı

  Asurlar, yukarı Mezopotamya olarak adlandırılan Güney Doğu anadoluda kuruldular. Asurlar Toros ve Anadoluya kadar yayıldılar. İbranilerle savaşıp Mısıra kadar vardılar. Asurlar ticaret kolonileri kurdular ve ticareti geliştirdiler. Asurlar, Anadoluda kurdukları ticaret kolonileri sayesinde Anadolunun tarihi devirlere girmesini ( Anadoluda yazılı devirlerin başlamasını) sağladılar. Özellikle Kayserideki Kültepede Asur Tabletleri bulunmaktadır. Asurlar Mezopotamyanın en geniş devletini kurmayı başardılar. Nemrut Dağındaki heykeller asurlara aittir. Asurluların kanunları Hammurabi kanunlarından daha sert yaptırımlar içerr. Asurlar çok tanrılı bir inanışa sahiptir. Asurlar atlı birlikleri ilk kullanan devlettir. Medler ve Babiller tarafından ortadan kaldırıldılar
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Ara 2012
 2. Sümerler
  Akadlar
  Babiller

  Asurlular

  Elamlar
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 11 Kas 2014
Yükleniyor...