Maço Erkek Daha mı Çok Kazanıyor?

'US Journal of Applied Psychology' dergisinin son sayısında sonuçları yayınlanan araştırmaya göre 'iş hayatında cinsel ayrımcılığa inanan' erkekler, modern düşünceli erkeklere kıyasla yılda ortalama 8.500 dolar daha fazla kazanıyor. Diğer yandan, geleneksel düşünceli kadınlara kıyasla 'feminist düşünceli' kadınlar ise yılda ortalama 1.500 dolar daha yüksek kazanca sahip.
İş hayatında cinsel ayrımcılık büyük sorun. Peki çalışanların düşünce yapıları, başarılarını etkiliyor mu?
Amerikalı bilim adamlarının yaptığı son araştırmanın sonuçları iş dünyasının politik doğruculuğa pek de prim vermediğini düşündürüyor. “Kadını yeri evidir” şeklinde bir düşünce yapısını benimsemiş erkekler, iş hayatında daha yüksek kazançlara sahip olurken kadınlar açısından bunun tam tersi bir durum söz konusu: Feminist görüşlere inanan kadınlar, munis yaklaşımlı hemcinslerine kıyasla daha fazla kanıyorlar.
The Independent gazetesinde yayınlanan habere göre Florida’lı araştırmacılar 1979’dan itibaren 12.686 kişiyle her on yılda bir görüşmeler yaparak kapsamlı bir araştırmaya imza attılar. Son görüşmeler ise 2005 yılında gerçekleştirildi.

US Journal of Applied Psychology dergisinin son sayısında sonuçları yayınlanan araştırmaya göre ‘iş hayatında cinsel ayrımcılığa inanan’ erkekler, modern düşünceli erkeklere kıyasla yılda ortalama 8.500 dolar daha fazla kazanıyor. Diğer yandan, geleneksel düşünceli kadınlara kıyasla ‘feminist düşünceli’ kadınlar ise yılda ortalama 1.500 dolar daha yüksek kazanca sahip.

1979’da ilk görüşüldüğünde yaşları 14 ile 22 arasında değişen deneklere ilkin “Sizce kadını yeri evi midir?” ve “Kadının çalışması doğru mudur? Gerekli midir?” gibi sorular yöneltmişlerdi.

1979’da bu soruya cevap veren erkeklerin çoğunluğu ‘geleneksel’ görüşlere sahipti. Aradan geçen yıllarda aynı sorular deneklere tekrar tekrar sorulduğunda yıllar içinde giderek daha fazla sayıda kadının ve erkeğin “kadının çalışma hayatına daha aktif şekilde katılmasını” desteklediği ortaya çıktı. Ve nihayet 2005 yılında deneklere yıllık kazançları sorulduğunda ilginç bir bulguya ulaşıldı: ‘Geleneksel’ düşünce yapısına (kimileri buna ‘maço’ diyor) sahip erkeklerin ‘modern görüşlü’ erkeklerden belirgin şekilde daha yüksek kazanca sahip oldukları ortaya çıktı.

Araştırmayı yapan ekip, gelir yüksekliğini etkileyen pek çok faktör olduğunun altını çizmekle birlikte ‘geleneksel düşünce yapısına’ sahip çiftlerin de ‘modern düşünceli’ çiftlere nazaran daha yüksek toplam kazanca sahip olduğunu belirtiyor.

Araştırma sonuçlarını kaleme alan Florida Üniversitesi’nden Dr.Timothy Judge bu verilere bakılarak geleneksel düşünce yapısına sahip ailelerde kadınların daha düşük oranda çalışma hayatına katıldığının söylenemeyeceğini, ancak bu düşünce yapısına sahip kadınların daha az kazançlı işlerle meşgul olduğunu belirtti.

Araştırmanın ortaya çıkardığı bir diğer önemli olgu da; hem anne hem de babanın çalıştığı ailelerde büyüyen çocukların ‘kadın-erkek eşitliği’ konusunda daha modern ve esnek bir düşünce yapısına sahip olduğu.

Winchester Üniversitesi’nden psikolog Magdalena Zawisz ise gelir düzeyleri arasındaki farklılıkların pek çok değişik şekilde yorumlanabileceğini belirterek “Geleneksel düşünce yapısına sahip erkeklerin hem kaynak yönetimi hem de hırslı olmak anlamında daha çok başarıya odaklanmış olduklarını ve iş hayatındaki başarılarını bu şekilde açıklamanın mümkün olduğunu” söylüyor. “Bir diğer teori de şu olabilir: İşverenler eşi çalışmayan erkekleri yüksek pozisyonlara getirmeyi tercih etmiş olabilirler. Çünkü ‘eve ekmek götürmek’ işini tek başına üstlenen bir erkeğin daha fazla sorumluluk yükleneceğini hesaba katmışlardır.

Bu durumda yalnızca çalışanların değil, işverenlerin de ‘muhafazakar ve geleneksel’ düşüşnce yapısına sahip erkekleri destekledikleri söylenebilir.
 
Üst