Kuran'ı Kerimin Ana Konuları nelerdir? Kısaca

Züleyha

Yönetici

Kuran'ı Kerimin Ana Konuları nelerdir? Kısaca

Kur’an-ı Kerim Yüce Allah tarafından vahiy edilen, Hz. Cebrail (a.s.) aracılığıyla Peygamberimiz (a.s.v)’e indirilen, tilavetiyle taabbud olunan/okunması ibadet sayılan semavî bir kitab-ı mukaddestir.

Kur’a-ı Kerim: Cenab-ı Allah’ın birliğini/tevhit akidesini gönüllere nakşeden, ilk önce Hz. Muhammed (s.a.v)’in peygamberliği olmak üzere peygamberlik müessesesini akılların dikkatine sunan, öldükten sonra insanların tekrar dirilip hesaba çekileceklerini, önceki hayatlarında bağlı bulundukları hayat felsefesi ve dünya görüşü doğrultusunda ödül veya ceza alacakları ahiret yurdunun varlığını vicdanın derinliklerine kazıyan, insanların Cenab-ı Allah ile olan ilişkilerinde ibadetin, kullar ile olan ilişkilerinde ise adaletin, kulluğun olmazsa olmaz şartı olduğunu ders veren yanılmaz ve yanıltmaz bir hidayet rehberidir.Kuran'ı Kerimin Ana Konuları nelerdir?

1. Tevhit: Allah'ın varlığı birliği
2.Muamelat: Dünya hayatını, toplumsal kuralları düzenleyen ayetler
3.Ahiret: Cennet Cehennem ile ilgili ayetler
4. Ahlak: Güzel ve çirkin olaylar zararları faydaları
5. Kıssalar: Peygamberlerin hayatları
6. ibadet
7. Emir ve yasaklar
8. Ukubat: Bazı suçların cezaları
 
Üst