Kuraklık nedenleri ve sonuçları Kuraklık en çok hangi bölgede görülür?


Kuraklık nedenleri ve sonuçları -Kuraklık en çok hangi bölgede görülür?

Türkiye’de Kuraklık

Kuraklık yağışın az, buharlaşmanın çok olması şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Bu durum, bitkilerin su yetersizliğinden dolayı zarar görmesine neden olmaktadır. Kuraklık, özellikle tarımsal üretimde zararlara neden olmaktadır.
Kuraklık ayrıca akarsu, göl ve yer altı suyu seviyelerinin çekilmesine neden olmaktadır.
Türkiye’de kuraklığın en çok yaşandığı yerler Tuz Gölü çevresi, Iğdır Ovası ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyidir.
Ülkemizin önemli bir kısmında yaz ayları kurak geçmektedir. Bu dönemde yağışların az, buharlaşmanın fazla olması, kuraklığın etkili olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle tarımsal üretim bakımından ülkemizin önemli bir kısmında sulamaya ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Üst