Meşrutiyet kavramını kısaca araştırınız

#1
“Meşrutiyet” kavramını araştırınız. Osmanlı Devleti’nin I. Meşrutiyeti ilan etmesiyle yönetim yapısında ne tür değişimler olduğunu tespit ediniz

Meşrutiyet, Meşrutî monarşi veya Parlamenter Monarşi hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimi. Meşrutiyet, bir hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan yönetim biçimidir.

1. Meşrutiye’in Getirdiği Yenilikler

– Halk dolaylı da olsa ilk kez padişahın yanında yönetime katılma hakkı elde etti.
– Osmanlı Devleti ilk kez anayasa ilan etti ve parlamenter sisteme geçti.
– Kanun-ı Esasi Türk tarihinin ilk anayasasıdır.
– Padişahın yetkileri meclisten daha üstün tutulmuş ve meclis danışma meclisi konumuna düşürülmüştür.

 
Üst