Maliye Bakanlığı iç denetçi Aday Belirleme Sınavı 2011


Maliyebakanlığı iç denetçi alımı sınavı başvuru ve şartları 2011
2011 Maliye bakanlığı İç Denetçi Alımı Sınav tarihi
2011 Maliye bakanlığı İç Denetçi Alımı Başvuru Tarihi


İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 100 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 18 Eylül 2011 tarihinde Ankara’da “İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı” yapılacaktır. Sınav sonucunda, 70 ve üzeripuanalmış olan adaylar arasından ilk 100 kişi asil vetakipeden 10 kişi yedek olarak belirlenecek, asil adaylardan eğitime katılmayanların yerine sırasıyla yedekler çağırılacaktır.

I – Sınav Başvuru Şartları:

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 – En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek.

3 – Aşağıda belirtilen süre zarfında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde çalışmış olma şartını yerine getirmek:

a) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl.

b) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en az sekiz yıl.

c) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere, doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.

d) Müdür ve daha üst unvanlarda en az sekiz yıl.

4 – Sınavın son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli (50) puan almış olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak.

5 – Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (22 Temmuz 1966 tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir).

6 – Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.

7 – İç Denetim Koordinasyon Kurulunun belirlediği mesleki etik kurallara ve kamuda uygulanan genel etik kurallara uygun özgeçmişe sahip olmak.

8 – Sınav ücreti olarak Akbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve Akbank, T. Garanti Bankası, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM adına KDV dahil 50 (elli) TL yatırmış olmak.

II – Sınav Başvurusu:

Sınava girmek isteyenler, başvurularını 11–22 Temmuz 2011 tarihleri arasında İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 4. Cadde No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İç denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile başvuru belgeleri ve Sınava ilişkin diğer hususlara
Linkleri görmek için üye ol Giriş yap veya üye ol.
internet adresinde yer alan Sınav Başvuru Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

III – Sınav Tarihi ve Başlama Saati:

Sınav, 18 Eylül 2011 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2,5 saat sürecektir.

IV – Sınav Giriş Belgesi, Sınav Şekli ve Yeri:

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, en geç 12 Eylül 2011 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin
Linkleri görmek için üye ol Giriş yap veya üye ol.
internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Adaylar sınava, internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve özel kimlik belgesi (Yalnız nüfus cüzdanı veya pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Ehliyet özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir) ile gelecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır.

V- Sınav Konuları:

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi, Yabancı Dil Testi ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (GYGK):

1) Türkçe,

2) Matematik,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

4) Temel Yurttaşlık Bilgisi.

Yabancı Dil Testi (YD):

Almanca, Fransızca, İngilizce dillerinden biri

Alan Bilgisi Testi (AB):

1) Genel Muhasebe

2) Türkiye Ekonomisi

VI – Sınavın Değerlendirilmesi:

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplandırılmış kabul edilecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (65) tam puan üzerinden; Yabancı Dil Testi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi (15) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Adayların sınav puanı belirlenirken; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Puanı, Yabancı Dil Testi Puanı ile Alan Bilgisi Testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Sınav Puanı hesaplanmış olacaktır. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almış adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday (100 üncü adayla aynı puanı alan adaylar dahil) İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılmaya hak kazanacaktır. 70 puanı aşan adaylar arasından 100 üncü adayı takip eden 10 kişi (10 uncu adayla aynı puanı alan adaylar dahil) yedek olarak belirlenecektir.

VII – Sınav Sonucu ve İtiraz:

Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin
Linkleri görmek için üye ol Giriş yap veya üye ol.
internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuruyu dikkate alarak ÖSYM’ye yapacaktır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir.

VIII – Hak İddia Edilemeyecek Durumlar:

Sınavda başarılı olan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile sınava giriş şartlarını taşımadığına karar verilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Kendilerine Kamu İç Denetçi Sertifikası verilmiş olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hiçbir hak talebinde bulunamayacaklar ve ayrıca haklarında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
Üst