Malatya İlinin Adı Nereden Gelmektedir

Züleyha

Yönetici

48243


Malatya İlinin Adı Nereden Gelmektedir

Kayısı diyarı Malatya’nın adı Kültepe tabletlerinde Melita olarak, Hitit tabletlerindeyse “Maldia” olarak geçmektedir. Malatya kelimesi Hititçe ‘bal’ anlamına gelen Melid kelimesinden türetilmiş. Eski çağda coğrafyacıları, Malatya’yı, kesin olarak belirtmemekle beraber, Komagene sınırında Kapadokya Krallığı’nın on valiliğinden biri olarak göstermektedir.

Malatya İlinin Adı Nereden Gelmektedir? Malatya’nın Tarihi:
Malatya, Türkiye’deki 81 ili oluşturan illerden biridir. Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde bulunmaktadır.. İlk olarak Hitit döneminde kurulmuştur. O günden bugüne dek el değiştirerek yıkılıp yeniden yapılarak günümüze kadar gelmiş.
Coğrafi konumu itibariyle de tabii yol üzerinde olan Malatya ön tarihinin Paleolitik çağa kadar indiği, Ansır (buzluk) ve İnderesi mevkisinde bulunan mağaralardan anlaşılmıştır.
Malatya ili 1979’da başlayan Karakaya Baraj Gölü kurtarma kazıları kapsamındaki İzollu mevkii Cafer Höyükte yapılan kazılarda, oradaki yöre insanının Paleolitik mağaralardan çıkıp ilk kez ovada tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları ve yerleşik köy hayatına başladıkları anlaşılmakta ve Cafer Höyük kazılarıyla, Malatya ve çevresinin M.Ö. 7000 yılında İskana başladığı anlaşılıyor.

1979 – 1986 yılları arasında ise kazıları sürdürülen Pirot Caferhöyük çalışmaları sonucu dünyanın ilk heykel örneği olarak sayılan, beyaz kireç taşından yapılmış küçük figürler, M.Ö. 7000 yılına ait olduğu saptanmıştır. Yapılan kazılar sonucunda gün ışığına çıkarılan bu tarihi eserler hala Malatya müzesinde sergilenmektedir. Tarih kronolojisine baktığımızda yörenin ana seramiği tek renk olup, ateşte az pişirilmiş koyu astarlıdır. Bu seramik yanında ithal malı Halaf tipi seramik örneklerinin Hekimhan, Kuyuluk, Hinso ve Arguvan Karahöyükte; Hassuna boyalı Seramik örneklerine ise Aslantepe, Değirmentepe, İsahöyük ve Fırıncıhöyük’te rastlanmaktadır. Aslantepe ve Değirmentepe kazılarında ise, bölgedeki yerleşimin M.Ö. 5000 -3000 yılları arasında Kalkolitik çağda devam ettiğini göstermektedir. Değirmentepe ve Aslantepe’de pek çok sayıda taştan ve pişmiş topraktan damga mühürleriyle pişmemiş toprak mühür baskıları bu yörelerin önemli bir ticaret merkezi olduğunu belgelenmiştir. Anadoluda olduğu gibi, Kuzey Mezopotamya ve Suriye ile de Fırat Nehri yolu ile ticaret bu dönemde yapılmıştır.

Malatya İlinin Adı Nereden Gelmektedir

Kayısı diyarı olarak bilinen Malatya ilinde yetişen kayısılar, dünya genelinde de ünlüdür ve kayısı üretiminin % 80’ini Malatya Ovası’nda bulunan kayısı bahçeleri sağlamaktadır.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de medeniyetleri buluşturan yurdumuzun en önemli kavşak noktalarından birinde Malatya bulunmaktadır. Bu özelliğiyle Malatya‘yı tarihin her döneminde önemli kılmış ve dikkatleri her zaman çekmiştir.
 
Üst