Karayolu ulaşımında yol güzergahlarının belirlenmesinde etkili olan faktörler kısaca

Karayolu ulaşımında yol güzergahlarının belirlenmesinde etkili olan faktörler

Yol güzergahlarının oluşumunda yeryüzü şekillerinin ve iklimin büyük etkisi vardır.

Anadolu’nun tarih boyunca Avrupa’yı Asya’ya bağlayan bir köprü konumunda olması, sıra dağların doğu-batı yönün de uzanmasıyla yakından ilgilidir.
 
Üst