Mehmet Akif Ersoyun En Güzel Şiirleri

'En Güzel Şiirler' forumunda Aysell tarafından 15 Kas 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mehmet Akif Ersoy şiirleri
  Mehmet Akif Ersoy güzel şiirleri
  en güzel Mehmet Akif Ersoy şiirleri  Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak

  Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak
  Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak
  Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle
  İmânı olan kimse gebermez bu ölümle:
  Ey dipdiri meyyit, 'İki el bir baş içindir'
  Davransana Eller de senin, baş da senindir!
  His yok, hareket yok, acı yok Leş mi kesildin?
  Hayret veriyorsun bana Sen böyle değildin
  Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz?
  Kendin mi senin, yoksa ümîdin mi yüreksiz?
  Âtiyi karanlık görüvermekle apıştın?
  Esbâbı elinden atarak ye'se yapıştın!
  Karşında ziyâ yoksa, sağından, ya solundan
  Tek bir ışık olsun buluver Kalma yolundan
  Âlemde ziyâ kalmasa, halk etmelisin, halk!
  Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam, kalk!
  Herkes gibi dünyâda henüz hakk-i hayâtın
  Varken, hani herkes gibi azminde sebâtın?
  Ye's öyle bataktır ki; düşersen boğulursun
  Ümîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!
  Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar;
  Me'yûs olanın rûhunu, vicdânını bağlar
  Lânetleme bir ukde-i hâtır ki: çözülmez
  En korkulu câni gibi ye'sin yüzü gülmez!
  Mâdâm ki alçaklığı bir, ye's ile sirkin;
  Mâdâm ki ondan daha mel'un daha çirkin
  Bir seyyie yoktur sana; ey unsur- îman,
  Nevmid olarak rahmet-i mev'ûd-u Hudâ'dan,
  Hüsrâna rıza verme Çalış Azmi bırakma;
  Kendin yanacaksan bile, evlâdını yakma!

  Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş
  Sesler de: 'Vatan tehlikedeymiş Batıyormuş! '
  Lâkin, hani, milyonları örten şu yığından,
  Tek kol da yapışsam demiyor bir taraftan!
  Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;
  Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır
  Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar
  Uğraş ki: telâfi edecek bunca zarar var
  Feryâd ile kurtulması me'mûl ise haykır!
  Yok, yok! Hele azmindeki zincirleri bir kır!
  'İş bitti Sebâtın sonu yoktur! ' deme, yılma
  Ey millet-i merhûme, sakın ye'se kapılma  14 Mart 1913


  Mehmet Akif Ersoy
   
 2. Cevap: Mehmet Akif Ersoyun En Güzel Şiirleri

  Seyfi Baba

  Geçen akşam eve geldim Dediler:
  - Seyfi Baba
  Hastalanmış, yatıyormuş
  - Nesi varmış acaba?
  - Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah
  - Keşki ben evde olaydım Esef ettim, vah vah!
  Bir fener yok mu, verin Nerde sopam? Kız çabuk ol!
  Gecikirsem kalırım beklemeyin Zîrâ yol
  Hem uzun, hem de bataktır
  - Daha a'lâ, kalınız
  Teyzeniz geldi, bu akşam, değiliz biz yalınız
  Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde;
  Boşanan yağmur iliklerde, çamur tâ belde
  Hani, çoktan gömülen kaldırımın, hortlayarak;
  'Gel! ' diyen taşları kurtarmasa, insan batacak
  Saksağanlar gibi sektikçe birinden birine,
  Boğuyordum! müteveffâyı bütün âferine
  Sormayın derdimi, bitmez mi o taşlar, giderek,
  Düştü artık bize göllerde pekâlâ yüzmek!
  Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim,
  Çifte sandal, yüzüyorduk, o yüzer, ben yüzerim!
  Çok mu yüzdük bilemem, toprağı bulduk neyse;
  Fenerim başladı etrâfını tektük hisse
  Vâkıâ ben de yoruldum, o fakat pek yorgun
  Bakıyordum daha mahmurluğu üstünde onun:
  Kâh olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara;
  Kâh olur, mürde şuâ'âtı düşer bir mezara;
  Kâh bir sakfı çökük hânenin altında koşar;
  Kâh bir ma'bed-i fersûdenin üstünden aşar;
  Vakt olur pek sapa yerlerde, bakarsın, dolaşır;
  Sonra en korkulu eşhâsa çekinmez, sataşır;
  Gecenin sütre-i yeldâsını çekmiş, uryan,
  Sokulup bir saçağın altına gûyâ uyuyan
  Hânüman yoksulu binlerce sefilân-ı beşer;
  Sesi dinmiş yuvalar, hâke serilmiş evler;
  Kocasından boşanan bir sürü bîçâre karı;
  O kopan râbıtanın, darmadağın yavruları;
  Zulmetin, yer yer, içinden kabaran mezbeleler:
  Evi sırtında, sokaklarda gezen âileler!
  Gece rehzen, sabah olmaz mı bakarsın, sâil!
  Serserî, derbeder, âvâre, harâmî, kaatil
  Böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil
  Bana göstermeli bir kerre Niçin? Belli değil!
  Ya o bîçâre de râhmet suyu nûş eyliyerek,
  Hatm-i enfâs edivermez mi hemen 'cız! ' diyerek?
  O zaman sâmi'anın, lâmisenin sevkıyle
  Yürüyen körlere döndüm, o ne dehşetti hele!
  Sopam artık bana hem göz, hem ayak, hem eldi
  Ne yalan söyliyeyim kalbime haşyet geldi
  Hele yâ Rabbi şükür, karşıdan üç tâne fener
  Geçiyor Sapmıyarak doğru yürürlerse eğer,
  Giderim arkalarından Yolu buldum zâten
  Yolu buldum, diyorum, gelmiş iken hâlâ ben!
  İşte karşımda bizim yâr-ı kadîmin yurdu
  Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu
  Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip
  Sarkıtılmış olacak, bir onu bulsam da çekip
  Açıversem İyi amma kapı zâten aralık
  Gâlibâ bir çıkan olmuş Neme lâzım, artık
  Girerim ben diyerek kendimi attım içeri,
  Ayağımdan çıkarıp lâstiği geçtim ileri
  Sağa döndüm, azıcık gitmeden üç beş basamak
  Merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak!
  Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini,
  Aralarken kulağım duydu fakîrin sesini:
  - Nerde kaldın? Beni hiç yoklamadın evlâdım!
  Haklısın, bende kabâhat ki haber yollamadım
  Bilirim çoktur işin, sonra bizim yol pek uzun
  Hele dinlen azıcık anlaşılan yorgunsun
  Bereket versin ateş koydu demin komşu kadın
  Üşüyorsan eşiver mangalı, eş eş de ısın
  Odanın loşluğu kasvet veriyor pek, baktım
  Şu fener yansa, deyip bir kutu kibrit çaktım
  Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne,
  Sürme çekmiş gibi nûr indi mumun kör gözüne!
  O zaman nîm açılıp perde-i zulmet, nâgâh,
  Gördü bir sahne-i üryân-ı sefâlet ki nigâh,
  Şâir olsam yine tasvîri otur bence muhâl:
  O perîşanlığı derpîş edemez çünkü hayâl!
  Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba,
  Sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfı Baba
  - Ihlamur verdi demin komşu Bulaydık, şunu, bir
  - Sen otur, ben ararım
  - Olsa içerdik, iyidir
  Aha buldum, aramak istemez oğlum, gitme
  Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime,
  Başladım kaynatarak vemeye fincan fincan,
  Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan
  - Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın?
  Nezle oldun sanırım, çünkü bu kış pek salgın
  - Mehmed Ağ'nın evi akmış Onu aktarmak için
  Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor on beş gün
  Ne işin var kiremitlerde a sersem desene!
  İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene
  Hadi aktamıyayım Kim getirir ekmeğimi?
  Oturup kör gibi, nâmerde el açmak iyi mi?
  Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ekmek parası:
  Dostunun yüz karası; düşmanının maskarası!
  Yoksa yetmiş beşi geçmiş bir adam iç yapamaz;
  Ona ancak yapacak: Beş vakit abdestle namaz
  Hastalandım, bakacak kimseciğim yok; Osman
  Gece gündüz koşuyor iş diye, bilmem ne zaman
  Eli ekmek tutacak? İşte saat belki de üç
  Görüyorsun daha gelmez Yalınızlık pek güç
  Ba'zı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma;
  Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma!
  - Seni bir terleteyim sımsıkı örtüp bu gece!
  Açılırsın, sanırım, terlemiş olsan iyice
  İhtiyar terliyedursun gömülüp yorganına
  Atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına,
  Başladım uyku teharrîsine, lâkin ne gezer!
  Sızmışım bir aralık neyse yorulmuş da meğer
  Ortalık açmış, uyandım Dedim, artık gideyim,
  Önce amma şu fakîr âdemi memnûn edeyim
  Bir de baktım ki: Tek onluk bile yokmuş kesede;
  Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sâde!
  O zaman koptu içimden şu tehassür ebedî:
  Ya hamiyyetsiz olaydım, ya param olsa idi!


  Mehmet Akif Ersoy
   
 3. Cevap: Mehmet Akif Ersoyun En Güzel Şiirleri

  Âhiret Yolu

  sokakta sâde bir 'âmîn! ' sadâsıdır gidiyor:
  mahalle halkı birikmiş, imam duâ ediyor
  basık bir ev; kapının iç yanında bir tâbût,
  başında çınlayan âvâzı dinliyor, mebhût;
  denildi: 'fâtiha! '; âmîni kestiler bu sefer,
  göğüsler inledi, derken, açık duran eller,
  hazîn alınları bir kerre okşayıp indi;
  deminki zemzemeler bir zaman için dindi
  duyuldu sonra imâmın nidâ-yı mağmûmu,
  diyordu:
  - söyleyin allâh için şu merhûmu,
  nasıl bilirsiniz ey müslümanlar?
  - iyi biliriz!
  -yarın huzûr-i ilâhîde toplanıp hepiniz,
  bu yolda hüsn-i şehâdet edersiniz ya?
  - evet!
  - imâm efendi, helâllık da iste, merhamet et
  - helâl edin hadi öyleyse şimdi hakkınızı
  - helâl edin hadi bekletmeyin adamcağızı!

  cemâatin yüreğinden kopup 'helâl olsun! '
  nidâ-yı saffeti, birden cenâze, ah-ı derûn,
  misâli uğradı evden; fezâda yükseldi
  içerde başladı bir cûş-i nevhadır şimdi;
  baş örtüsüyle kadınlargözüktü pencereden:
  -bıraktın öyle mi, en sonra kardeşim, bizi sen!
  -yıkıldı dostlar evim, barkım ah gitti kocam!
  -dayım melek gibi insandı; ben nasıl yanmam!
  -tamam otuz senedir komşuyuz da bir kerre,
  kızıp da 'ey! ' demiş insan değildi, hemşîre!
  -zavallı remziye! boynun büküldü evlâdım
  -babam ne oldu?
  -baban öldü
  -etme ayşe hanım,
  bu söylenir mi ya? hicrân olur zavallı kıza
  ayol, şu öksüzü bir parçacık avutsanıza
  açın da cumbayı etrâfa baksın ağlamasın

  göründü cumbada baktım ki tombalak, sanşın,
  sevimli bir küçücek kız beiinde ancak var
  donuk yanakları üstünde parlayan yaşlar,
  zavallının eriyen ruh-i bî-günâhı idi
  benim o mersiye yâdımda ağlıyor ebedî
  sefine pâre ki sırtında mevc-i bî-hissin,
  yüzer önünde ademden nişâne bir engin,
  çeker durur onu sâhil-cüdâ açıklarına;
  bakar mı bir taşın üstünde durmuş ağlıyana?
  cenâze dûş-i cemâatte çalkalandıkça,
  o tahta pâreye benzerdi, düşmüş emvâca
  nasıl duyar ki uzaklarda inleyen kadını?
  nasıl görür ki yetîmin huruş eden yaşını?
  bu hây ü hûy-i kıyâmet-nümûn içinde söner,
  samîm-i hilkati sûzân eden enîn-i beşer

  değilmiş öyle geniş nâlenin hudûdu meğer:
  sokak bitip dönülürken kesildi mâtemler
  o tahta pâre-i câmid, o iğbirâr-ı samût,
  güzer-gehindeki eşbâhı bir mehîb sükût
  içinde haşr ederek dalgalarla seyrediyor;
  zemîne bakmıyor artık semâ deyip gidiyor
  bu mahmilin neye sık sık değişsin efrâdı?
  suâli fikre büyük bir hakîkat anlattı:
  evet bekâ ezecek cism-i zâr-ı fânîyi,
  vücûd çekmiyecek ömr-i câvidânîyi,
  bu bâr-ı müdhişin altında titreyip dizler,
  dayanmıyor üç adımdan ziyâde dûş-i beşer!
  ağır ağırgidiyorken cenâze kâfilesi,
  nihâyet oldu musallâ birinci merhalesi
  çıkınca üstüne son minberin hatîb-i memât,
  açıldı dîde-i im'âna perde perde hayât
  *******
  senin en son serîrindir şu bî pervâ uzanmış taş;
  ki nermin hâb-gâhından çıkar, bir gün vurursun baş!
  elinden yok halâs imkânı, mâdâme'l-hayât uğraş
  o, mutlak sedd-i râhındır, aşılmaz muktedirsen aş! '

  musallâ: müncemid bir mevcidir eşk-i yetîmânın;
  musallâ: ahıdır, berceste, mâtem-zâr-ı dünyânın;
  musallâ: minber-i teblîğidir dünyâda, ukbânın;
  musallâ-: ders-i ibrettir durur pîşinde, irfânın

  bu minberden iner nâsûta en müdhiş hakîkatler,
  bu yerden yükselir lâhûta en hâlis kanâ'atler
  civârından geçer zulmette bî pâyan hayâletler:
  kefen-ber-dûş geçmişler, kalan üryan sefâletler!

  babam, kardeşlerim, evlâdım, annem belki bunlardan
  muazzez bildiğim kıymetli birçok yâr-ı can el'ân
  bu taştan atfeder zanneylerim dünyâya son im'ân
  benim rûhum bu heykelden duyar hâmûş bin efgân!
  serîr-i saltanatlar devrilir, alt üst olur dünyâ;
  müşeyyed bürc ü bârülar düşer bir bir, bu taş hâlâ,
  zamânın dest-i tahrîbiyle, durmuş, eyler istihzâ;
  bütün mevcûda hâkim bir adem timsâlidir gûyâ

  namaz kılındı; duâ bitti kârban, yoluna
  düzüldü taht-ı memâtın girip birer koluna
  yarım sâat henüz olmuştu yolcular durdu;
  demek ki; komşusu dünyânın âhiret yurdu
  cenâze indi omuzdan yavaş yavaş, sonra,
  sokuldu servilerin ortasında bir çukura,
  atıldı üstüne üç beş kürek kemikli çamur
  kabardı toprağın altında bir an, bir ur!
  evet, çıban, ki yatan duymuyorsa dehşetini,
  dönün de arkadakinden sorun fecâ'atini·
  sükûn içinde uyurken şu bir yığın toprak
  ilel'ebed o küçük rûh çırpınıp duracak!


  Mehmet Akif Ersoy
   
 4. Cevap: Mehmet Akif Ersoyun En Güzel Şiirleri

  ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

  Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar...
  O, rûkü olmasa, dünyada eğilmez başlar,
  Vurulmuş temiz alnından uzanmış yatıyor;
  Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!
  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
  Gökten ecdâd inerek öpse o pak alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i...
  Bedr'in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi...
  Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
  "Gömelim gel seni tarihe!" desem, sığmazsın.
  Herc u merc ettiğin edvara ya yetmez o kitab...
  Seni ancak ebediyyetler eder istiab.
  "Bu, taşındır" diyerek Kabe'yi diksem başına;
  Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
  Sonra gök kubbeyi alsam da, rida namiyle,
  Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle;
  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan;
  Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan;
  Sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına,
  Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına,
  Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem;
  Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem;
  Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
  Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
  Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini,
  Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i,
  Kılıç Arslan gibi iclaline ettin hayran...
  Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
  O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
  Sen ki, ruhunla beraber gezer ecramı adın;
  Sen ki; a'sara gömülsen taşacaksın... Heyhat,
  Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat...
  Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
  Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.
   
Yükleniyor...