Kurtuluş Savaşı Sırasında Kurulan Zararlı Cemiyetler

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 6 Ekim 2010 tarihinde açılan konu


 1. KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA KURULAN ZARARLI DERNEKLER

  - ZARARLI DERNEKLER

  A. Milli varlığa ve Anadolu'daki milli harekete düşman cemiyetler:

  1- İngiliz Muhipler Cemiyeti: İstanbul, 20 Mayıs 1919. Manda taraftarı
  2- Wilson Prensipleri Cemiyeti: İstanbul, 14 Ocak 1919. Manda taraftarı
  3- Kürdistan Teali Cemiyeti: İstanbul, Mayıs 1919.
  4- Teali-i İslam Cemiyeti (Eski Cemiyet-i Müderrisin) : İstanbul, 19 Şubat 1919. Hilafetçi ve ümmetçi
  5- Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti: İstanbul, Ocak 1919 28 Eylül 1919'da Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na katılmıştır.
  6- Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası: İstanbul, 14 Ocak 1919 Fırka, Sulh ve Selamet Cemiyeti ile Selamet-i Osmaniye Fırkası'nın birleşmeleriyle oluşmuştur.
  7- Hürriyet ve İtilaf Fırkası: İstanbul, Ocak 1919
  8- Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi: İstanbul, Ocak 1919 Hürriyet ve İtilaf'la beraber hareket etmiştir.
  9. Osmanlı İla-yi Vatan Cemiyeti: İstanbul, 19 Kasım 1919 Padişah taraftarı ve Müdafaa-i Hukukun tamamen karşısındadır. Cemiyet, gizli olarak Milli Mücadele aleyhine örgütlediği Tarik-i Salah (veya Tarikat-ı Salahiye) Cemiyeti ile beraber çalışmıştır. Bu dernek ve partilerin dışında, faaliyetleri sınırlı ve etkinliği yaygın olmayan, Osmanlı Mesai Fırkası, Osmanlı Çiftçiler Cemiyeti, Türkiye Sosyalist Fırkası, Vahdet-i Milliye Heyeti, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi, Türk Teali Cemiyeti, Müsalemet İttifakı, Amele Fırkası gibi kuruluşlar Anadolu'daki Milli Mücadele hareketinin karşısında olmuşlardır.
  10. Lazistan Selamet-i Milliye Cemiyeti: Rize, 23 Nisan 1919 Gürcülerin çıkarlarına hizmet eden para ile tutulmuş kimselerden oluşmaktadır.

  B. Azınlıkların Kurdukları Zararlı Dernekler:

  1. Rumların kurdukları cemiyetler:

  a) Mavri Mira: Rum Patrikhanesi'nde kurulmuştur. Yunan Kızılhaç Cemiyeti ile Resmi Göçmenler Komisyonu da Mavri Mira'ya bağlı idiler. Ayrıca, Rum okullarındaki izci kuruluşları da tamamiyle Mavri Mira tarafından yönetilmekteydi.
  b) Pontus Rum Cemiyeti
  c) Trakya Cemiyeti İttihad-ı Milli ve Kordos adlı cemiyetler

  2. Ermenilerin Kurdukları Cemiyetler: Daha önceleri Ermenilerin kurmuş oldukları Taşnaksütyan ve Hınçak adlı gizli ve yeraltı örgütleri milli mücadele döneminde de faaliyette bulunmuşlar ve yabancı devletlerle işbirliği yapmışlardır. Ermeni patriği Zaven Efendi de Ermenilerin örgütlenmesinde önemli rol oynamıştır.
   


Yükleniyor...