kunut duaları hangi namazın neresinde okunur

Vitir namazının üçüncü rek’atinde Fatiha ve sure okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır ve eller tekrar bağlanınca Kunut duaları okunur.

Kunut 1 Okunuşu:
Allahümme inna nesteinüke ve nestagfirüke ve nestehdike ve nü’minü bike ve netubü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

Kunut 2 Okunuşu: Allâhümme iyyake nabüdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nesa ve nahfidü nercu rahmeteke ve nahşa azabeke inne azabeke bilküffari mülhık.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst