Kendini Tanı..


Geçmişten günümüze kadar, tüm bilim insanlarının, felsefe ve sanatla içiçe olanların üzerinde birleştikleri; İnsan ve onun sistem içindeki konumu, etkileşim içinde bulundukları, araçları, bunların tüm kombinasyonları ve süreçlerin doğru tanımlanması gerekliliğidir.

Kendimizi Tanımak, tüm eylemlerin ve değerlerin en başında gelendir! Bu amaç ve çaba içinde olarak en önemli ve en büyük adım atılmış olacaktır. Kendini Tanıma sürecine girildiğinde ise tüm değerler, kendiliğinden, en olması gerektiği şekilde yerlerine oturacaklardır. Bunun sağlanması o kadar kolay da mı, bunu bu kadar rahat ve kesin ifade ediyoruz. Hayır! Hiç de böyle bir iddiamız yok fakat çekirdeğin bu olduğunun altının çizilmesi; gerekli, yeterli zaman ve enerji içinde ancak bununla olanaklı kılınabileceği üzerine düşünce ve imanımızla(düşünce ve inancın pekişmişliği) bu başlıkları öncellemeliyiz.

Çözüm olarak bunu gösteriyorsak "Kendini Tanıma"nın hangi şartlarda ve nasıl olabileceği ile ilgili düşüncemizi de belirtmemiz gerekiyor. Şunu da belirtmek gerekir ki, eğer doğru soru sorulur ve doğru cevap -gerçekten isteyerek- aranırsa herkesin çıkaracağı sonuç birdir, aynıdır.

İnsanın tüm hayatı boyunca gün içinde en çok yaptığı ve yaşadığı, oksijenle olan ilişkisidir. "Solunum(Nefes)". En başta bu ve hepimizin bildiği altı ana/üst konu başlığını Kendini Tanıma'da merkez olarak değerlendiriyoruz.

Gün içinde üç temel öğün ve birçok ara sıvı ve katı uygulamalarda bulunduğumuz "Beslenme".

Bir günde 40.000 ila 50.000 düşüncenin geçtiği, farklı duygulanım ve davranışlarımızın ortak ifadesi olan "Psikoloji".

Zihnimizin ve varoluşumuzun temel fiziksel aracı olan gövdemizin ve özelliklerinin incelendiği ve bunları sağlayan araçların incelendiği "Fizyoloji".

Hayatın en temel gövdesel ve zihinsel gereksinimlerinden olan "Eşeybilim(Seksoloji)".

Bunların hepsini yazılı olarak iletme olanağı ve tüm etkileşim ve ifade olanakları ve araçlarıyla anlaşabildiğimiz "İletişim".

Tüm bunlar; gerçekten isteyerek yani eylemle, gerekeni yaparak ve bunun yanısıra umut ve çaba içinde; içtenlik, ciddiyet ve samimiyetle üzerinde durulması gerekenlerdir. Bunları açmak ve üzerinde yoğunlaşmak artık sizlerin elinde. Kitapları ve interneti doğru ve yerinde kullanarak çok da kolay olacaktır emin olunuz.

• Kendini tanıma, mutluluğun ilk yasasıdır.
• Kendini tanıma, düşünce ile eylemin biraraya getirilmesidir.
• Kendini tanıma, kendini kendine eriştirmektir.
• Kendine güven, o zaman nasıl yaşanacağını göreceksin.
• Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulursun.
• Kendini-biliş tüm bağımlılıklardan kurtuluştur.
• Kendini idrak olmadıkça hiçbir erdem hakiki değildir.
• Kendinizde düzen olmadıkça, dünyada düzen olmayacaktır.
• Kendinizden başka, ulaşacağınız birşey yoktur.
• Kendinizden başka, kimse size barış getirmez.
• Kendinize yardım etmekle, herkese yardım etmiş olursunuz.
• Kendinizi bilmezseniz, başka neyi bilebilirsiniz?
• Kendinizi değiştirebilirseniz, bir başka değişimin gerekmediğini göreceksiniz.
• Kendinizle meşgulseniz, hiçbir şeye gereksiniminiz yoktur.
• Kendi düşünce biçiminden başka hiçbir şey sınırlayamaz seni !
 
önce kendini tanı sonra sahip olduğun yeteneklerin doğrultusunda yapabileceklerini keşfet.
insanın kendini tanıması kendi yeteneklerini keşfetmesi ileride yapabileceklerine yön verir.dikkat çekmek istediğim bir noktayıda eklemeden edemeyeceğim bir insanın kendine yaptığını milyonlarca insan bir araya gelse yapamaz.
bu güzel paylaşım için teşekkürler yaşam sevinci emeklerine sağlık
 
• Kim olduğumu bilmediğim zaman çevremdeki herkese HİZMET EDERİM; kim olduğumu bildiğim zaman ise çevremdeki herkesle BİR OLURUM.

emeğine sağlık YAŞAM SEVİNCİ
 
Kendini tanıma sanıldığından zor bir süreçtir. İnsanın kendi davranışlarını gözlemesini, yorumlamasını ve yorumlarının doğruluğunu sonraki yaşantıları ile sınamasını; en azından belli dönemlerde kendisini ve başkasını yargılamayı bırakabilmesini, karşılaşacakları ile cesurca yüzleşebilmesini ve yaşadığı duygulara katlanabilmesini gerektirir. İnsanın kendini tanıma sürecinde zaman zaman başkalarının değerlendirmelerini alması ve diğer insanlar üzerinde yarattığı etkileri gözlemesi yararlı bilgiler vermektedir. Bu zor yolculuk için cesaret gösteren ve emek harcayanların çabalarının ürünlerini daha nitelikli ve doyumlu insan ilişkileri kurarak alırlar. Nitelikli ve doyumlu insan ilişkileri kurabilmesi, insanın kendisini ve diğer insanları tanıması ile mümkündür.
Harika bir konuya değinmişsiniz Fatoş Hanım yüreğinize sağlık :f58:

Paylaşıma tşkler...
 
Üst