Mekhûl Eş-Şami Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 22 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. Mekhûl Eş-Şami Hakkında Bilgi


  Mekhûl Eş-Şami Hayatı


  Tâbiînden, meşhûr hadîs hâfızlarından ve velî.

  İsminin Şehrâp, olduğu da bildirilir. Künyeleri değişik şekillerde, Ebû Abdullah, Ebû Eyyûb ve Ebû Müslim olarak bildirilmiştir. Aslen İranlıdır. Kâbilde doğdu. Orada yaşı biraz ilerleyince, esir edildi. Mısırda, Hüzel kabîlesinden bir kadının azâdlısıdır. Onun için Hüzelî denmiştir. 731 (H.113)de Şamda vefât etmiştir.

  Zamânında, Şamın en büyük fakîhi (İslâm hukûku âlimi) idi. Resûlullah efendimizin hadîs-i şerîflerini öğrenmek için çok memleketleri dolaştı. Irak ve Medîneye gitti. Enes bin Mâlik, Ebû Umâme, Mahmûd bin Rebî, Ubeydullah bin Muhayrız, Anbese bin Ebî Süfyân, Süleymân bin Yesâr, Tâvûs bin Keysân ve başkalarından (rahmetuullahi aleyhim) hadîs-i şerîf rivâyet etti.

  Evzâî, Abdurrahmân bin Yezîd bin Câbir, Sevr bin Yezîd, Süleymân bin Mûsâ da (rahmetullahi aleyhim) ondan hadîs-i şerîf bildirmişlerdir. Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir âlimdir. Mekhûl hazretleri kendisine sorulan suâllerin hepsine cevap vermezdi. Teymî bin Atıyye el-Ansî; “Mekhûldan (bilmiyorum) diye cevap verdiğini çok işitmişimdir. der. Zührî; “Şu dört yerde, dört büyük âlim yetişmiştir. Saîd bin Müseyyib Medînede, Şabî Kûfede, Hasan el-Basrî Basrada, Mekhûl Şamda. Şamda, Mekhûl zamânında, fetvâ vermekte ondan daha yetkili kimse yoktu. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh demeden fetvâ vermezdi. Ben bu kadar anlıyabildim. Bu fetvâm, hatâlı da olabilir doğru da derdi. diye bildirdi.