Kimyasal Bağ Nedir? kısaca

#1
Kimyasal Bağ Nedir? kısaca

Kimyasal bağ kavramımın tarihsel gelişimi: Eski Yunan’dan itibaren madde, atom ve kimyasal bağ kavramlarının gelişimi Demokritos, Aristo, Dalton ve Avogadro gibi Filozof ve bilim insanlarının çalışmalarına dayanarak anlatılmaktadır.

Kimyasal bağ nedir? atomları birbirine bağlayan ve bir arada kalmalarını sağlayan kuvvetlere, verilen bilimsel ad.
 
Üst