Kötü düşünceler nereden geliyor

KÖTÜ DÜŞÜNCELER NEREDEN GELİYOR

Sual: Kalbimize çeşitli düşünceler geliyor. Bunlar nereden geliyor? Hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu nasıl bileceğiz?
CEVAP
İnsanın
kalbine, melekten, şeytandan ve kendi nefsinden de çeşitli düşünceler
gelir. Melekten gelene ilham, şeytandan gelene vesvese, nefsten gelene
ise hevâ denir. Bunların birbirinden farkı nasıl bilinir? Hadis-i
şerifte, (Melekten gelen ilham, İslamiyete uygun olur. Şeytandan gelen vesvese, İslamiyetten ayrılmaya sebep olur) buyuruldu. O halde vesveseyi ilhamdan ayırmak için dinin emrini iyi bilmek gerekir.

Gayrı
müslimlerden peynir, sucuk gibi gıda alırken, (Bunların içine necis
madde koymuşlardır) düşüncesi gelirse, hemen dinin bu husustaki hükmü
hatırlanır. Dinimiz almanın caiz olduğunu bildiriyorsa alınır. Bu
düşüncenin şeytandan olduğu anlaşılır.

Vesveseye uyulmazsa,
şeytan bundan vazgeçip başka vesvese verir. Nefsimizden gelen düşünce
ise, devamlıdır. İnsan ölünceye kadar devam eder.

Şeytan,
hayırlı, iyi bir işe mani olmak için daha az iyi olanı yaptırmak
maksadıyla vesvese verir. Büyük günaha sürüklemek için küçük iyilikleri
yaptırmaya çalışır. Dinini bilen kimseyi, şeytan, asla aldatamaz. Her
insan Allahın kulu olduğu halde, dinini bilen, Allahü teâlânın emir ve
yasaklarına riayet eden kimseler için Kur' an-ı kerimde, şeytana hitap
edilirken, (Benim kullarıma senin sultan [hakimiyetin] yoktur) buyuruluyor. (İsra 65)

Şeytanın
vesvesesine aldanmamak için Allahü teâlânın, (Benim Kulum) dediği
kimselerden olmalı, yani düzgün bir itikada ve ilme sahip olmalı ve
ilmi ile amel etmelidir! "Mesela şeytan vesvese verince, onu hemen
uzaklaştırmalıdır! Hadis-i şerifte, (Şeytan vesvese verir. Allahın ismi zikredilince, söylenince kaçar. Söylenmezse, vesveselerine devam eder) buyuruldu. (Ebu Yala)

Sünnete
uygun abdest almasını bilmeyen kimse, iyi abdest alayım diye fazla su
kullanır. Bu ise vesvesedir. Vesvese eden kimse, dine iyi uymak
niyetiyle yeni bir şeyler çıkarır, bu ise bid' attir. Bid' at ise
haramdır. Başkalarının yiyecek ve içeceklerinin, giyeceklerinin temiz
olup olmadığında şüphe eder. Bu da suizanna sebep olur. Müslümana
suizan ise haramdır. (Ben her gıdayı yemem, ihtiyatlı davranırım)
diyerek kibre düşer. Halbuki zerre kadar kibri olanın Cennete girmesi
zordur.

Fatır suresi 6. âyet-i kerimesinde mealen, (Elbette şeytan size düşmandır. Onu düşman edinin!)
buyuruluyor. Vesvese eden, şeytanı kendine dost ve kardeş edinmiş olur.
Sünnetleri, mekruhları ve diğer emir ve yasakları bilmeyen, vesvese
hastalığına yakalanır. Bunları bilip yerine getiren şüpheye
düşmemelidir! Vesvese eden, ruhsatlarla amel etmelidir! Üzerinde
necaset görünmeyen her şey temiz kabul edilir. Şüphe etmekle necis
olmaz. Gıdalarda necis maddeler var zannı ile gıda almamak vesvesedir,
aşırılıktır. Hadis-i şerifte, (Aşırı gidenler helak oldu) buyuruldu. (Müslim)

İfrat ve tefritten yani aşırılıklardan uzak olmak ve orta yolu tutmak gerekir. Deylemideki hadis-i şerifte, (İşlerin hayırlısı vasat olanıdır) buyuruldu. (Hadika)
 
Üst