Maddelerin fiziksel halleri nelerdir?


Maddenin fiziksel halleri

1)Katı hali: Maddelerin belli şekle ve ağırlığa sahip olmasıdır. Mesala Taş, Demir gibi.

2)Sıvı hali: Sıvı maddelerin hacim ve yoğunlukları vardır ama şekillerini bulundukları yer veya kaplar belirler. Mesala Su, Yağ gibi.

3)Gaz hali: Gazlarında şekli yoktur sadece hacimleri vardır. Gazların Ağırlığı ve hacimleri bulundukları yerin sıcaklığına ve basıncına bağlı olarak değişir.
Mesala Hava,oksijen gibi.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst