klavye tuşları ve görevleri

'Ders çalışıyorum' forumunda Misafir tarafından 17 Ekim 2010 tarihinde açılan konu


 1. klavye tuşlar ve görevleri buna çok ihtiyacım olacak çünkü
    2. Cevap: klavye tuşları ve görevleri

  Bilgisayar ile kullanıcı arasındaki en önemli iletişim kaynaklarından biri olan klavye, kullanıcının ne yapmak istediğini bilgisayara ileten bir veri girdi ünitesidir. Şimdi Klavyenin üzerinde ki tuşlara ve görevlerine bir göz atalım.

  Klavye üzerinde bulunan tuşları genel tuşlar (harf, sayı ve işaret tuşları) ve özel tuşlar olarak gruplandırabiliriz..

  Klavyenin ortasında harfleri içeren tuşlar bulunur. Bunların başlangıç harfi Q ise o klavye Q klavye, F ise o kalvye F klavye olarak adlandırılır. Günümüzde bilgisayarlarda en yaygın olarak kullanılan klavye Q klavyedir. Harf tuşlarının etrafında sayı ve işaret tuşları bulunmaktadır. Klavyenin diğer tuşları ise her biri değişik bir veya birkaç görevi ifa eden özel tuşlardır.

  -Enter: Klavyede sağ orta kısma yakın bir yerde bulunan ve üzerinde ENTER yazan ya da kıvrık bir okla ifade edilen bu tuşun temel görevi klavye ile yapılan bilgi girişinin ya da işlemin bittiğinin bilgisayara bildirilmesidir. Kısaca bilgisayar sistemiyle kullanıcı arasındaki iletişimin merkez tuşu denilebilir. Enter tuşunun yazı yazma programlarındaki görevi ise yeni bir paragrafa geçiştir.

  -Space: Klavyenin alt ortasında yer alan, uzun çubuk görünümündeki ve yazı yazma işlemlerinde bir karakterlik boşluk bırakmaya yarayan bu tuşa Space, Boşluk ya da Ara tuşu denilmektedir. Windows ortamında ve bazı programlarda seçme elemanı olarak da kullanılır.

  -Shift ve Caps Lock: Klavyenin sağ ve sol tarafında iki adet olan Shift tuşu, içi boş yukarı ok görüntüsü ya da üzerinde direk SHIFT yazar şekilde ifade edilir. Normal şartlarda klavyede harf tuşları direk kullanıldığında küçük harf şeklinde yazılacaktır. Herhangi bir harf yazılırken Shift tuşuna basılı tutulup o harf tuşuna basılacak olursa harf, büyük harf şeklinde yazılır. Shift tuşunun diğer bir görevi ise klavyede bazı tuşların üzerinde ikincil görevlerin yazılmasını sağlamaktır. Shift tuşu tek başına hiç bir görev yapmaz. Kullanımı sırasında Shift tuşuna basılı tutup diğer tuşa basmak gerekir. Caps Lock tuşu ise basılıp bırakma ve klavyenin sağ üst köşesindeki ışığın yanması ile devreye giren bir tuştur. Görevi sadece harflere etkili olup onların sürekli büyük harf şeklinde yazılmasını sağlamaktır.

  -Tab: Klavyenin solunda Caps Lock tuşunun üzerinde bulunan sağ ve solu gösteren oklarla ifade edilen veya üzerinde direk TAB yazan bu tuşun diğer adı Sekme tuşu olarak bilinmektedir. Tab tuşunun ilk görevi yazı yazma programlarında paragraf başı yapmaktır. Diğer bir görevi ise pencereli yapılarda alanlar arası geçiş yapmaktır. Geçiş işlemi saat yönünde olup Shift tuşu ile birlikte kullanılırsa geçiş yönü saat yönünün tersine dönecektir.


  -Esc: Klavyenin sol üst köşesinde buluna bu tuş işletim sistemi düzeyinde tanımsızdır. Çoğu programda ise temel görevi olan çıkış amacıyla kullanılır. ancak her yapıda bu tuş çıkış işlemini gerçekleştirmeyebilir.

  -Ctrl: Shift tuşu gibi klavyenin sağ ve sol alt kısmında yer alan bu tuş CTRL harfleriyle ifade edilir ve yine Shift gibi tek başına kullanılmaz. Birlikte kullanıldığı tuş ile birlikte her programda farklı bir görev veya fonksiyon ifa eder.

  -Alt: Klavyenin sol alt kısmında yer alan bu tuş ALT harfleriyle ifade edilir. Tek başına kullanıldığında menülü ortamlarda menüyü aktif hale getirme işlemini yapar. Ctrl tuşu gibi kullanılabilir. Yani birlikte kullanıldığı tuş ile birlikte her programda farklı bir görev veya fonksiyon ifa eder.

  -Alt Gr: Klavyenin sağ alt kısmında yer alan bu tuş ALT Gr harfleri ile ifade edilir. Herhangi bir tuşun sağ alt köşesinde bir ifade varsa o ifadenin yazılması için Alt Gr tuşuna ihtiyaç duyulur. Shift tuşu gibi basılı tutularak diğer tuşa basılma marifetiyle kullanılır.

  -Fonksiyon Tuşları: Klavyede en üstte tek sıra halinde sıralanmış F1′den F12′ye kadar numaralandırılmış bu tuşlar, her programda değişen kendine verilmiş görevleri yerine getirirler. Örneğin, F1 tuşu her programda o programla ilgili yardım menüsünü ekrana çıkarır. F5 tuşu sayfada yenileme yapar.

  -Backspace: Enter tuşunun üzerinde sola doğru ok işareti ile ifade edilen tuşun görevi yazı yazma programlarında imlecin solundaki karakteri silmektir.

  -Delete: Aslında temel silme tuşu Delete tuşudur. Enter tuşunun sağında bulunan ve DEL ya da DELETE şeklinde ifade edilen bu tuş yazı yazma programlarında imlecin solundaki karakteri silmek için kullanıldığı gibi bilgisayar ortamında diğer silme işlemleri için de kullanılır.

  -Insert: Delete tuşunun üzerinde bulunan ve INS ya da INSERT şeklinde ifade edilen bu tuş bilgisayar açıldığı anda devrededir. Insert tuşu o ana kadar yazılmış olan karakterlerin arasına yeni karakterler yazılmak istendiğinde kullanılır.

  -Yön Tuşları: İmleç bilgisayarda klavye ile müdahale edilebilen ortamlarda görünen yanıp sönen ince çizgi şeklindeki görünümdür. Ekran bir sayfa gibi düşünüldüğünde imleç kullanıcıya nerede olduğunu ifade eden bir araç olarak kabul edilebilir. İşte ekranda imleci yönlendirmek için klavyenin sağ orta kısmında üzerinde dört yönü gösteren oklar bulunan tuşlar kullanılır. Bu tuşlar sadece imleci değil bazı programlarda (özellikle oyun programlarında) programa mudahaleyi ve yönlendirmeyi mümkün kılan tuşlardır.
  Ayrıca yön tuşlarının üzerindeki tuş grubu içinde yer alan END, HOME, PAGE UP, PAGE DOWN tuşlarının da yönlendirme görevi vardır.

  -Nümerik Klavye: Harf dizelerinin bulunduğu klavyenin sağ tarafında görünüş olarak bir hesap makinesini andıran bir klavye bölümü vardır. Nümerik Klavye adı verilen bu bölümün temel görevi sayısal işlemlerin daha hızlı yapılabilmesini sağlamaktır. Sayıların ve işlem işaretlerinin birbirine yakın olması sebebiyle matematiksel işlemlerin yapılması daha hızlı ve kolay gerçekleşecektir. Ancak bütün bunlar Num Lock düğmesinin aktif, yani üzerindeki ışığın yanıyor olmasına bağlıdır. Eğer Num Lock aktif değilse nümerik tuşlar üzerindeki diğer görevler etkin olacaktır.

  -Windows Tuşları: Space tuşunun sağ ve solunda bulunan, üzerinde uçan pencere resmi bulunan bu tuşların görevi Windows ortamında Başlat Menüsü’nü açmaktır. Sağdaki Ctrl tuşunun solunda yer alan tuşun görevi ise Windows ortamında mouseun sağ tuşunun yaptığı görevi (gizli menü) yapmaktır.

  -Print Screen: Insert tuşunun üzerinde bulunan ve temel görevi ekran görüntüsünü direk yazıcıdan kağıda dökmek gibi görünen bu tuşun artık bu amaç için kullanıldığı söylenemez. Günümüzde bu tuş daha çok o an ekranda görünen her şeyi görüntü olarak kopyalamak (panoya almak) görevi ile kullanılmaktadır. Daha sonra bu görüntü yapıştırmak kaydıyla herhangi bir Windows uygulamasında kullanılabilir. Bir nevi ekranda olan görüntünün fotoğrafını çeker.

  -Pause: Print Screen tuşunun bulunduğu yerde olan bu tuş bilgisayarın yaptığı işlemleri dondurur. Herhangi bir tuşa basıldığında işlem devam edecektir.
    3. Cevap: klavye tuşları ve görevleri

  Genel Klavye Kısayolları

  * CTRL+C (Kopyala)
  * CTRL+X (Kes)
  * CTRL+V (Yapıştır)
  * CTRL+Z (Geri Al)
  * DELETE (Sil)
  * ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na atmadan kalıcı olarak sil)
  * Bir öğeyi sürüklerken CTRL (Seçili öğeyi kopyala)
  * Bir öğeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili öğeye kısayol oluştur)
  * F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
  * CTRL+SAĞ OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına götür)
  * CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına götür )
  * CTRL+AŞAĞI OK (Ekleme noktasını sonraki paragrafın başına götür)
  * CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafın başına götür )
  * Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin bloğu vurgula)
  * Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öğe seç veya bir belgede metin seç)
  * CTRL+A (Tümünü seç)
  * F3 tuşu (Bir dosya ya da klasör ara)
  * ALT+ENTER (Seçili öğenin özelliklerini görüntüle)
  * ALT+F4 (Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık)
  * ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
  * ALT+ARA ÇUBUźU (Etkin pencere için kısayol menüsünü aç)
  * CTRL+F4 (Aynı anda birden çok belge açmayı sağlayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
  * ALT+SEKME (Açık öğeler arasında geçiş yap)
  * ALT+ESC (Öğeler arasında açılma sıralarına göre dön)
  * F6 tuşu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında dolaş)
  * F4 tuşu (Bilgisayarım veya Windows Gezgini’ndeki Adres çubuğu listesini görüntüle)
  * ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüle)
  * ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
  * CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle)
  * ALT+Bir menü adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen menüyü görüntüle)
  * Açık bir menüdeki bir komut adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen komutu gerçekleştirir)
  * F10 tuşu (Etkin programda menü çubuğunu etkinleştirir)
  * SAĞ OK (Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
  * SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
  * F5 tuşu (Etkin pencereyi günceleştir)
  * GERİ AL (Bilgisayarım ya da Windows Gezgini’nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
  * ESC (Geçerli görevi iptal et)
  * CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktığınızda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak oynatılmasını önle)

  İletişim Kutusu Klavye Kısayollar

  * CTRL+SEKME (Sekmeler arasında gezin)
  * CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasında geriye doğru git)
  * SEKME (Seçenekler arasında ileriye doğru git)
  * ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasında geriye doğru git)
  * ALT+Altı Çizili harf (İlgili komutu gerçekleştir veya ilgili seçeneği seç)
  * ENTER (Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçekleştir)
  * ARA ÇUBUĞU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
  * Ok tuşları (Etkin seçenek seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seç)
  * F1 tuşu (Yardım görüntüle)
  * F4 tuşu (Etkin listedeki öğeleri görüntüle)
  * GERİ (Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)

  Microsoft Doğal Klavye Kısayolları

  * Windows Logosu (Başlat menüsünü göster veya gizle)
  * Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüle)
  * Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
  * Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
  * Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüş pencereleri geri yükle)
  * Windows Logosu+E (Bilgisayarım’ı aç)
  * Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
  * CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
  * Windows Logosu+F1 (Windows Yardımı’nı görüntüle)
  * Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
  * Windows Logosu+R (Çalıştır iletişim kutusunu aç)
  * Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç)

  Erişilebilirlik Klavye Kısayolları

  * Sekiz saniye boyunca Sağ ÜSTKRKT (Filtre Tuşlarını aç veya kapat)
  * Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karşıtlık’ı aç veya kapat)
  * Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuşları’nı aç veya kapat)
  * Beş kez ÜSTKRKT (Yapışkan Tuşlar’ı aç veya kapat)
  * Beş saniye boyunca NUM LOCK (Geçiş Tuşları’nı aç veya kapat)
  * Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç)

  Windows Gezgini Klavye Kısayolları

  * END (Etkin pencerenin sonunu göster)
  * HOME (Etkin pencerenin başını göster)
  * NUM LOCK+Yıldız İşareti (*) (Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörleri göster)
  * NUM LOCK+Artı işareti (+) (Seçili klasörün içeriğini göster)
  * NUM LOCK+Eksi işareti (-) (Seçili klasörü daralt)
  * SOL OK (Geçerli seçim genişletilmişse daralt veya üst klasörü seç)
  * SAź OK (Geçerli seçimi daraltılmışsa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)

  Karakter Eşlem İçin Klavye Kısayolları

  Karakter kılavuzunda bir karakteri çift tıklatırsanız, kılavuz üzerinde klavye kısayollarını kullanarak hareket edebilirsiniz:

  * SAĞ OK (Sağa veya sonraki satırın başına git)
  * SOL OK (Sola veya önceki satırın başına git)
  * YUKARI OK (Bir satır yukarı git)
  * AŞAĞI OK (Bir satır aşağı git)
  * PAGE UP (Bir defada bir ekran yukarı git)
  * PAGE DOWN (Bir defada bir ekran aşağı git)
  * HOME (Satırın başına git)
  * END (Satırın sonuna git)
  * CTRL+HOME (İlk karaktere git)
  * CTRL+END (Son karaktere git)
  * ARA ÇUBUźU (Bir karakter seçildiğinde Büyütülmüş ve Normal modlar arasında geçiş yap)

  Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere Klavye Kısayolları

  * CTRL+O (Kaydedilmiş bir konsolu aç)
  * CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
  * CTRL+S (Açık konsolu kaydet)
  * CTRL+M (Bir konsol öğesi ekle veya kaldır)
  * CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
  * F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
  * ALT+ARA ÇUBUźU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
  * ALT+F4 (Konsolu kapat)
  * ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
  * ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
  * ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
  * ALT+O (Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle)

  MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolları

  * CTRL+P (Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır)
  * ALT+Eksi işareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
  * ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için Eylem kısayol menüsünü görüntüle)
  * F1 tuşu (Seçili öğe için varsa Yardım başlığını aç)
  * F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
  * CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
  * CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
  * ALT+ENTER (Seçili öğe için varsa Özellikler iletişim kutusunu aç)
  * F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
  * CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu kapatır)

  Uzak Masaüstü Bağlantısı Gezintisi

  * CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletişim kutusunu aç)
  * ALT+PAGE UP (Programlar arası soldan sağa geçiş yap)
  * ALT+PAGE DOWN (Programlar arası sağdan sola geçiş yap)
  * ALT+INSERT (Programlar arasında en sık kullanılma sırasına göre dön)
  * ALT+HOME (Başlat menüsünü görüntüle)
  * CTRL+ALT+BREAK (İstemci bilgisayarını bir pencere ve tam ekran arasında geçiş yap)
  * ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
  * CTRL+ALT+Eksi işareti (-) (Etkin pencerenin anlık görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.)
  * CTRL+ALT+Artı işareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamının anlık görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.)
    4. Cevap: klavye tuşları ve görevleri

  Microsoft Internet Explorer Gezintisi

  * CTRL+B (Sık Kullanılanları Düzenle iletişim kutusunu aç)
  * CTRL+E (Arama çubuğunu aç)
  * CTRL+F (Bul yardımcı programını başlat)
  * CTRL+H (Geçmiş çubuğunu aç)
  * CTRL+I (sık kullanılanlar çubuğunu aç)
  * CTRL+L (Aç iletişim kutusunu aç)
  * CTRL+N (Aynı Web adresiyle tarayıcının başka bir örneğini aç)
  * CTRL+O (Aç iletişim kutusunu aç, CTRL+L ile aynı)
  * CTRL+P (Yazdır iletişim kutusunu aç)
  * CTRL+R (Geçerli Web sayfasını güncelleştir)
  * CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)

  Çalıştır Komutları

  * compmgmt.msc – Bilgisyar Yöneticisi
  * devmgmt.msc – Aygıt Yöneticisi
  * diskmgmt.msc – Disk Yöneticisi
  * dfrg.msc – Disk birleştirme
  * eventvwr.msc – Olay Görüntülüyicisi
  * fsmgmt.msc – Paylaşılan Dosyalar
  * gpedit.msc – Grup Poliçeleri
  * lusrmgr.msc – Yerel Kullanıcılar ve Gruplar
  * perfmon.msc – Performans Monitörü
  * rsop.msc – Poliçe Sonuçarını Ortaya koymak
  * secpol.msc – Yerel Güvenlik Ayarları
  * services.msc – Çeşitli Servisler
  * msconfig – Sytem Bilgisi Hizmetleri
  * regedit – - Kayıt Defteri Editörü
  * msinfo32 – Sistem bilgisi
  * sysedit – Sistem Şekli Editörü
  * win.ini – Windows Yükleme Bilgisi
  * winver – Şu anki Wİndows Sürümünü Görüntüle
  * mailto: – Varsayılan E-mail alıcısı Görüntüle
  * cmd – Komut satırını çalıştır
  * Denetim Masası Öğeleri İçin Çalıştır Komutları
  * Program Ekle Kaldır / control appwiz.cpl
  * Tarih Saat özellikleri /control timedate.cpl
  * Ekran özellikleri / control desk.cpl
  * Hızlı bul / control findfast.cpl
  * Fontlar / control fonts
  * İnternet Özellikleri /control inetcpl.cpl
  * Klavye özellikleri /control main.cpl keyboard
  * Mouse Özellikleri / control main.cpl
  * Multimedya Özellikler /control mmsys.cpl
  * Ağ Özellikleri / control netcpl.cpl
  * Şifre özellikleri / control password.cpl
  * Printer /control printers
  * Ses Özellikleri / control mmsys.cpl sounds
  * Sistem Özellikleri /control sysdm.cpl
  * Windows XP Shortcuts
  * ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
  * ALT+ESC / en son acılan ıtem lerı gecıs saglar
  * ALT+F4 / aktif pencerelerı kapatır
  * ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menusu
  * ALT+TAB / menuler arasında geçiş
  * BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçiş
  * CTRL+A / hepsini seç
  * CTRL+B / kalın yazı
  * CTRL+C / kopyala
  * CTRL+I / italik
  * CTRL+O / dosya açma
  * CTRL+U / alt cızgı
  * CTRL+V / yapıştır
  * CTRL+X / kes
  * CTRL+Z / geri tusu
  * CTRL+F4 / dökümanları kapatır
  * CTRL while dragging / seçili ögeleri tutar
  * CTRL+SHIFT while dragging / seçili ögeleri kısayol oluşturur
  * SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler
  * ESC / ıslemlerı durdurur
  * F1 / help
  * F2 / seçili öğenin ismini degiştirme
  * F3 / arama dosya ve klasörlerde
  * F4 / adres çubuğunu açar
  * F5 / yenileme
  * F6 / adres çubuğuna gider
  * F10 / active sayfalarda çubuğa gider “dosya eklemek araçlar filan‿
  * SHIFT+F10 / sağ tıkladıgınızda açılan menu
  * CTRL+ESC / start menusu
  * SHIFT+CTRL+ESC / görev yönetıcısı
  * WIN / start menüsü
  * WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü
  * WIN+D / bütün aktif sayfalari küçültme
  * WIN+E / bilgisayarımı açar
  * WIN+F / arama dosya ve klasörlerde
  * WIN+F+CTRL / bilgisayarımda arama
  * WIN+L / kullanıcı degiştirme kapatmadan
  * WIN+M / küçültme veya restore etme sayfaları
  * WIN+R / çalıştırı açar
  * WIN+TAB / açık olan sayfalarda geçiş

  Windows Explorer kısayolları

  * ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menüsü
  * CTRL+ESC / windows menusu
  * ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olayları kapatır
  * CTRL+A / bütün parçaları seçer
  * CTRL+X / seçili kısmı keser
  * CTRL+C / seçili kısmı kopyalar
  * CTRL+V / seçili kısmı yapıştırır
  * CTRL+Z / geri döner son yapılana
  * CTRL+(+) / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru sıralar
  * TAB / 7 sutun atlatma yada digger seçili ögeye geçme
  * SHIFT+DELETE / direk silme
  * BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada slime işlemi
  * ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
  * F10 / aktif sayfanın menusu
  * F6 / adress bara gider /
  * F5 / sayfayı yenıler
  * F3 / arama ögesi
  * F2 / ismini degistirme seçili ögenin

  Internet Explorer kısa yolları

  * CTRL+A / bütün sayfanın seçimi
  * CTRL+D / favorite ekler
  * CTRL+E / aktif sayfada arama yapar
  * CTRL+F / sayfada bulma
  * CTRL+H / geçmiş sayfasını açar
  * CTRL+I / favorite sayfalarının oldugu kısmı açar
  * CTRL+N / yeni pencere açar
  * CTRL+O / yenı lokasyonlar gider
  * CTRL+P / printer menusu
  * CTRL+S / degisiklikleri kaydeder
  * CTRL+W / aktif sayfayı kapatır
  * CTRL+ENTER/ basına www ve sonuna .com koymayı yapar
  * SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar
  * BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider
  * ALT+HOME / anasayfaya gider
  * HOME / sayfanın başına gider
  * TAB / Itemler arasında atlamayı sağlar
  * END / sayfanın sonuna gider
  * ESC / açılan sayfayı sonlandırır
  * F11 / tam ekran yapar sayfayı
  * F5 / sayfayı yeniler
  * F4 / adress barı açar
  * F6 / adress bara gider
  * ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya götürür
  * SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider
  * SHIFT+F10 / sağ tus olayı
  * SHIFT+TAB / geri tab olayı
  * CTRL+C / kopyalama
  * CTRL+V / yapıştırma
  * ENTER / aktif etmek /
  * F1 / internet explorer help
    5. Cevap: klavye tuşları ve görevleri

  Ms-dos komutları

  * ASSOC / Dosya ortaklıklarını görüntüle.
  * AT / Programları ve komutları uygulamak için zamanı ayarla.
  * ATMADM / Windows ATM sağrı yöneticinin gördüğü adresleri ve bağlantıları listele
  * BREAK / CTRL + C’i Etkinleştir / devre dışı bırak
  * CACLS / ACL dosyaları göster ve değiştir
  * CALL / Grup dosyasını diğer grup dosyasından çağır.
  * CD / Rehberi değiştir.
  * CHCP / Uluslar arası klavye ve karakter bilgilerini ilave et
  * CHDIR / Adresi değiştir.
  * CHKDSK /FAT diskdeki hataları tara.
  * CHKNTFS / NTFS disk’deki hataları tara
  * CLS / Ekranı temizle.
  * CMD / Komut satırını çalıştır.
  * COLOR / Ön plan resmini değiştir.
  * COMP / Dosyayı sıkıştır.
  * COMPACT / Dosyayı sıkıştır,aç,.
  * CONTROL / Ms-dos da denetim masası simgelerini aç
  * CONVERT / FAT’i NTFS’e dönüştür
  * COPY / Bir yada daha fazla dosyayı öteki konuma kopyala
  * CTTY / Bilgisayarın giriş çıkış aygıtlarını değiştir
  * DATE / Sistem tarihini görüntüle,değiştir
  * DISKCOMP/ Disk’i diğer bir disk ile karşılaştır
  * DRIVPARM / Asıl aygıt sürücülerinde yeniden yazmayı etkinleştir.
  * ECHO / Mesajları göster ,etkinleştir ve devre dışı bırak
  * EDIT / Dosyayı görüntüle ve değiştir.
  * EDLIN / Dosyayı görüntüle ve değiştir.
  * EMM386 / Genişletilmiş hafıza yöneticisini görüntüle
  * ENABLE / Konsol geri alma komutunu etkinleştirme ve devre dışı bırakma
  * SCANDISK / disk taramayi calistir.
  * QBASIC / Qbasic i ac.
  * RENAME / yeniden adlandir.
  * RMDIR /bos klasoru sil.
  * SHUTDOWN/ bilgisayarı kapat
  * SMARTDRV / geleneksel ve genişletilmiş hafıza için disk hafızası olustur
  * SORT / kisa giris ve cikislari goster
  * SWITCHES/ ms-dos a fonksyion ekle,kaldır.
  * SYS / Sistem saatini disk sürücüsüne yükle
  * TIME / sistem saatini goster,ayarla.
  * TITLE / ms-dos penceresindeki basligi degistir
  * TRACERT / karsidan gelen network paketlerinin yolunu goster
  * TREE / Disk’in yuzeysel agacini goster
  * TYPE / Dosyanin icerigini goruntule
  * UNDELETE / silinemeyen dosyalari silvisuall
  * UNFORMAT / bicimsiz disk surucusu.
  * UNLOCK /Disk’in klitini ac.
  * VER / Versiyon bilgisini goster.
  * VERIFY / diske yazmak gerektiginde karar vermeyi etkinlestir yada devre disi birak.
  * VOL / cilt bilgisini goster
  * XCOPY / Başka bilgisayarlardan çoklu dosyaları kopyala
  * TRUENAME/ dizinde var olan kişileri gösterir
  * TASKKILL / ihtiyaç duyulmayan uygulamaları kapat
  * SETVER – ms-dos version unu degistir.
  * SHARE – dosyalari palasabilme yetenegini yukle,devredisi birak
  * SCANREG – kayit defterindeki hatalari tara ve geri yukle.
  * ROUTE – windows agindaki rota tablosunu goruntule ve degistir
  * RUNAS – baska bir bilgisayardaki programi etkinlestir.
  * PRINT – dosyayada resmi print et
  * PROMPT – ms-dos u goster ve degistir
  * PING – test amacli diger ag bilgisayarina bilgi gonder
  * POPD – agdaki rehberi degistir.
  * NET – ag ayarlarini guncelle ve onar
  * NETSH – degisebilen ve degismeyen network bilgisini goster
  * NETSTAT – TCP/IP ag protokolu bilgisini ve istatistigini goruntuleNLSFUNC – ulkeye ozgu bilgileri goster
  * NSLOOKUP – agdaki yada alandaki ip adresini goster
  * PATH – bilgisyardaki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren PATHPING – ag daki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren MOVE – dosyanin yerini degistir.
  * MSAV – ilk microsoft virus hizmeti.
  * MSD – Tanimlama hizmeti.
  * IFSHLP.SYS – 32-bit dosya yoneticisi.
  * IPCONFIG – ag aygiti ayarlarini goster ve degerleri goruntule
  * KEYB – klavyenin planini degistir.
  * LABEL – disk surucusunun etiketini degistir.
  * LH – Yuksek Hafizada disk surucusu yukle
  * LISTSVC – servisler ve suruculer icin kurtarma konsol komutunu goruntule
  * LOADFIX – 64k’nin uzerindeki programlari yukle
  * LOADHIGH – yuksek hafizadaki aygit surucusunu yukle.
  * LOCK – hard disk surucusunu kitle.
  * LOGON – kurulumlar ve geri tuklemeler icin yonetici hesabi
  * MAP – surucudeki aygit ismini goster
  * MEM – Sistemdeki hazfızayı göster.
  * MKDIR – yeni, rehber komutu yarat.
  * MODE – port ve gotuntu ayarlarini degistir.
  * GRAFTABL – Grafik modundaki genişletilmiş karakterleri göster.
  * HELP – komutlari kisaca acikla
  * EXTRACT – dosyalari windows dizininden cikart
  * FASTHELP – ms-dos komutlarini ve bilgileri listele
  * FC – dosyalari karsilastir.
  * FDISK – disk surucusu icin bolumleme konsolunu calisti
  * FIND – dosya icindeki yaziyi ara.
  * FINDSTR – dosya icindeki dizini ara.
  * FIXBOOT – yeni cizim bolgesi yaz
  * FIXMBR – disk surucu icin yeni cizim bolgesi yaz
  * FORMAT – disk surucusunu bicimlendir.
  * FTP – FTP * a baglan
  * FTYPE – dosya turunu goster
  * ERASE – dosyayi sil
  * DISKCOPY – diski diger bir disk’e kopyala.
  * DEFRAG – yuklenen programlari disk uzerinde stabile et.
  * DEL – bi veya daha fazla dosyayi sil.
  * DELETE – silinen dosyalar icin kurtarma konsol komutu
  * DELTREE – bir veya daha fazla dosya ve rehberi sil
  * DIR – klasor icindekileri goster.
  * DISABLE – windows sistem ve suruculerinde kurtarma konsolu komutunu devre disi birak.
  * CHOICE – dizin icindeki coklu sevenekleri belirt.
  * BOOTCFG – kurtarma konsolu komutlarını göster ve düzenle ve boot.ini yi yeniden oluştur.
  * VOL : Disk birim Etiketi ve Seri numarasını görüntüler.
  * VER : Windows Sürümünü görüntüler.
  * TREE : Bir Sürücü ya da yolun Resimsel Dizin Yapısını görüntüler.
  * TIME : Sistem Saatini görüntüler ya da ayar yapabilirsiniz..
  * START : Belirli program ya da komutu çalıştırmak için ayrı Pencere açar.
  * SET : Windows çevre değişkenlerini gösterir Ayarlar ya da Kaldırır.
  * MODE : Bir sistem aygıtını Yapılandırır.
  * ASSOC : Dosya uzantısı ilişkilendirmesi görüntüler ya da değiştirir.
  * CD : Geçerli dizinin adını değiştirir ya da görüntüler.
  * CHCP : Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da değiştirir.
  * CHKNTFS : Önyükleme sırasında disk denetimini görüntüler ya da değiştirir.
  * CLS : Ekranı siler.
  * DIR : Bir dizinde ki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.
  * ERASE : Bir yada birden çok dosyayı siler.
  * EXIT : Çıkış!
  * FORMAT : Windows’da kullanmak üzere bir diski biçimlendirir.
  * LABEL : Bir diskin birim etiketini oluşturur değiştirir ya da siler.
  * MD : Bir dizin oluşturur.
  * MDDIR : Dizin kaldırır.
  * NET : Sistem hakkında bir sürü bilgi verebilen bir komut.
  * RENAME : Belirtilen dosyayı Yeniden Adlandırır.
  * TELNET : Telnet.
  * DEFRAG : Disk Birleştirici hakkında ayrıntılı bilgi verir.
    6. Cevap: klavye tuşları ve görevleri

  Genel Klavye Kısayolları

  * CTRL+C (Kopyala)
  * CTRL+X (Kes)
  * CTRL+V (Yapıştır)
  * CTRL+Z (Geri Al)
  * DELETE (Sil)
  * ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na atmadan kalıcı olarak sil)
  * Bir öğeyi sürüklerken CTRL (Seçili öğeyi kopyala)
  * Bir öğeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili öğeye kısayol oluştur)
  * F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
  * CTRL+SAĞ OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına götür)
  * CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına götür )
  * CTRL+AŞAĞI OK (Ekleme noktasını sonraki paragrafın başına götür)
  * CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafın başına götür )
  * Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin bloğu vurgula)
  * Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öğe seç veya bir belgede metin seç)
  * CTRL+A (Tümünü seç)
  * F3 tuşu (Bir dosya ya da klasör ara)
  * ALT+ENTER (Seçili öğenin özelliklerini görüntüle)
  * ALT+F4 (Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık)
  * ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
  * ALT+ARA ÇUBUźU (Etkin pencere için kısayol menüsünü aç)
  * CTRL+F4 (Aynı anda birden çok belge açmayı sağlayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
  * ALT+SEKME (Açık öğeler arasında geçiş yap)
  * ALT+ESC (Öğeler arasında açılma sıralarına göre dön)
  * F6 tuşu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında dolaş)
  * F4 tuşu (Bilgisayarım veya Windows Gezgini’ndeki Adres çubuğu listesini görüntüle)
  * ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüle)
  * ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
  * CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle)
  * ALT+Bir menü adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen menüyü görüntüle)
  * Açık bir menüdeki bir komut adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen komutu gerçekleştirir)
  * F10 tuşu (Etkin programda menü çubuğunu etkinleştirir)
  * SAĞ OK (Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
  * SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
  * F5 tuşu (Etkin pencereyi günceleştir)
  * GERİ AL (Bilgisayarım ya da Windows Gezgini’nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
  * ESC (Geçerli görevi iptal et)
  * CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktığınızda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak oynatılmasını önle)

  İletişim Kutusu Klavye Kısayollar

  * CTRL+SEKME (Sekmeler arasında gezin)
  * CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasında geriye doğru git)
  * SEKME (Seçenekler arasında ileriye doğru git)
  * ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasında geriye doğru git)
  * ALT+Altı Çizili harf (İlgili komutu gerçekleştir veya ilgili seçeneği seç)
  * ENTER (Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçekleştir)
  * ARA ÇUBUĞU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
  * Ok tuşları (Etkin seçenek seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seç)
  * F1 tuşu (Yardım görüntüle)
  * F4 tuşu (Etkin listedeki öğeleri görüntüle)
  * GERİ (Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)

  Microsoft Doğal Klavye Kısayolları

  * Windows Logosu (Başlat menüsünü göster veya gizle)
  * Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüle)
  * Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
  * Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
  * Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüş pencereleri geri yükle)
  * Windows Logosu+E (Bilgisayarım’ı aç)
  * Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
  * CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
  * Windows Logosu+F1 (Windows Yardımı’nı görüntüle)
  * Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
  * Windows Logosu+R (Çalıştır iletişim kutusunu aç)
  * Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç)

  Erişilebilirlik Klavye Kısayolları

  * Sekiz saniye boyunca Sağ ÜSTKRKT (Filtre Tuşlarını aç veya kapat)
  * Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karşıtlık’ı aç veya kapat)
  * Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuşları’nı aç veya kapat)
  * Beş kez ÜSTKRKT (Yapışkan Tuşlar’ı aç veya kapat)
  * Beş saniye boyunca NUM LOCK (Geçiş Tuşları’nı aç veya kapat)
  * Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç)

  Windows Gezgini Klavye Kısayolları

  * END (Etkin pencerenin sonunu göster)
  * HOME (Etkin pencerenin başını göster)
  * NUM LOCK+Yıldız İşareti (*) (Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörleri göster)
  * NUM LOCK+Artı işareti (+) (Seçili klasörün içeriğini göster)
  * NUM LOCK+Eksi işareti (-) (Seçili klasörü daralt)
  * SOL OK (Geçerli seçim genişletilmişse daralt veya üst klasörü seç)
  * SAź OK (Geçerli seçimi daraltılmışsa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)

  Karakter Eşlem İçin Klavye Kısayolları

  Karakter kılavuzunda bir karakteri çift tıklatırsanız, kılavuz üzerinde klavye kısayollarını kullanarak hareket edebilirsiniz:

  * SAĞ OK (Sağa veya sonraki satırın başına git)
  * SOL OK (Sola veya önceki satırın başına git)
  * YUKARI OK (Bir satır yukarı git)
  * AŞAĞI OK (Bir satır aşağı git)
  * PAGE UP (Bir defada bir ekran yukarı git)
  * PAGE DOWN (Bir defada bir ekran aşağı git)
  * HOME (Satırın başına git)
  * END (Satırın sonuna git)
  * CTRL+HOME (İlk karaktere git)
  * CTRL+END (Son karaktere git)
  * ARA ÇUBUźU (Bir karakter seçildiğinde Büyütülmüş ve Normal modlar arasında geçiş yap)

  Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere Klavye Kısayolları

  * CTRL+O (Kaydedilmiş bir konsolu aç)
  * CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
  * CTRL+S (Açık konsolu kaydet)
  * CTRL+M (Bir konsol öğesi ekle veya kaldır)
  * CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
  * F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
  * ALT+ARA ÇUBUźU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
  * ALT+F4 (Konsolu kapat)
  * ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
  * ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
  * ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
  * ALT+O (Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle)

  MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolları

  * CTRL+P (Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır)
  * ALT+Eksi işareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
  * ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için Eylem kısayol menüsünü görüntüle)
  * F1 tuşu (Seçili öğe için varsa Yardım başlığını aç)
  * F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
  * CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
  * CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
  * ALT+ENTER (Seçili öğe için varsa Özellikler iletişim kutusunu aç)
  * F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
  * CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu kapatır)

  Uzak Masaüstü Bağlantısı Gezintisi

  * CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletişim kutusunu aç)
  * ALT+PAGE UP (Programlar arası soldan sağa geçiş yap)
  * ALT+PAGE DOWN (Programlar arası sağdan sola geçiş yap)
  * ALT+INSERT (Programlar arasında en sık kullanılma sırasına göre dön)
  * ALT+HOME (Başlat menüsünü görüntüle)
  * CTRL+ALT+BREAK (İstemci bilgisayarını bir pencere ve tam ekran arasında geçiş yap)
  * ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
  * CTRL+ALT+Eksi işareti (-) (Etkin pencerenin anlık görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.)
  * CTRL+ALT+Artı işareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamının anlık görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.
   


Yükleniyor...