Kızıl Elma nedir? Kızıl Elma neresi Türklerde Kızıl elma ne demek

#1
Kızıl elma nedir?
Osmanlıda Kızıl elma ne demek?

Türklerde Kızıl elma ne demek

Kızıl Elma çok eski Türk destanlarında ve şiirlerinde ismi geçen bir bir medfundur. Daha ziyade ordunun en son fethedilmesi gereken yer olarak anlatılır. Kanuni Sultan Süleyman ise Hakkın beni gönderdiği yer olarak nitelendirmiştir. Kızıl Elmanın belli bir şehir olmadığını tarih içinde anlıyoruz.Çünkü o yerler fethedildikçe Kızıl Elmalar ileriye gitmiş. Kızıl renk ve elma her zaman muradı, arzuyu, hedefi sembolize etmiştir.

kızlelma.jpg


Kızıl Elma Neresidir?

Kızıl Elma ülküdür idealdir. Kızıl elma Türk cihan hakimiyeti mefkuresi nin sembolüdür. Jüstinyanus Ayasofya'nın önünde bir heykeli diktirir. Mağrurdur Süleyman peygamberden bile güçlü hissetmektedir kendini. Heykelin eline bir kürek kondururlar, dünyayı elinde tutmaktadır güya. Derler ki Kızıl elma onun elindeki küredir. Kızıl elma İstanbul'dur, Romadır, Oturantodur korfu ve Pulyadır,Viyanadır nereyi fethetti ise Türkler Kızıl elma bir sonraki yere dönüşmüştür. Kızıl elma idealin adıdır. Kızıl elma Allah'ın isminin duyurulacağı mekan İslam'ın tebliğ edileceği zemindir. Kızıl elma adap edilecek yurt imar edilecek topraktır. Askerlerini savaşa götüren Kanuni Sultan Süleyman Kızılelma'da buluşuruz der onlara ve Yeniçeriler hep Kızıl elma dek varırız diye nara atarlar. Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Osmanlı padişahları albümünde Çelebi Sultan Mehmet den 3. Murat'a kadar sekiz padişahtan yedisinin elinde birer elma resmedilmiştir. Kızıl elma Orta Asya Türklerinin Osmanlı Türklerine bağlayan ortak tarihin ortak ülküsüdür. Oğuz Kaan daha deniz daha ırmak gün Tuğ olsun Gök çadır der Kızıl elma anlatırken. Kızıl elma dünyaya Nizam verme gayretinde olan bu Necip milletin asıl gayesinin adıdır. Kızılelma Türkü Türk yapan özelliklerden biri millet idarenin bir nişanesi, var olma felsefesinin özel ismidir.

kızıol elma nedir.jpg
Kızılelma zalimin kalbindeki korku mazlumun yüreğindeki ümittir yeryüzünde İnançla şerefle yaşama ve Yaşatma davasıdır.Ne Gazi Kılıçarslan Ne Alparslan Fatih ne Yavuz ve Mustafa Kemal Hatta ne Kuşçubaşı Eşref en koyu karanlıkta bile en Ümitsizliğe kapıldıkları anda bile bu davadan vazgeçme diler Kızılelma Düşsem bile tekrar ayağa kalkmak sendelesen bile yeniden yürümek hatta ölsen bile tekrar dirilmekdir.
kızıl emla ne demek.jpg
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst