Bilgi Kuyruklu yıldız ve asteroit arasında ne fark var?

Züleyha

Yönetici

Kuyruklu yıldız ve asteroit arasında ne fark var.jpg


Kuyruklu yıldız ve asteroit arasında ne fark var?

Güneş Sisteminin en küçük üyelerinden olan kuyruklu yıldızlar ve asteroitler birbirine benzeyen ancak birbirinden farklı özellikleri olan gök cisimleridir. Kuyruklu yıldızlar da asteroitler de Güneş Sistemi’nin oluşumundan arta kalan maddelerden oluşuyor. Aralarındaki en büyük fark yapılarındaki maddeler.

Kuyruklu yıldızlar büyük oranda buz, kayaç yapısındaki parçacıklar ve organik maddelerden oluşur. Bu nedenle zaman zaman kirli kartopları olarak da isimlendirilirler. Asteroitler ise kayaçlardan ve metallerden oluşan gök cisimleridir.

Kuyruklu yıldız ve asteroit arasında ne fark var?
Kuyruklu yıldızlar ve asteroitler Güneş’in etrafında hareket eder. Yörüngeleri elips şeklindedir. Ancak asteroitlerinkine kıyasla kuyruklu yıldızların yörüngeleri daha düzensizdir ve dairesellikten daha uzaktır. Yani yörüngelerindeki hareketleri sırasında Güneş’e en yakın ve Güneş’ten en uzak oldukları mesafe birbirinden çok farklıdır.


Kuyruklu yıldız ve asteroit arasında ne fark var?
Güneş ve diğer gök cisimlerinin kütleçekim etkileri kuyruklu yıldızların ve asteroitlerin yörüngelerini değiştirebilir. Kuyruklu yıldızlar çoğunlukla Neptün’ün ötesindeki Kuiper Kuşağı’nda ve onun da ötesindeki Oort Bulutu’nda bulunur. Kuiper Kuşağı’ndaki kuyrukluyıldızların Güneş etrafındaki yörüngelerini tamamlama süreleri, Oort Bulutu’ndaki kuyruklu yıldızlarınkinden daha kısadır. Asteroitler ise çoğunlukla Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı’nda hareket eder. Asteroitlerin ve kuyruklu yıldızların oluştuğu bölgelerin Güneş’e olan uzaklığının bileşimlerini etkilediği düşünülüyor.
Kuyruklu yıldızlar yörüngelerindeki hareketleri sırasında Güneş’in yakınlarından geçerken yapılarındaki maddelerin bazıları buharlaşır. Güneş rüzgârları gaz haldeki bu ve toz parçacıklarının kuyruklu yıldızdan uzaklaşmasına neden olur. Bu parlak kuyruğun uzunluğu yüz binlerce kilometreye ulaşabilir.
Kuyrukluyıldızlar ve asteroitler küresel bir şekle sahip olacak kadar büyük değildir. Kuyruklu yıldızların çapları birkaç kilometreyken, asteroitlerinki 10 metre ile 530 km arasında değişebilir.
 
Üst