kutlu doğum haftasında ne olur ?


kutlu doğum haftasında ne olur ?


Kutlu Doğum Haftası, islam dininin peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) miladi olarak doğum günü olan 20 nisan'ın içinde geçen haftaya denir. 1989 yılından beri 20 - 27 nisan tarihleri arası kutlu doğum haftası olarak kutlanır. Mevlid gecesi ise 13.yy'dan beri kutlanmaktadır. Kutlu doğum haftasında Hz. Muhammed (s.a.v) yad edilir ve kendisine salavat okunur. Bu hafta boyunca Çeşitli dini etkinlikler yapılır.

Okuduklarımızın kalıcı olması için de öğrendiğimiz bilgileri başta aile fertlerimiz olmak üzere çevremize anlatabiliriz.

Akşamları çocuklarımıza Efendimizin (sas) yaşadığı örnek hayattan kesitler anlatabiliriz Onun ashabıyla arasında geçen diyalogları hikaye tarzından anlatarak çocuklarımızın dikkatlerini Peygamberimizi anlama üzerinde yoğunlaştırabiliriz.

Nebiler Serverini hayatını anlatan video kasetlerini veya film CDlerini ev halkıyla beraber izleyebiliriz. Yine bunun gibi Efendimizin (sas) hayatından kesitler sunan veya Onunla alakalı yazılan şiirlerin bulunduğu ses kasetlerini dinleyebiliriz.

Yaşadığımız yerde Allah Rasulünü (sas) hatırlatan ne varsa oraları ziyaret edip hayalen asr–ı saadete gidip tefekküre dalabiliriz.

Ziyaretlerimizde yanımıza çocuklarımızı da alabiliriz.

Bir gül satın alarak yanında da Efendimizi (sas) anlatan bir kitapla beraber akraba veya dost ziyaretlerinde bulunabilir onlarla beraber Efendimiz (sas) yörüngeli sohbetler yapabiliriz.


İki Cihan Serveri Beni Hûd Vakıa Mürselat sûreleri ihtiyarlattı (Tirmizi Tefsir 57) buyuruyor. Bu sûrelerde içerisinde kıyamet sahnelerinin resm edildiği ayetler Allah Rasulünü (sas) derin bir tefekküre salmıştı. Bizler de bu günlerde bu sûrelerin muhatabının kendimiz olduğunu düşünerek Hûd Vakıa ve Mürselat sûrelerini okuyabiliriz.

Türkiye Diyanet Vakfı, yüzyıllar önce bir ilim ve kültür bayramı şeklinde kutlanan Mevlid geleneğini canlandırmayı amaçlamıştır. Bu düşünce ile Peygamberimizin doğum gününü içine alan haftayı, Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmiştir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst