Matbaa ne zaman bulunmuştur?

matbaa kim icat etti

Matbaa, 1450 yılında Alman Johann Gutenberg tarafından bulunmuştur.


Matbaa Nasıl Bulundu?

Matbaanın doğuşu ve gelişimi tam olarak bilinse de matbaa nasıl bulundu sorusuna cevap vermek zordur. Muhtemelen zorluluktan bulunan bir icattır. O zamanlarda uzun uzadıya belgeleri yazmak ve çoğaltmak oldukça zor olduğundan bir ihtiyacın karşılanabilmesi için araştırmalar sonucunda bulunan bir icat olarak değerlendirilmektedir.

Matbaayı kim buldu?
Tarihi verilere baktığımızda ilk matbaanın Çinliler tarafından M.S. 593 yılında kurulduğu biliniyor. Ancak o zaman ağaç oyma harfler ile işleyen ve tek tek döşenen ilkel bir şekli vardı. Yani matbaayı kim buldu sorusunun cevabını kolay hatırlamak için kâğıdı da bulan Çinliler diyebiliriz. Çinliler bu icatları ile kâğıt ile en büyük icadı yaparak oldukça önemli bir duruma gelmişlerdir. Yaptıkları baskılar ile ciddi dokümanlar elde etmişlerdir. Bu sayede dünyaya en güzel emanetlerini aktarabilmişlerdir. Kapalı bir toplum olan Çin gelenek ve göreneklerini yazılara bu şekilde aktararak gelecek kuşaklara geçirmişlerdir. Ayrıca bu tarihten 107 yıl sonra da Pekin’de ilk yazılı gazete basılmaya başlanmıştır.


Matbaayı Kim Bulmuştur

Matbaa ne zaman bulundu?
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi matbaa ne zaman bulundu biliyoruz. M.S. 593 yılında ilk kez bulunmuş olsa da tarihi gelişimi ve gelişmesi ile ilgili tarihler biraz daha farklıdır. Çünkü ilk matbaa oldukça ilkel ve işlevsizdir. 9. Yüzyılda Uygurlular vasıtası ile bu buluş batıya doğru gelmiştir. Ayrıca Mısır’da 9 ve 10. Yüzyıllarda Arapça metinlerinde matbaada basıldığına dair tarihi veriler bulunmaktadır. Matbaanın gelişimi ve kullanıldığı ülkeler tarihler boyunca farklı olmuştur. Ancak ilk metal harfler ve seri baskı sisteminin yaratıcısı ve matbaanın yeniden doğuşunu sağlayan ise 1450 yılında Johanner Gytenberg olmuştur. Almanya’da Mainz şehrinde ortağı ile beraber bu işleri başararak modern baskı anlayışının ilk temelleri atılmış oluyordu.
Türkler için ise matbaanın gelişimi 1493 yılında Osmanlı döneminde İbrahim Müteferrika ve David ve Samuel kardeşlerce kurulmuştur. İlk basılan yazılı belgemiz ise Yakup Ben Asher’in Arba’ah Turim adlı kitabıdır.
Günümüzde ise artık daha teknolojik ve daha ileri düzeylerde basım işlemleri yapılmaktadır. Kısaca değinmek gerekirse; ofset, tipo, tifdruk, serigrafi, anagram, hologram ve tampon baskılar olarak farklı ihtiyaçlar için kullanılan baskı tekniklerindendir.
 
Üst