lütfen su tasarrufu


Küresel ısınmadan dolayı önemli ölçüde dünyamızda ve ülkemizde
su kaybı yaşanmaktadır,lütfen aşağıdaki maddeleri dikkatli
okuyalım ve uygulamaya çalışalım....

1. su böreği ve sulu köfteyi az tüketelim.

2. Gidenin ardından su dökmeyelim.

3. Kızlara ve erkeklere sulanmayalım.

4. Sulu boya değil,kuru boya kullanalım.

5. Meyve suyu değil,posasını tüketelim.

6. Kimsenin arasından su sızdırmayalım.

7. çok yürüyüp ayaklarımıza kara sular indirmeyelim.

8. Kimseyi bi kaşık suda boğmayalım.

9. Havadan konuşalım,su dan konuşmayalım.

10. Saman altından su yürütmeyelim...

11. Sulu şakalar yapmayalım,susuz şakalarla idare edelim..


SUSUZ KALMAMAMIZ DİLEĞİYLE........
 

Konyada yaşayıpta su böregini nasıl az tüketeceğiz yaaa...

Yoksa küresel ısınmaya sebeb bizim tükettiğimiz su böreklerimiii..

Tşekkürler eco çok güzeldi ve komikti..
 

Su Tasarrufu
Hz. Peygamberin suya ilişkin verdiği mesajlardan biri de suyun iktisatlı kullanımıdır. Günümüzde de sıkıntısı çekilen ve gelecekte bu sıkıntının daha da artacağından korktuğumuz susuzluğun çaresi, yüzyıllar öncesinden verilen nebevi mesajdadır. İsraf yasağı için verilen en önemli örnek, abdest alınan su ile ilgilidir.İbn Amr bin el-Âs'dan (r.a.): "Peygamber, abdest almakta olan Sa'd'ın yanına uğradı ve ona : ‘Nedir bu israf?' dedi. ‘Abdestte israf olur muymuş' diye soran sahabeye Hz. Peygamber, ‘Evet, sen akar suyun kenarında bulunsan bile' buyurmuştur" (İbn Mâce, 425). Enes (r.a): "Allah Rasûlü bir sâ' (3,3 litre) ile beş müd (4,15 litre) arasındaki su miktarı ile yıkanırdı; bir müd (0,83 litre) ile de abdest alırdı" demiştir (Buhârî, Vudû' 47,I,58). Diğer rivayetlerde beş mekkûk (su tası) ile yıkandığı, bir mekkûk ile de abdest aldığı (Buhârî, Müslim, Nesâî ve Tirmizî); bir başka hadiste ise abdestte iki rıtıl (0,83 litre) suyun yeterli olduğu (Tirmizî, 609) aktarılmıştır.

Abdest alınırken fazla su kullanılmasının mekruh kılınması Hadisi, bize çevremizi korumak adına çok önemli bir ders vermektedir. Çünkü boşuna akıp giden suyun dahi, abdest gibi ibadete hazırlık için yapılan en meşru bir eylemde fazla kullanılmaması dikkat çekicidir. Bu eylem, aynı zamanda bir müslümanın günde beş kere yaşadığı çevreye göstereceği ihtimam ve saygının bir ifadesi olmalıdır. Ebu ed-Derdâ, yine bu bağlamda bir Hadisi şöyle rivayet etmiştir: Hz. Peygamberin rastladığı bir nehir yakınında, kap ile getirilen sudan abdest aldıktan sonra artan suyu, ‘Gidin, bunu nehre boşaltın. Ola ki ileride bir canlının kursağına gıda olur' bu
(ELİNE EMEĞİNE SAĞLIK ÇOK GÜZEL BİR KONU )
 

Bu başlığa bu kadar güleceğim aklımın ucundan geçmezdi
öyle bir ruh haliyle geldim ki görünce şok oldum resmen
teşekkürler Eco sen bizi güldürdün Allah'ta seni güldürsün
 
Üst