Lozan Heyetinin başında kim vardı?

Lozan heyetinin başında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını da yapmış olan İsmet İnönü vardı.

Lozan Konferansına katılacak Türk Delege Heyeti 8 Kasım 1922 günü doğu ekspresiyle İstanbul'dan hareket etmiş ve 11 Kasım 1922 akşamı Lozan'a varmıştı. Türk Delege Heyeti Başkanı, Lozan yolculuğu sırasında heyet mensuplarına ilk Başkanlık Genel Bildirisini 11 Kasım 1922'de tebliğ etmişti.

Bir askeri karargâh titizlik ve disiplini telkin eden bu bildiri, konferansın devam ettiği sürece heyet mensuplarının çalışma ve davranışlarını düzenleyen bir devamlı talimat niteliğindedir. Bu talimattaki öğüt, tavsiye ve direktifler bu gibi önemli konferanslara katılacak heyetler için yapılaması gereken aydınlatma ve uyarmalara güzel bir örnektir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Lozan Heyetinin başında kim vardır?

Lozan heyetinin başında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını da yapmış olan İsmet İnönü vardı.
 
Üst