İslam Kudüs'ün müslümanlar için önemi kısaca

'Dini Bilgiler' forumunda Habibe tarafından 6 Ara 2017 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. Kudüs'ün müslümanlar için önemi

  Kudüs ismi Kur’an’da doğrudan geçmemekle birlikte bu şehirden el-Mescidü’l-Aksa’nın mübarek kılınan çevresi şeklinde bahsedilmiş (İsrâ 17/1), Bazı rivayetlerde Hz. Peygamber’in Beytülmakdis’te namaz kılmayı tavsiye ettiği de aktarılmaktadır. (Ebu Davud, Salat, 14)

  Kütüb-i Sitte dışındaki rivayetlere göre Hz. İsa nüzulünden sonra ölünce Medine’de Resul-i Ekrem’in kabri yanında veya Kudüs’te defnedilecektir.

  kudüs.jpg

  Hicretten önce iki veya üç yıl süreyle Hz. Peygamber’in Kabe’yi de önüne almak suretiyle Kudüs’e yönelerek namaz kıldığı (İbn Sa‘d, I, 243; Kurtubî, II, 150; Fahreddin er-Razî, IV, 110) ve -farklı rivayetler bulunmakla birlikte- Medine döneminde on altı veya on yedi ay bu uygulamanın devam ettiği, daha sonra kıblenin Kabe’ye çevrildiği kabul edilmektedir. (Buharî, Salat, 31, Tefsîr, 18; Müslim, Mesacid, 11-12)

  Resul-i Ekrem’in sağlığında belli bir dönem için Kudüs’ün kıble olarak tercih edilmesi, müslümanların bu şehri dinî bir merkez olarak görmelerinin sebeplerinden birini teşkil etmiştir.

  Ayrıca Hz. Peygamber’in, Mescid-i Haram’dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa’ya gece götürülmesi şeklinde gerçekleştirilen İsra (İsra 17/1) ve ardından mi‘rac mucizelerinde Mescid-i Aksa’ya gitmiş olması müslümanlar için bu şehrin önemini arttırmıştır.

  Muhammed Hamidullah, el-Mescidü’l-Aksa’nın Beytülmakdis değil semalarda bulunan, meleklerin sürekli Allah’a ibadet ettikleri bir mescid olduğunu ileri sürmüşse de (İslam Peygamberi, I, 150-151) adı geçen mescidle sonradan bu ismi alan caminin değil Hz. Süleyman tarafından yaptırılan Beytülmakdis’in kastedildiği de bilinmelidir.

  Bunların dışında Kudüs, Hz. İbrahim’den itibaren pek çok peygamberin yaşadığı, mukaddes olarak da tanımlanan bir bölgede bulunması, Hz. Süleyman’ın inşa ettiği Beytülmakdis’i barındırması, İsrailoğulları’nın ve onlara gönderilen peygamberlerin mücadelelerine mekan olması açısından semavi dinler geleneğinde önemli bir yere sahip olmuştur.
   
Yükleniyor...