Karamanoğlu Mehmet Bey Üniverstesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi


Üniversitemiz Türkçenin başkenti Karaman'ın hakettiği yeri almasında bünyesindeki genç eğitim ve öğretim kadrosu ile büyük katkıları olacağına inancımız tamdır.


5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan, 17 yeni üniversiteden biridir.
Üniversitemize ait arazimiz yaklaşık Yunus Emre yerleşkesinde (2.000.000) iki milyon m2’dir. Bunun halen 60 bin m2’si kapalı alan olarak kullanılmaktadır. Üniversitemiz halihazırda 3 fakulte, 2 Yüksekokul, 3 Meslek yüksekokulu ve 2 Enstitü ile eğitim öğretime devam etmektedir.


KARAMAN İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI

a-) KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

Eğitim süresi 4 yıl olup, 1993 yılında kurulmuştur. Karaman İ.İ.B.F. bünyesinde Örgün ve İkinci öğretim eğitimi veren üç bölüm bulunmaktadır. Bunlar İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi Bölümleridir.


b-) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı:

Fakültemizin iktisat ve işletme hazırlık sınıfları okutulmakta olup 500 öğrenci ile 16 derslikte şehir merkezinde il özel idare binasında eğitim ve öğretim yapmaktadır. Fakülteye bağlı koordinatörlüktür.c-) KMÜ Sağlık Yüksekokulu:

Süresi 4 yıl olup, 1997 yılında kurulmuştur. Karaman Sağlık Yüksekokulunda Hemşirelik bölümü bulunmaktadır.


d-) KMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu:

Eğitim süresi 4 yıl olup, 1998 yılında kurulmuştur. Karaman BESYO’da Beden Eğitim Öğretmenliği Bölümü bulunmaktadır.


e-) KMÜ Karaman Meslek Yüksek Okulu:

Eğitim süresi 2 yıl olup, 1987 yılında kurulmuştur. Karaman’daki ilk yüksek öğretim kuruluşudur. Karaman MYO’da 6 Program (Gıda Teknolojisi, Halıcılık, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Otomotiv, Makine, Mimari ve Dekoratif Sanatlar) bulunmaktadır. Ayrıca Karaman MYO’lu İkinci Öğretim Eğitimi de vermektedir.


f-) KMÜ Ermenek Meslek Yüksekokulu:

Eğitim süresi 2 yıl olup, 1990 yılında kurulmuştur. Ermenek M.Y.O.’da 4 Program (Elektrik, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Muhasebe, İşletme) bulunmaktadır. Ayrıca Ermenek MYO’lu İkinci Öğretim Eğitimi de vermektedir.


g-) KMÜ Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu:

Eğitim süresi 2 yıl olup, 1995 yılında kurulmuştur. Kazım Karabekir MYO’da 2 Program (Büro Yönetimi ve Sekreterlik- Yerel Yönetimler) bulunmaktadır.


YAPIMI SÜREN FAKÜLTELER

a) KMÜ Edebiyat Fakültesi:

Selçuk Üniversitesi Senatosunda 09.12.2005 tarih ve 9-2005/121 sayılı karar ile görüşülüp kabul edilerek Yüksek Öğretim Kuruluna 16.12.2005 tarih ve 11532 sayılı üst yazı ile gönderilen ve orada da 26.05.2006 tarihinde görüşülerek kabul edilen Fakülte, Milli Eğitim Bakanlığının 12.07.2006 tarih ve 14338 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunun ek 30. Maddesine göre Bakanlar Kurulunca 17.07.2006 tarihinde kararlaştırılmış, Bakanlar Kurulunun 2006/10735 Sayılı Kararınca 05.08.2006 tarih ve 26250 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kanunlaşmıştır. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken, T.B.M.M.’ de 17.05.2007 tarih ve 5662 Sayılı Kanunla ve 29 Mayıs 2007 Salı günü 26536 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunun Ek 72 maddesi a fıkrası gereğince adı ve bağlantısı değiştirilerek üniversitemize bağlanmıştır.Edebiyat Fakültesi binası Karaman Yunus Emre Kampüsü sahası içerisine yapılmaktadır. 1330 m2 temelli 5 katlı iki bloktan oluşmaktadır. Toplam kapalı alanı 6650 m2 dir. İçerisinde 20 adet 120 kişi kapasiteli dershane, Akademik ve İdari bürolardan oluşmaktadır. Bitirildiğinde Normal Öğretim 2500-3000 öğrenciye, İkili öğretimde 5000 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitededir.

YÖK’e açılması öngörülen bölümler; Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji, Arkeoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı bölümleridir. Açılması öngörülen bu bölümleri tercih ederken bölgenin özellikleri ve bilhassa bölgenin Türk Dili konusundaki özellikleri, mezun öğrenci istihdam durumu ve öğretim elemanının mümkün olup olmayacağı göz önüne alınmıştır.


b-) KMÜ Kamil ÖZDAĞ Fen Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Senatosunda 09.12.2005 tarih ve 9-2005/120 sayılı karar ile görüşülüp kabul edilerek Yüksek Öğretim Kuruluna 16.12.2005 tarih ve 11533 sayılı üst yazı ile gönderilen ve orada da 26.05.2006 tarihinde görüşülerek kabul edilen Fakülte, Milli Eğitim Bakanlığının 20.12.2006 tarih ve 25722 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunun ek 30. Maddesine göre Bakanlar Kurulunca 08.01.2007 tarihinde kararlaştırılmış, Bakanlar Kurulunun 2007/11548 Sayılı Kararınca 20.01.2007 tarih ve 26409 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kanunlaşmıştır. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken, T.B.M.M.’ de 17.05.2007 tarih ve 5662 Sayılı Kanunla ve 29 Mayıs 2007 Salı günü 26536 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunun Ek 72 maddesi a fıkrası gereğince adı ve bağlantısı değiştirilerek üniversitemize bağlanmıştır.
Fiziki binası, Halk ve Sanayici İşbirliği Saray Holding (Saray Bisküvi) tarafından yapılmaktadır. 10.000 m2kapalı alanı mevcut olup 4 bloktan oluşmaktadır. İki blok eğitim-öğretim bloğu, diğer iki blok da Akademik ve İdari bürolardan, laboratuar ve uygulama alanlarından oluşmaktadır. 18 derslik mevcuttur. Binanın %90’i bitirilmiştir. 2007 yılında tamamen bitirilip Üniversiteye teslim edilecektir.

YÖK’e açılması öngörülen bölümler; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve İstatistik bölümleridir. Açılması öngörülen bu bölümleri tercih ederken bölgenin özellikleri, mezun öğrenci istihdam durumu ve öğretim elemanının mümkün olup olmayacağı göz önüne alınmıştır.


c-) KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi İnşaatı

Kampüs alanı içerisine İ.İ.B.F. ve Kredi Yurtlar Kurumu arasına Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Vakfı tarafından yaptırılmaktadır. Bina 1330 m2 temelli 5 katlı ve İki bloktan oluşmaktadır. Toplam kapalı alanı bitirildiğinde 6650 m2 olacaktır. Şuan 1. blokun kaba inşaatı tamamlanmış, çatısı yapılmıştır. Teknik ve uygulama laboratuarları ile Akademik ve İdari bürolardan oluşmaktadır. Bina bitirildiğinde tekli öğretimde 1500 ikili öğretimde 3000 öğrenciye kadar hizmet verebilecektir. Eğitim-Öğretime devam eden Karaman Sağlık Yüksekokulu’nun fakülteye dönüştürülmesi ile olacaktır. Akademik ve İdari alt yapısı mevcuttur.


d-) KMÜ Üniversite Kütüphanesi İnşaatı

Kampüs alanı içerisine Kredi Yurtlar Kurumu ve BESYO kapalı spor salonu arasına yapılmaktadır. Bodrum, Zemin kat ve artı iki katlı taşınmaz 4500 m2 kapalı alana sahip olacaktır. Okuma salonları, kitaplıklar, internet erişim merkezi ve diğer kültürel alanları bulunacaktır.


e-) KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

T.B.M.M.’ de 17.05.2007 tarih ve 5662 Sayılı Kanunla kurulması kabul edilmiş ve 29 Mayıs 2007 Salı günü 26536 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunun Ek 72 maddesi c fıkrası gereğince Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken, adı ve bağlantısı değiştirilerek kurulmuştur. Fiziki binası bulunmamaktadır.


f-) KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.B.M.M.’ de 17.05.2007 tarih ve 5662 Sayılı Kanunla kurulması kabul edilmiş ve 29 Mayıs 2007 Salı günü 26536 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunun Ek 72 maddesi ç fıkrası gereğince KMÜ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Fiziki binası bulunmamaktadır.


g-) KMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

T.B.M.M.’ de 17.05.2007 tarih ve 5662 Sayılı Kanunla kurulması kabul edilmiş ve 29 Mayıs 2007 Salı günü 26536 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunun Ek 72 maddesi ç fıkrası gereğince KMÜ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Fiziki binası bulunmamaktadır.


 
YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN FAKÜLTELER

a-) KMÜ Karaman Eğitim Fakültesi

Karaman Yunus Emre kampüsü içerisine yapılması düşünülen Fakültede Türkçe, Matematik, Sınıf Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümleri öngörülmektedir.

Bu Fakülteye ve bölümlere;
1- Başta yurdumuzun ihtiyacı vardır.
2- Kuruluş itibarı ile en ekonomik bölümlerdir.
3-) Kazanan öğrenciler eksiksiz kayıt yaptırmaktadır.
4-) Bu bölümlerde Akademik personel sıkıntısı çekilmez. Karamanda halen bulunan Fakülte ve Yüksekokullarda yetişmiş insan kaynağı mevcuttur.
5-) Komşu illerdeki Üniversite uzaklığı 100 ile 250 km arasındadır. Üniversiteler, insan kaynağı olarak yardımcı olmayı taahhüt etmektedirler.
6-) Fakültede 10.000’e yakın Türk genci ile uluslar arası genç eğitim yapabilecektir.
7-) Karaman’a ve ülkemize sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok faydalar sağlayacaktır.
8-) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu(Sağlık Bilimleri Fakültesi), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Karaman Meslek Yüksekokulu, diğer meslek yüksek okullarımız en önemli alt yapıdır.
9-) Bölgenin özelliklerine en çok uyan bir fakültedir.


b-) KMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Karaman için yapılması düşünülen bir diğer fakülte de Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olmalıdır. Bu fakülte için Gıda Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat ve Mimarlık bölümleri öngörülebilmektedir.

Karaman için bu bölümlerin alt yapısı Karaman’ın Gıda şehri olmasından gelmektedir.

1-) Karaman bir gıda başkentidir.
2-) İrili ufaklı 50’nin üzerinde gıda ile ilgili fabrika bulunmakta ve 20 bine yakın kişi çalışmaktadır.
3-) Bu fabrikaların her birinde gıda laboratuarları bulunmaktadır. Fabrikalar öğrencilere laboratuarlarını açmayı taahhüt etmektedirler.
4-) Karaman Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi ve Makine önlisans bölümlerinde halen yeterli düzeyde öğretim elemanı bulunmaktadır. Dolayısıyla Akademik personel alt yapısı mevcuttur.
5-) Akademik ve İdari personel sıkıntısı çekilmeyecektir.
6-) Makine üreten fabrika ve atölyelerimiz mevcuttur. Öğrencilerimiz için iş istihdamı ve staj sıkıntıları bulunmamaktadır.
7-) Karaman içerisinden başta Avrupa, Afrika, Amerika, Asya ve tüm Dünya ülkelerine bulgur, bisküvi, çikolota, un, şekerleme, meyve üzüm, şeftali, makine v.b. ihracatı yapılmaktadır. Türkiye de İşsizlik oranı en az olan ildir.
8-) Bölgenin özelliklerine en çok uyan bir fakültedir.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Karaman’ın gelişmesinde, bir sanayi şehri olmasında, Karaman ve ülkemizi Dünya’ya tanıtacak bir vizyona sahip olacaktır. Teoriler Pratiklerle birleşecektir
 
Üst