Kısaca Atatürk Devrimleri


Atatürk Devrimleri veya diğer adıyla Atatürk İnkılapları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından öncülük edilen, günümüzde Atatürk İlkeleri olarak bilinen ilkeler doğrultusunda, 1922 ve 1938 yılları arasında hayata geçirilen bir dizi yasal değişikliktir. Bu devrimlerin amacı, Atatürk tarafından; "Türkiye'yi gelişmiş devletler seviyesine çıkartmak" olarak beyan edilmiştir.

Atatürk Devrimleri 5 ana kategoride gruplanabilir

Siyasal alandaki inkılaplar
Toplumsal alandaki inkılaplar
Hukuk alanındaki inkılaplar
Eğitim ve kültür alanındaki devrimler
Ekonomi alanındaki devrimler
Atatürk Devrimleri'nin esas amacı, Osmanlı'nın son dönemlerinde ilmen geri kalmış Türk toplumunu, çağdaş ve modern bir ulus hâline getirmektir.

Atatürk'e göre bu devrimlerin amacı; Türk Milletinin son asırlarda geri kalmasına neden olan bütün kurumları kaldırarak yerine milletin karakterine, şartlara ve çağın gereklerine uygun ve ilerlemeyi sağlayacak yeni kurumlar kurmaktır.
 
Üst