Maskeyi Kim Buldu

'Ders notları' forumunda Aysell tarafından 24 Mart 2012 tarihinde açılan konu


  1. Maskenin icadı

    Maskeyi kim ne zaman buldu

    İnsanların çok önceden maske kullandıkları, taşlar üzerine kazıdıkları resimlerden anlaşılmaktadır. Bu resimlerde maskeler genellikle bir hayvan kafasını esas alır.

    Maskenin, insanların tarih boyunca zaman zaman nasıl davranış değişiklikleri geçirdiğini göstermesi bakımından önemi büyüktür. Maskeler daima hayali hayvan hikayelerine konu olmuş ve bunu giyen insanlar bu hikayelere uygun danslar yapmıştır. Mesela, Fransadaki Mige Mağarasında dağ keçisi kafasını andıran iki sivri boynuzlu maskelerle keçi gibi dans eden insan resimleri buna en güzel örnektir. Babil, Ur, Tibet ve Çinde dînî ayinlerde bu tür maskeler kullanılmıştır. Doğu Misissippi bölgesinde tahtadan, insan kafasını andıran, görünüşü çok korkunç maskeler senede bir defa çeşitli hastalıkların kovulması için seremoni şeklinde takılırdı. Maskelerin kullanılması insanların batıl düşüncelere sapması oranında artmıştır.

    Alıntı