Mecburi Hizmet-Mecburi Hizmet Nedir?


Zorunlu Hizmet ,Zorunlu Hizmet nedir,Mecburi hizmet yükümlülüğü nedir?

Belirli meslek alanlarının zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır.

Mecburi hizmet yükümlülüğü nedir?

Mecburi hizmet (Yasal ifadesiyle Devlet hizmeti yükümlülüğü), 5371 sayılı Kanun ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen hükümler uyarınca, 05.07.2005 tarihinden sonra mezun olan, uzmanlığını tamamlayan ya da yan dal uzmanlığını tamamlayan tabiplerin, Sağlık Bakanlığı tarafından atandıkları yere göre değişen 300 ila 600 gün süreyle görev yapması zorunluluğudur.
 
Üst