Menopoz Nedir Erken Menopoz Nedenleri


Menopoz Nedir Erken Menopoz Nedenleri
Menopoz Nedir Erken Menopoz Nedenleri Nelerdir?
Erken Menopoz Nedenleri

Menopoz Nedir, Menopoz Neden Oluşur, Erken Menopoz Nedenleri

Kuramsal açıdan bakıldığında menopozun insana bazı yararları olması gerekir, çünkü doğada her şeyin bir amacı vardır. Kadınların çoğunun menopozu aylık kanamalardan ve doğurganlık döneminden kurtuluş olarak gördükleri doğrudur; gerçekten de menopoz geç yaşta çocuk doğurmanın yaratabileceği tehlikelerden bir bakıma kadınları korur. Erkeklerin çoğu, epeyce yaşlandıkları zaman bile hiçbir sakınca olmadan çocuk sahibi olabilirler, bunun tek olumsuz yanı, çocuk doğduğunda babanın yaşlanmış olması, okula başladığındaysa artık hayatta olmamasıdır. Oysa kadınlar, 40 yaşından sonra çocuk sahibi olmaya çalışırlarsa, genç kadınlara göre anormal çocuk doğurma olasılığının (mongolizmin, Down sendromunun) arttığını göreceklerdir.

Kadınlar menopoz dönemine gerdiklerinde, çoğunlukla çocuklarını yetiştirmiş, bilgi ve becerilerini yeni kuşağa aktarabilecekleri, birikimlerinden dolayı saygınlık kazandıkları bir çağa erişmiş olurlar. Çocuklara bakıp onları büyüten, çoğunlukla kadınlar olduğundan, menopoz bir bakıma, yalnızca çocuğu büyütmeye yetecek ölçüde uzun bir yaşam sürecek kadınların çocuk doğurmalarını güvence altına almış olur.

Öyleyse menopozun geçirilmesi için oldukça geçerli biyolojik nedenler vardır; ama ateş basmaları, terlemeler, uykusuzluk, gittikçe artan sinirlilik ve ruh çöküntüsü gibi rahatsızlıkların arasında bu olumlu yanları görüp değerlendirmek size güç gelebilir. Kocanızın ve yakınlarınızın da bunlardan rahatsız olmasıyla menopoz bir aile sorununa dönüşebilir. Menopoz ayrıca, gençliğe çok önem veren bir toplum içinde yaşlanmakla eş anlamlı olması nedeniyle, katlanılması zor bir durum olarak da algılanabilir; bütünüyle boşlukta kaldığınız ya da çekiciliğinizi yitirdiğiniz duygusuna kolaylıkla kapılabilirsiniz.

Normal Menopoz ve Adetten Kesilme, Menopoz Etkileri

Normal menopoz iki değişik biçimde ortaya çıkabilir. Bunlardan biri, normal, düzenli âdet kanamalarınızın birdenbire kesilmesidir; ya da aylık kanamalar arasındaki süre uzayabilir; böylece kanama miktarı her seferinde biraz daha azalarak ortadan kalkar.

Ağır ya da çok sık tekrarlanan düzenli âdet kanamaları, menopoza doğru normal gidişler olarak görülemez; bu gibi anormalliklerin nedeni fibroidler ya da polipler (bunlar çoğunlukla kanserli olmayan urlardır) olabilir. Çok nadir olarak, rahimde kanser başlangıcı da buna neden olabilir; ama bu aşamadaki kanser, kolaylıkla tedavi edilebilir durumdadır. Bu nedenle, bu türden aşırı kanamaların üzerinde durularak nedeninin araştırılması ve yalnızca bir değişiklik olarak görülmemesi önemlidir.Seyrek olarak menopoz, 45 yaşından önce, erkende ortaya çıkabilir; az rastlanan bir durum da 25 yaş gibi genç bir dönemde kadınların yumurtalıklarının yumurta ve hormon üretememesi ve kanamaların durması gibi gerçekten üzücü bir durumun ortaya çıkmasıdır. Bu gibi kadınlarda biyokimyasal değişiklikler ve belirtiler daha aşırı bir biçimde ortaya çıkar; bunun ruhsal sonuçları da, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, gerçekten yıkıcı olabilir.
 
Üst