Merhamet İle İlgili Kompozisyon

'Eğitim Merkezi' forumunda ZeuS tarafından 13 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Merhamet hakkında Kompozisyon örneği

  Rahmet kökünden gelen merhamet, acımak, şefkat göstermek, af, lütuf ve ihsanla muamele etmek gibi güzel anlamları içermektedir.
  İslam dininin insana yaklaşımı ciddi bir değerlendirmeye tâbi tutulduğunda, bu yaklaşımda, yumuşaklığın, şefkat ve merhametin ağır bastığı görülür. Katılığın, sertliğin, kıyıcılığın İslam'da yeri olmadığını, siyaset olarak benimsenmediğini hem kaynaklardan hem de uygulamalardan kolayca anlamak mümkündür. Tatbikat bu dinde katılığın değil, yumuşaklığın; şiddetin, zulmün değil, merhametin; intikamın değil, affediciliğin geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.
  Kimileri, Kur'an'da mevcut olan azap ayetlerine, cehennem tasvirlerine, inkârcı ve isyancılara, günâhta direnenlere yöneltilen tehditlere Kur'an'ın tek gerçeği imiş gibi bakmaktadırlar. Buradan haraketle İslam'ı yalnız korkutan, ürküden, cezalandıran bir din olarak görmektedirler.

  Her dinde ve kutsal kitapta olduğu gibi Kur'an'da da inançsızlıkta direnenleri, doğru yoldan sapanları, günâhta ısrar edenleri, tutumlarının karşılığı olarak çeşitli cezaların ve acıklı bir sorun beklediğini haber veren birçok ayet vardır.
  Suç işleyenler, belirlenen kuralların dışına çıkanlar için yalnız dinler tarafından değil, her çağda her devlet ve otorite tarafından en hafifinden, idama kadar her türlü ceza tertip edilmiştir. Hiçbir nizam, kurallarını çiğneyenlere yeşil ışık yakmaz "aferin", "iyi etmişsin" demez. Bu, Müslümanlık için de geçerlidir. Müslümanlık da varlığını tanımayanlara, getirdiği esaslara başkaldıranlara, yan çizen mensuplarına karşı dünyevi ve uhrevi çeşitli cezalar öngörmüştür. Uygulamalardan anlaşıldığına göre bu cezalardan bazılarının caydırıcı etkisi ön planda tutulmuştur. Üstelik her cezanın tam bir adaletle, asla zulüm ve intikam aracı haline getirilmeksizin uygulanmasını istemiştir.

  Kur'an'ın umumi havasından çok açık bir şekilde Yüce Rabbimizin merhamet ve bağışlayıcılığının ağır bastığı sonucu çıkmaktadır.


  İslâmı anlayışta başta insanlar bütün yaratıklara acınacaktır. Bütün canlılar rıfk ile (incelikle) muamelee göreceklerdir. Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Hakkın merhameti bir okyanusa, tüm insanların işlediği günah ise bir kuşun gağasındaki bir damla çamura benzetilmektedir. O kadarcık çamur okyanusu nasıl bulandıramazsa, kulların günahı da Allah'ın engin merhametini menfi yönde etkilemez.
  Müslüman din uluları bu İslâmi merhamet anlaşıyını çok iyi kavramışlardır. Bu konudaki sözleri gerçekten hayranlık uyandırıcıdır.

  Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: İslâm merhametin kaynağıdır ve teori ve pratikte onu en yetkin şekilde temsil etmektedir.

  alıntı
    2. Cevap: Merhamet İle İlgili Kompozisyon

  Şefkat ve merhamette güneş gibi ol

  Mevlana Hazretlerinin söylemiş olduğu sözlerde insana doğru yolu gösteren bir çok anlam bulunmaktadır.Şefkat ve merhamet, insanlara karşı sevgi beslemekten geçer, sevgi ise Mevlana düşüncesinin merkezidir.Mevlana nın sevgisi evrenseldir, ırk, din, dil ayrımı yapmadan tüm insanları kapsar. Mevlananın sevgisi, Ondan yüzyıllar sonra Dr. Masumi Toyotomede ifadesini bulan “Her Şeye Rağmen rağmen sevgisidir.

  Allah yeryüzünü zayıf, güçlü bir yığın canlı ile donatmıştır. Ve onların başlarına taç olarak da insanı yaratmış. İnsana ise kaynağı kendinde sonsuz olan şefkat ve merhamet vermiştir ki Allah'ın yarattıklarına karşı sevgi, diğer insanlara saygı duysun. Güneş gibi ol şefkatinle ısıt ve ısıt yeryüzünü.

  Şefkat demek karşıdaki insana sevgisini göstermek, ona güven duygusu vermek, ona içinin sıcaklığını, güzelliğini göstermesidir. Merhamet ise o kişinin acıma ve sevgi duygusuna denir. Güneş gibi ol demesi ise şefkat ve merhamet sonucu güneş gibi parlak, apaydın olmaktır. Şefkat bir bebeğe doğuştan gelen bir yetkidir. Merhamette doğuştan gelen bir yetkidir. Anlayacağınız üzere her insan bu yetkilere sahiptir. Şefkat ve merhamet sevgi yolundan geçer. Sevgi ise Mevlananın temelidir. Mevlananın sevgisi evrenseldir. Onun için dil din ırk hiç fark etmez. Toplumda sevgi yeterli değildir. Bunun yanında herkes birbirine saygıda göstermelidir. Saygı ve sevginin bunun yanında şefkat ve merhametin bulunduğu bir toplum uzun süreler, mutlu ve sağlıklı yaşar İşte Mevlanamız bize bu nasihatı vermiştir.

  ALINTI