Kolesterol nedir?

Kolesterol nedir?

Kolesterol, vücudumuzun bütün hücrelerinde bulunan, yağ benzeri bir maddedir. Bir yandan karaciğerde üretilirken, bir yandan da besinlerle alınır...

Kolesterol, vücudumuzun bütün hücrelerinde bulunan, yağ benzeri bir maddedir. Bir yandan karaciğerde üretilirken, bir yandan da besinlerle alınır. Kandaki kolesterol düzeyi ne kadar yüksekse, kalp ve damar hastalığı riski de o kadar yükselir.

İyi ve kötü kolesterol arasındaki fark nedir?

LDL (Kötü) Kolesterol

Kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol, kanda yüksek olduğu zaman damarların iç yüzüne yapışarak plaklar oluşturur. Kolesterol dışındaki bazı maddelerinin eklenmesiyle bu plaklar büyür ve bunlar üzerinde oluşan çatlaklarda gelişen pıhtılar damarları tıkayabilir.

HDL (iyi) Kolesterol

LDL’nin tersine, HDL’nin yüksek olması kalp krizine karşı koruyucu bir etki sağlar. Kandaki düzeyi erkekte 40, kadında 50 mg/dL’nin altına indiğinde kalp hastalıkları riski artar. Görevi vücut hücrelerindeki kolesterolü karaciğere taşıyarak fazlasının vücuttan atılmasını sağlamaktır.
 
Sağlıklı kolesterol düzeyleri ne olmalıdır?

20 yaş ve üzerindeki tüm bireylerin her 5 yılda bir, açlık kan yağı düzeylerine (lipoprotein profili) baktırmaları önerilmektedir. Bu testte, total, LDL, HDL- kolesterol ve trigliserid düzeyleri ölçülür...


Laboratuvar raporlarında kolesterol ve trigliserid düzeyleri milligram/desilitre (mg/dL) olarak ifade edilir.

Kanda kolesterol düzeylerinin klinik anlamı:
• 200 mg/dL’nin altında: İstenen düzey
• 200–239 mg/dL: Sınırda Risk
• 240 mg/dL ve üzeri: Yüksek Risk

Kolesterol düzeyi normal (<200 mg/dL) olanlara göre bu toplam kolesterol aralığında koroner kalp hastalığı riski iki katına çıkar.

HDL (iyi) Kolesterol Düzeyleri:

HDL düzeyi sağlıklı bir erkekte 40, kadında 50 mg/dL’den büyük olmalıdır, bu değerlerin altında kalp hastalığı riski artar. Tersine, 60 mg/dL ve üzerindeki HDL düzeylerinde risk azalır.
Sigara, fazla kilolu ve hareketsiz olmak, HDL kolesterolü azaltır...

Kanda trigliserid düzeylerinin 150 mg/dl’den yüksek olması HDL kolesterolü düşürebileceği gibi, progesteron, steroidler ve erkek cinsiyet hormonları (testosteron) HDL kolesterolü düşürür, kadın cinsiyet hormonları (östrojen) HDL kolesterolü artırır.
LDL kolesterol yüksekliği, total kolesterole göre, kalp krizi ve inme riskini daha iyi yansıtır.

LDL (kötü) Kolesterol Düzeyleri:
<100 mg/Dl.............: Optimal / İdeal
100 - 129 mg/dL......: Optimale yakın / Optimalin üzerinde
130 -159 mg/dL.......: Sınırda yükseklik
160 - 189 mg/dL......: Yüksek
190 mg/dL ve üzeri...: Çok yüksek
 
bilgilendirme için tşk ler HAZANkolesterolü düşürmede en büyük etken düzenli yürüyüş yapmak
 
Üst