Maddenin doğada bulunuş halleri özellikleri

'Etüt Merkezi' forumunda anniccha tarafından 22 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Maddenin doğada bulunuş halleri özellikleri

  SUYUN DOĞADA BULUNUŞ ŞEKİLLERİ
  Su doğada;

  * Katı (buz),
  * Sıvı (su) ve
  * Gaz (su buharı) şeklinde bulunur.

  Su ısı etkisiyle;
  * nem, * sulu sepken,
  * bulut, * dolu,
  * sis, * çiy,
  * yağmur, * kırağı,
  * kar gibi hava olaylarını oluşturur.

  * NEM: Yeryüzündeki su kaynaklarından buharlaşarak atmosfere karışan suya nem denir.
  * BULUT: Nemli havanın yükselmesiyle oluşan, su buharı, su zerrecikleri, buz kristalleri ya da bunların karışımına bulut denir.
  * SİS: Bol su buharı taşıyan havanın, yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşmasından meydana gelen bulutlara sis denir.
  * YAĞMUR: Su buharı yüklü bulutlar, soğuk hava tabakalarına rastlayınca, su buharı yoğuşur, damlalar halinde yeryüzüne düşer. Buna yağmur denir.
  * KAR: Bulutlar,0 derecenin altında bir hava katmanına girince, küçük su damlaları birden bire donarak altı köşeli kar tanecikleri şeklinde yeryüzüne düşerler.
  * SULU SEPKEN: Yağmurla karışık kara, sulu sepken denir.
  * DOLU: Yağmur damlaları yere düşerken, kuvvetli rüzgarlar, bunları yukarılardaki daha soğuk hava katmanlarına iter. Damlalar donar. Buna dolu denir.
  * ÇİY: Yer yüzü gündüz ısınır, gece soğur. Nemli havadaki su buharı, bitkiler ve taşlar üzerinde yoğuşarak su damlacıkları oluşturur. Buna çiy denir.
  * KIRAĞI: Çok soğuk gecelerde, havadaki su buharı, sıvı hale gelmeden donarak bitkiler, taş ve toprak üzerinde ince bir kar tabakası oluşturur. Buna kırağı denir.


  SU DÖNGÜSÜ
  * Yeryüzündeki sular, Güneş’in ısı enerjisi etkisiyle buharlaşır.
  * Ayrıca bitki ve diğer canlılardan terleme yoluyla buharlaşan su, atmosfere karışır.
  * Atmosferde yaşanan hava hareketleriyle değişik bölgelere taşınır.
  * Su buharı, atmosferde soğuk hava tabakalarında yoğuşarak;
  * Yağmur,
  * Kar,
  * Dolu şeklinde yeryüzüne iner.
  su geçirmez toprak katmanı
  bulut
  bulut
    2. SU DÖNGÜSÜ

  * Yeryüzündeki suların buharlaştıktan sonra yağış şeklinde tekrar yeryüzüne dönmesine su döngüsü denir.
  * Suyun doğadaki bu dolanımı aynı zamanda iklimleri de etkiler.
  * Bir bölgede uzun süre içerisinde yinelenen hava olaylarına iklim denir.

  ENERJİ KAYNAĞI GÜNEŞ
  Güneş enerjisi;

  * Yeryüzündeki karaları, suları, havayı ve tüm canlıları ısıtır.
  * Su döngüsü ve diğer hava olaylarının oluşmasını sağlar.
  * Enerjisinden yararlandığımız deniz dalgaları ve rüzgarı oluşturur.
  * Yeryüzündeki canlıların yaşamlarının devamını sağlar.

  Buna göre;

  * Yakıtlardan elde ettiğimiz enerjinin kaynağı güneştir.
  * Güneş Dünya’daki enerjinin hemen hepsinin ana kaynağıdır.
  * Güneş enerjisini farklı enerji türlerine dönüştürebilecek teknolojiler vardır.

  * Güneş pilleri,
  * Güneş kollektörleri


  ISI VE SICAKLIK

  * Tüm maddeler atom ve molekül adı verilen taneciklerden oluşur.

  Maddeyi oluşturan tanecikler;

  * Katılarda çok sıkı,
  * Sıvılarda seyrek,
  * Gazlarda daha seyrektir.

  ISI

  * Sıcak ya da soğuk her maddenin bir ısı enerjisi vardır.
  * Bir maddenin sahip olduğu ısı miktarı;
  * Cinsine, kütlesine ve sıcaklığına bağlıdır.

  SICAKLIK

  * Sıcaklık maddenin aldığı ısı enerjisinin bir ölçüsüdür. Isı alan maddelerin sıcaklığı artar.

  ISI VE SICAKLIK FARKLIDIR

  * Isı bir enerji, sıcaklık ise algılamadır.
  * Isı maddelerde hal değişimine neden olur.
  * Sıcaklık termometre ile ölçülür.
  * Isı enerjisi birimi olarak;
  * joule (jul) ve
  * Calorie (kalori) kullanılır.


  YAKITLAR

  * Yakıldığı zaman ısı enerjisi veren maddelere yakıt denir.
  * Günümüzde kullanılan yakıtlar üç ana bölümde incelenir:

  1-Katı yakıtlar
  2-Sıvı yakıtlar
  3-Gaz yakıtlar

  * Yakıtlarda depolanmış enerjinin kökeni güneş enerjisidir.
  * Yeşil bitkiler besinlerini yaparken güneş enerjisini kullanır.
  * Milyonlarca yıl önce yaşamış ağaçlar ve dev bitkiler yer kabuğu hareketleri ile yerin derinliklerine iner. Değişime uğrayarak bugün yakıt olarak kullandığımız kömürler oluşur.
  * Milyonlarca yıl önce denizlerde yaşamış bitkiler ve hayvan kalıntılarının deniz tabanlarına çöküp değişimi ile petrol ve doğal gaz yakıtları oluşmuştur.

  YAKITLARDAN NASIL YARARLANIRIZ?

  * Tüm yakıtlarda yanan madde karbondur.
  * Yakıtlar yanarken havadan oksijen alır.
  * Yanma sonucunda karbondioksit oluşur.
  * Fosil yakıtların (petrol, kömür, vb.) yanması sonucu zehirli gazlar oluşur.

  Yakıtları;

  * Uygun teknikle yakmalıyız.
  * Çevre kirliliği konusunda önlem almalıyız.
  * Tutumlu kullanmalıyız.

  NOT:Gaz yakıtlar çevreyi daha az kirletir.

  ISI ENERJİSİ HAREKETE DÖNÜŞEBİLİR

  * Yakıtların yanması ile elde edilen ısının harekete dönüştürülmesinden;
  * Isı motorları (otomobil, kamyon, vb.),
  * Buhar makineleri (buharlı tren),
  * Buhar türbinleri (termik elektrik santralleri) yapılmıştır.

  ISI BİRİMLERİ

  * Jul (j) ve kalori (cal) dir.
  * 1 kalori 1 gram suyun sıcaklığını 1 derece arttıran ısı miktarıdır.
  * 1 cal = 4 J’dür. (1000 cal = 1 kilokalori)
  * 1000 jul = 1 kilojul dür.

  * Vücudumuz, gereksinimi olan enerjiyi çeşitli besinlerden sağlar. Besin çeşitlerinin de verdikleri enerjiler farklıdır.

  Örneğin:

  * 100 g ekmekte : 250 cal
  * 100 g patateste : 90 cal
  * 100 g kuru fasulyede : 330 cal bulunur.

  Örnek: 11 yaşında bir çocuğun günlük enerji ihtiyacı 2100 cal’dir. Buna göre enerji ihtiyacı kaç juldür.
  1 cal = 4 jul olduğundan
  Enerji = 2100 x 4 = 8400 jul olur.


  Örnek: 100 g ekmeğin verdiği enerji 250 cal’dir. Bir öğünde 200 g ekmek yiyen biri kaç cal enerji kazanır?
  100 g ekmek 250 cal verdiğine göre;
  Enerji = 2 x 250 = 500 cal olur.
  Örnek: 4000 jul enerji kaç kJ’dür?
  1000 J = 1 kJ olduğundan
  4000 J = 4000:1000 = 4 kJ bulunur.


  ISI ALAN MADDENİN SICAKLIĞI ARTAR

  * Isı enerjisi alan maddenin sıcaklığı yükselir (ısınır).
  * Isı enerjisi kaybeden maddenin sıcaklığı düşer (soğur).
  * Örneğin; buzdolabından çıkardığımız yemeğimizi ısıtırsak, sıcaklık yükselir. Oda sıcaklığındaki yemeği buzdolabına koyarsak bu sefer de ısı kaybederek soğur.
  * Aynı cins ve aynı miktardaki maddelere eşit ısı verildiğinde sıcaklık artışı aynı olur.


  ISI MADDELERİ ETKİLER

  * Isı alan maddelerin sıcaklığı değişir.
  * Isı maddelerde hal değişikliğine neden olur. Isı alan katı madde sıvı, sıvı madde de gaz haline geçer.
  * Isıtılan maddelerin boyutları değişir, hacmi artar yani genleşir.
  * Isı atmosferde bazı olaylara neden olur. Rüzgar ve yağışların meydana gelmesi ısıyla ilgilidir.
  * Sonuç olarak ısı; sıcaklık değişimi, boyut değişimi ve hava değişimine neden olur.

  GENLEŞME
  Isıtılan maddelerin;

  * Boyu uzar,
  * Yüzeyi büyür,
  * Hacmi artar.

  Buna genleşme denir.
  * Genleşmenin tersi büzüşmedir. Soğuyan maddeler büzüşür.
  * Isı verilen bütün katı cisimler genleşir.
  * Her katı cismin genleşme miktarı farklıdır.
  * Genleşme katılarda ayırt edici bir özelliktir.

  SIVI MADDELERDE GENLEŞME
  * Isı enerjisi verilen bütün maddeler genleşir.
  * Her sıvının genleşme miktarı farklıdır.

  (Alkolün genleşme miktarı suyunkinden daha büyüktür.)

  * Genleşme sıvılarda ayırt edici bir özelliktir.
  * Su donarken de hacmi büyür.

  GAZLARIN GENLEŞMESİ
  * Aynı derecede ısıtılan, hacimleri eşit gazlar, aynı ölçüde genleşirler.
  * Genleşme, gazlar için ayırt edici bir özellik değildir.
  * Isı etkisiyle genleşme;
  * En fazla gazlarda,
  * Sonra sıvılarda,
  * En az katılarda olur.

  TERMOMETRE
  * Maddenin sıcaklığını ölçmeye yarayan araçlara termometre denir.
  * Termometreler katı, sıvı ve gazların genleşme özelliğinden yararlanarak yapılmıştır.
  * Üç çeşit termometre vardır:

  1-Sıvılı termometre,
  2-Metal termometre,
  3-Gazlı termometre.

  HAL DEĞİŞİMİ:
  1-Sıvı maddenin gaz haline geçmesi (buharlaşma)
  2-Gaz maddenin sıvı hale geçmesi (yoğuşma)
  3-Katı maddenin sıvı hale geçmesi (erime)
  4-Sıvı maddenin katı hale geçmesi (donma)
  5-Katı maddenin doğrudan gaz hale geçmesi ya da gaz maddenin doğrudan katı hale geçmesi (süblimleşme) olmak üzere beş şekilde gerçekleşir.

  BUHARLAŞMA:
  * Sıvı bir maddenin ısı enerjisi alarak gaz haline geçmesine buharlaşma denir.
  * Buharlaşma her sıcaklık derecesinde olur.
  * Dışarıya asılan ıslak çamaşırlar üzerindeki su damlacıkları ortamdan ısı alarak buharlaşınca çamaşırlar kurumuş olur.

  Buharlaşma hızı;
  * Sıcaklık artışıyla,
  * Rüzgarla,
  * Havadaki nemin azalması ve
  * Sıvı yüzeyinin genişlemesiyle artar.

  YOĞUŞMA:
  * Gaz halindeki bir maddenin ısı enerjisi vererek sıvı hale dönüşmesine yoğuşma denir.
  * Çaydanlığın emziğinden çıkan su buharına soğuk bir kaşık tutarsak, su buharı soğuk kaşık yüzeyine çarparak soğur.
  * Buhar, su haline dönüşerek kaşıktan damlalar halinde düşer. Bu olay yoğuşmadır.
  * Piştikten sonra ağzı kapatılarak bekletilen yemek tenceresinin kapağında oluşan su damlacıkları da yoğuşmadır.


  KAYNAMA:
  * Sıvı içinde oluşan hızlı buharlaşmaya kaynama denir.
  * Kaynama, sıvı taneciklerinin gaz haline geçmesi ve sıvıyı terk etmesidir.
  * NOT: Kaynama süresince sıcaklık değişmez.
  * Su ısıtılırsa 100 derecede kaynamaya başlar.
  * Kaynama sıcaklığı sabittir.
  * Sıvıları tanımakta kullanılabilir.
  * Alkol 79, civa 359 derecede kaynar.

  ERİME:
  * Bir katı maddenin ısı enerjisi alarak sıvı hale geçmesine erime denir.
  * Erime sıcaklığı: Saf bir katının sıvı hale gelmeye başladığı sıcaklık derecesine denir.
  * Buzun erime sıcaklığı 0 derece,
  * Mumun erime sıcaklığı 56 derece,
  * Demirin erime sıcaklığı 1540 derece dir.
  * Erime sıcaklığı; sabittir.
  * Büyüklüğü maddenin kütlesine bağlı değildir. Saf katıları tanımakta kullanılır.

  DONMA: Sıvı haldeki bir maddenin ısı enerjisi vererek katı hale geçmesine dona denir.
  * Örnek: Bir kap içindeki suyu buzdolabının buzluğuna koyarak bekletirsek, bir süre sonra katı hale geçer.
  * Donma sıcaklığı: Saf bir sıvının donmaya başladığı sıcaklık derecesine denir.
  * Suyun donma sıcaklığı 0 derece,
  * Mumun donma sıcaklığı 56 derece,
  * Demirin donma sıcaklığı 1540 derecedir.
  * Donma sıcaklığı her maddenin sabittir.
  * Saf maddelerin erime donma sıcaklıkları eşittir.

  SÜBLİMLEŞME
  * Katı haldeki bir maddenin ısı enerjisi alarak sıvılaşmadan doğrudan gaz haline geçmesine, ya da gaz halindeki bir maddenin ısı enerjisi vererek sıvılaşmadan doğrudan katı hale geçmesine denir.
  * Naftalin ve iyot süblimleşir.

  Hal değişimi maddenin kütlesini değiştirmez.

  YOĞUNLUK (ÖZKÜTLE)
  * Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk ya da özkütle denir.
  * Ayırt edici bir özelliktir.

  Yoğunluk birimleri;
  * Kg/m küp
  * g/mL
  * g/L
  * g/cm küp tür.
  * Bir maddenin atıldığı sıvıda batması veya yüzmesi yoğunluğa bağlıdır.

  SUYUN KATI VE SIVI HALLERNİN YOĞUNLUK FARKININ ÖNEMİ
  * Suyun genleşmesi diğer maddelerden farklıdır.
  * Su soğurken hacmi küçülür.
  * +4 derecede en küçük hacme ve en büyük yoğunluğa sahip olur.(1 g/cm küp)
  * 0 derecede buz olunca hacmi büyür, yoğunluğu azalır. Buz sudan hafif olur.

  Bu nedenle;
  * Su yüzeyinde donan su, buz tabakası oluşturarak yüzer.
  * En soğuk günlerde bile deniz ve göllerin diplerindeki sıcaklık +4 dereceden aşağı düşmez.
  * Deniz göllerin diplerindeki su donmadığından, buradaki canlılar yaşamlarını sürdürürler.
  * Ortam sıcaklığı düştükçe deniz ve göl yüzündeki buz tabakası kalınlaşır ve alt tabakalardaki suyun
   


Yükleniyor...