Lâ İlahe İllallah Ve Rabbim Allah Derken

la ilahe illallah

LÂ İLAHE İLLALLAH ve RABBİM ALLAH DERKEN:EY ALLAH ' IM!
- Bütün yaratılmışların sahibi, terbiyecisi ve yöneticisi sensin. (Rab Kelimesinin Anlamı) (FÂTİHA 1)
- Kâinattaki her şey senin mülkündür. Mülkün hakiki sahibi sensin. Mülkünde dilediğin şekilde tasarruf edersin. (BAKARA 107 ve 255, Â' Lİ İMRAN 26)
- Hayatımın her ânında, başkalarına değil, yalnız sana kulluk yaparım. (FÂTİHA 4, YÂSİN 60)
- Dualara yalnız sen cevap verdiğin için, darda kalınca yalnız seni yardıma çağırırım. (BAKARA 186 , NEML 62)
- Yaratan sen olduğun için, emretme yetkisi de, hâkimiyet de yalnız sana aittir. (A' RÂF 54, YUSUF 40)
- Senin doğru dediğin doğru, güzel dediğin güzel, iyi dediğin iyidir. (EN' ÂM 114, FURKAN 1)
- Doğru yol, senin Kur' an-ı Kerim' de gösterdiğin yoldur. (Â' Lİ İMRAN 73)
- Geçmiş zamanları, günümüzü, geleceği, gizlileri bilen yalnız sensin. (HİCR 24 - EN ' ÂM 59 ve 73)
- Hakiki adalet ve huzur ancak senin emir ve yasaklarınla gerçekleşir. (NİSÂ 40 , MÜ ' MİN 20 , TİN 8)
- Hiçbir kanunu, geleneği, ilkeyi, töreyi senin emirlerinin önüne geçirmem. (AHZÂB 36)
- Nasıl yaşayacağımı belirleme yetkisi ve hakkı yalnızca senindir. (Â' Lİ İMRAN 85, EN ' ÂM 153, CÂSİYE 18)
- Hiçbir şeyi seni sever gibi sevemem. (BAKARA 165)
- Dirilten ve öldüren sensin. (A' RÂF 158)
- Her şeyde senin rızanı ön planda tutarım. (EN ' ÂM 162)
- Hiçbir zarar ve fayda senin takdirin olmadan gerçekleşmez.(EN' ÂM 17)- Yediren ve içiren, rızık veren sensin. (ŞUARÂ 79)
- Hastalandığımda şifa veren sensin. (ŞUARÂ 80)
- Kıyamet günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum sensin. (ŞUARÂ 82)
- Senin söz söylediğin bir konuda ben kesinlikle karşı bir söz söylemem. (HUCURÂT 1)
- Sana ve Resulüne karşı gelenleri asla sevemem. (MÜCÂDELE 22)
- Benim dostum yalnızca Sen, Resulün ve senin emirlerine boyun eğerek namazlarını dosdoğru kılıp zekatlarını veren mü' minlerdir. (MÂİDE 55)
- Hesap Günü' nün Sahibi sensin. (FÂTİHA 3)
- Azabından korkulması gereken yalnızca sensin. (ZÜMER 13)
- Tevekkül edilecek, boyun eğilecek makam yalnız sensin. (YUSUF 67 , EN' ÂM 71)
- İnsanları yalnızca sana davet ederim. (YUSUF 108)
- Sen her türlü noksan sıfatlardan uzaksın; senin bütün sıfatların mükemmeldir. (HAŞR 23)
- Kalplerde olanı hakkıyla bilen sensin. (LOKMAN 23)
- Bir şeyde anlaşmazlığa düşersem, onu sana, yani Kur' an-ı Kerim' e arz ederim. (NİSÂ 59)
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
çok güzel bir paylaşım Mostar ağzımızdan belkide hiç düşmeyen ama anlamını belkide çoğumuzun bilmediği bir konuya değinmişsin yüreğine sağlık
 
Üst