Kızılayın Barıştaki Görevleri

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda YAREN tarafından 24 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kızılay Görevleri,
  Kızılayın Barıştaki Görevleri,
  Kızılay Görevleri Nelerdir,
  Kızılayın Görevleri Nedir


  Kızılayın Barıştaki Görevleri Nelerdir ?

  Kızılay Barişta; Hemşireler, gönüllü hemşireler ve hasta bakıcılar, ilk yardım ve acil bakım, laboratuvar, radyoloji ve gereksinim duyulacak diğer branşlarda sağlık meslek elemanı yetiştirir. Dispanserler, sağlık merkezleri ve hastaneler, amaçlarına uygun eğitim öğretim merkez ve kurumları, rehabilitasyon merkezleri açar ve yönetir.

  Kan yardımı ile kan türevlerini sağlayacak teşkilatı kurar, yönetir ve teşkilatın yurt düzeyinde gelişmesi için gereken önlemleri alır.
  Salgın hastalıklara, halk sağlığını ilgilendiren benzer afetlere ve çocuk ölümlerine karşı mücadeleye katılır ve yardım eder.
  Barışta ve savaşta görevlerini yerine getirebilmek için gereken araç ve gereçleri hazırlar.

  Yoksullara yardımda bulunur.
  Muhtaç hastalara tedavi yardımı yapar; güçsüz ve fiziksel özürlülere noksan veya arızalı organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı, destekleyici veya rehabilite edici nitelikte araç temin etmeye çalışır.

  Yangın, yer sarsıntısı, su baskını, kuraklık, kıtlık, topluca veya savaş dolayısıyla göçler ve benzeri olaylarda gerekli yardımlarda bulunur.

  Kurtarıcı ve ilk yardımcılar yetiştirir, gerekli kadroları teşkil eden ekipler kurar, her türlü araç-gereç ve donanımları hazır bulundurur ve bunların çalışma şekillerini yönetmelikle belirler.

  Kızılay gönüllü örgütünü kurar.
  Sivil savunma planlamasına ve eğitimine yardım eder.
  Kızılay’ın tekel ve imtiyazında bulunan maddeleri, kamu yararına uygun bir anlayışla hazırlanacak yönetmelikler uyarınca, ticari bir kuruluş gibi işletir.
  Türk Medeni Kanunu’na göre gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kızılay eliyle kurulmak istenilen vakıf ve tesisleri kabul eder ve işletir.
  Kızılay’ın amacına uygun hükümet karar ve isteklerini yerine getirir.
   
Yükleniyor...