Kötülük İle İlgili Ayetler

Kötülükle İlgili Ayetler,Kötülük hakkında ayet,Kuranda kötülük ayetleri,Kuranı kerimde geçen kötülük ile ilgili ayetler

O size yalnızca kötülüğü çirkin-hayasızlığı ve Allaha karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder (2/169)

Allah onu lanetlemiştir O da (şöyle) dedi: “Andolsun kullarından miktarları tesbit edilmiş bir grubu (kendime uşak) edineceğim (4/118)

“Onları -ne olursa olsun- şaşırtıp-saptıracağım en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allahın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim Kim Allahı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse kuşkusuz o apaçık bir hüsrana uğramıştır (4/119)

Onların tümünü toplayacağı gün: “Ey cin topluluğu, insanlardan çoğunu (ayartıp kendinize kullar) edindiniz (diyecek) İnsanlardan onların dostları derler ki: “Rabbimiz kimimiz kimimizden yararlandı ve bizim için tesbit ettiğin süreye ulaştık (Allah) Diyecek ki: “Allahın dilediği dışta olmak üzere ateş sizin içinde süresiz kalacağınız konaklama yerinizdir Şüphesiz Rabbin, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir (6/128)

Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın Kim şeytanın adımlarına uyarsa (bilsin ki) gerçekten o (şeytan) çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder Eğer Allahın üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı Ancak Allah dilediğini temize çıkarır Allah işitendir bilendir (24/21)

“(Yine de) Ben nefsimi temize çıkaramam Çünkü gerçekten nefis -Rabbimin kendisini esirgediği dışında- var gücüyle kötülüğü emredendir Şüphesiz benim Rabbim, bağışlayandır esirgeyendir (12/53)

Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz Biz ona şahdamarından daha yakınız (50/16)

Şüphesiz Allah, adaleti ihsanı yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan) kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz (16/90)

Kim salih bir amelde bulunursa kendi lehinedir, kim de kötülük ederse o da kendi aleyhinedir Senin Rabbin, kullara zulmedici değildir (41/46)

Kim salih bir amelde bulunursa kendi lehinedir kim kötülük yaparsa artık o da kendi aleyhinedir Sonra siz, Rabbinize döndürüleceksiniz (45/15)

(Bunlar) Büyük günahlardan ve çirkin -utanmazlıklardan kaçınanlar ve gazablandıkları zaman bağışlayanlar (42/37)

Kötülüğün karşılığı onun misli (benzeri) olan kötülüktür Ama kim affeder ve ıslah ederse (dirliği kurup-sağlarsa) artık onun ecri Allaha aittir Gerçekten O, zalimleri sevmez (42/40)

Kim zulme uğradıktan sonra nusret bulur (hakkını alır)sa artık onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur (42/41)

Yol ancak, insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere tecavüz ve haksızlıkta bulunanların aleyhinedir İşte bunlara acıklı bir azab vardır (42/42)

Sana iyilikten her ne gelirse Allahtandır, kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; şahid olarak Allah yeter (4/79)

Kim güzel bir aracılıkla aracılıkta (şefaatte) bulunursa ondan kendisine bir hisse vardır; kim kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa ondan da kendisine bir pay vardır Allah, herşeyin üzerinde koruyucudur (4/85)

Ey iman edenler, Allahın şiarlarına haram olan aya kurbanlık hayvanlara (onlardaki) gerdanlıklara ve Rablerinden bir fazl ve hoşnutluk isteyerek Beyt-i Harama gelenlere sakın saygısızlık etmeyin İhramdan çıktınız mı artık avlanabilirsiniz Sizi Mescid-i Haramdan alıkoyduklarından dolayı bir topluluğa olan kininiz sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin İyilik ve takva konusunda yardımlaşın günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allahtan korkup-sakının Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır (5/2)
 
Üst