Kılıç Kalkan oyunu nasıl oynanır

Züleyha

Yönetici

Kılıç Kalkan oyunu nasıl oynanır kısaca.jpg


Kılıç kalkan oyunu nerede oynanır

Kılıç Kalkan sekiz, on veya daha fazla oyuncular ile iki grup halinde oynanan bir halk oyunudur. Oyuncular, iki hasım taraf gibi birbirlerini süzerek oyunun sergileneceği yerin ortasında toplanırlar. Oyun içerisinde farklı akışlar bulunmaktadır. Oyunun bu kısımlarında askerlik ile ilgili her biri farklı hikâyeler anlatılmaktadır. Kılıç Kalkan’daki her sahnenin ve her figürün farklı bir temsili öyküsü bulunmaktadır. İlk önce askere çağrılan acemi erleri asker ocağına uğurlayanlara saygı duruşu yapılarak oyunun açılışı yapılır. İkinci figürde ocağa yeni gelenleri karşılama merasimi yapılarak, acemi erlerin kılıçları üzerine “ölmek var, dönmek yok” şeklinde yemin etmeleri canlandırılır. Bu sahneyi oyuncular halka şeklini oluşturarak gerçekleştirirler. Oyunun üçüncü kısımda mütareke oyunu sergilenir. Bu kısımda çeşitli vücut hareketleri sergilenerek cenk için hazırlanılır. Sonrasında da iki hasım taraf cenk etmek için aralarında anlaşarak çarpışmaya başlarlar. Başa vuruş cengi ile devam eden oyunun bu bölümünde oyuncuların, temsili hasımlarının baş kısmına ‘göstermelik’ bir vuruş gerçekleştirmesini içerir. Her oyuncunun yalnızca tek hakkı bulunmaktadır. Altıncı ve son bölümde de her hangi bir sonuca bağlanamamış olan bu cenkteki iki tarafın da en gösterişli iki yiğidinin kapışması sergilenir.

Kılıç Kalkan oyunu nasıl oynanır?
Kılıç ve kalkanın birbirine vurmasından çıkan ses ile oynanan bu benzersiz oyundur, eskiden Osmanlı askerlerinin elbiselerini giyen oyuncular tarafından oynanmaktaydı. Bugün ise bu elbiselerin yerini daha çok zeybek kıyafetine benzeyen giysiler almıştır. Kılıç Kalkan kıyafetlerini oluşturan ana temalar arasında; keçe külah, keyfiye, gömlek, cepken, silahlık, potur, yağlık, kuşak, çorap, çorap bağı ve ayakkabı bulunmaktadır.

Kılıç Kalkan oyunu nasıl oynanır?Kılıç Kalkan oyunu Bursa şehrine özgü bir halk oyunudur. Asker ocağına yeni katılan erler ellerine aldıkları kılıç ve kalkanla burada talim görmeye başlamışlardır. Aldıkları askeri eğitimi eğlenceli kılmak için bu oyunu aralarında devam ettiren acemi erlerden sonra Kılıç Kalkan, zamanla sivil halkın da neşeli günlerinde yaptığı bir halk dansı haline gelmiştir. Oynanış biçimi itibari ile yalnızca erkeklere has olan bu oyunun diğerlerinden farklı olmasını sağlayan en büyük özellik ise müziksiz olarak oynanmasıdır. Kılıç ve kalkan ile kuşanmış olan oyuncuların birbirleri ile cenk etmeleri esnasında çıkan kılıcın kalkanı dövme sesi, duyulan tek sestir ve oyunda bu sese göre ritim tutulur.
 
Üst