Kırkpınar güreşlerinin osmanlı tarihiyle nasıl bir ilgisi vardır

Kırkpınar güreşlerinin osmanlı tarihiyle nasıl bir ilgisi vardır


Yıl 1361.Orhan Gazi Rumeli’yi fethetmek için öncü birlikleri harekete geçirir.Süleyman Paşa’nın kumandasında 40 savaşçıdan oluşan öncü birlik önce Domuzhisarı’na doğru yürür. Salla karşı kıyıya geçip bu hisarı ele geçirir. Öbür hisarların da ele geçmesinden sonra dönüp, şimdi bir bölümü yunan sınırları içinde kalan bölgede Ahırköy merasında mola verir.Mola sırasında eğlenmek için yiğitler aralarında güreş tutarlar. Saatlerce süren güreşlerde çiftlerden biri yenişemez.Daha sonra bir Hıdırellez gününde, aynı çift aynı yerde tekrar güreş tutar.Sabahtan gece yarısına kadar süren güreşte yine yenişemez, ikisi de solukları kesilerek çayıra yığılır kalır, er meydanında ölürler. Arkadaşları onları bir incir ağacının altına gömerek ayrılırlar.

Yıllar sonra, 40 cengaverden hayatta kalanlar arkadaşlarının mezarını ziyaret için Ahırköy’e gelirler ve mezarların olduğu yerde bir pınarın aktığını görürler.

Halk arasında “Kırkların Pınarı” diye anılan bu yere sonraları “Kırkpınar” dendi. Burada, o ünlü gazi ve şehitleri anmak için her yıl güreşler düzenlendi.

Bu kadar eski, sürekli ve anlamlı gelenek kaç milletin tarihinde var!

Türk spor tarihinde Kırkpınar’ın müstesna bir yeri vardır.Yalnız yurdumuzun değil bütün dünyanın en ünlü pehlivanlarıKırkpınar’da güreş tutan Türk yiğitleri arasından çıkmıştır.

Yurdumuz Ansiklopedisi. Yazan:Refik ÖZDEK Cilt:1 S:379 Tercüman Yayınları, İstanbul
 
Üst