Mesane iltihabı için hangi testler yapılır

#1
Mesane iltihabı için hangi testler yapılır

-Tam idrar analizi: İdrarda lökosit görülmesi her mikroskobik sahada 5 adet ve üzeri ise idrar yolu enfeksiyonu düşünülür.
-İdrar kültürü: Tam idrar analizinde tespit edilen lökositler vücudun savunma hücreleridir. Mikrobun çeşidini anlamak için ise idrar kültüründen faydalanılır. Kültür için alınan idrar 3 gün boyunca özel bir besi yerinde uygun sıcaklıkta bekletilir. Başka mikroorganizmaların bulaşması önlenir. Böylece sistite neden olan mikroorganizmanın cinsi belirlenir.
-Anaerobik ve aeoribik kültürler
-Fungal (mantar ve viral) kültürler
-Tam kan sayımı: Hemorojik sistitte anemi aranır. Bakteriyel sistitte lökosit yükselmesi sistitin sistemik enfeksiyon haline gelmekte olduğunu gösterir.
-Kreatin seviyesi: Böbreklerle ilgili fonksiyon bozukluğu olup olmadığını gösterir.
-İdrar sitolojisi: Sistit düşünülen hastada bakteriyel bir enfeksiyon tespit edilmemişse ve hastanın mesane kanseri açısından risk faktörleri taşıdığına inanılıyorsa idrar sitolojisi yapılmalıdır.
-Tüberküloz bakterisi için idrar kültürü
-Vajinal akıntının değerlendirilmesi ve kültürü
 
Üst