karadeniz bölgesinin kültürel özellikleri


Karadeniz bölgesi kültürü
Karadeniz bölgesinin kültür özellikleri

Karadeniz Bölgesine ait bazı kültürel özellikler şöyledir;
1-Şivesi
2-Yemekleri
3-Çocuk oyunları
Karadeniz Bölgesine ait bazı yerel şive(ağız) örnekleri;
A
Abrul: Nisan
Accuk: Azıcık
Ahaca: İşte burada
Alamuk: Yağmurdan sonra güneşin bulutların arasından tesirli bir şekilde vurması
Anlak: Meydan
Azuk: Yiyecek

B
Bacca: bahçaBahçe, fındık bahçesi
Bayak: Az önce, demin
Bece: Bu gece
Bezene: Bezelye
Bıldır: Geçen sene
Bibi: Büyük hala
Böğün: Bugün
Bulaşuk: İspiyoncu

C
Cıbıldak: Çıplak
Cıdık: Tuzak
Cıftır: gibiÇok hızlı bir şekilde
Cılga: İnce su yolu
Cımbış: Komik, şaka

Ç
Çakır Gözlü1) Renkli gözlü 2) Ela gözlü
Çileklik Çalı çileği Yaprağından çorba yapılır
Çömentluk
Çöten: Darı anbarı
Çömez:Ufak çocuk
Çükelik,Çükelük: Çökelek
Çürük Ayı: Temmuz ayı Ağustos ve Temmuz çürüklük ayları olarak bilinir

D
Da: Anlamı güçlendiren ek
Dadduk: Sevimli, tatlı
Değermen: Değirmen
Depebızdık: Takla
Düşün: Mola, ara

E
Ebeguşağa: Gökkuşağı
Elguvan: Mor renkli bir çiçek, ergüvan
Encamı: Topu topu
Ey: Bir seslenme edası
Ey vermek: Seslenmek, çağıran kişiye cevap vermek
Eyhe: Sana göre hava hoş
Eylenmek: Oyalanmak

F
Fene: Çok
Fer: Derman, hal, kuvvet
Fırfıkıç: Ağzına kadar dolu
Fırtana: Fırtına

G
Gaccuk: Kadar
Galemlik: Bacanın üstüne, kuşların yuva yaptığı bölüm, bir nevi baca kapağı
Gelçek: Merdiven
Guytak: Çukur, kuytu
Güman: Umut
Güni: Güney
Güzine: Bir tür soba


Ğ
Ğeçi, Geçi: Pis kötü şey, kötü insan, domuz

H
Ha: Anlamda kesinliği artıran bir nevi önek
Haböle,Haşöle Haole: Böyle, şöyle, öyle
Haccak: Güzel
Haçan: 1) Madem 2) Ne zaman
Haçan ki: Ne zaman ki
Halik: Küçük taş
Halpıtmak: Yoğurt yemek
Happak: Sade yoğurt
Henki: Yaşlı, ihtiyar
Henkimek: İhtiyarlamak
Heysin: Hasan adının yöresel söylenişi

I
ImıkIlık: ne sıcak ne de soğuk

İ
İçlik: Gömlek
İleki gün,Lekigün: Önceki gün

K
Katuk: Ayran
Kemçük: Biçimsiz, çukurca
Kiraz Ayı: Haziran ayı

L
Löç: Çok ıslak, suya doymuş
Lülemek: Bir şeyin ucunu yontmak

M
Mabeyin: Oda
Mandalin: Mandalina
Mundar: Pis
Mühkem: Sağlam

N
Nene: Nine, babaanne ve anneanne

O
Oslama: Boşuna
Oyrak: Çukur arazi

Ö
Öğürsemek,Örsemek: İneğin boğa istemesi

P
Paçka: Küçük ev, serentiye benzer yapı
Palak: Ayı yavrusu
Palan: İnce minder

R
Rafan gitmek: Çok hızlı ilerlemek

S
Sağrak: Yağ saklama kabı
Sahan: Bakır kap, tabak
imelek: Uyuşuk
Süflü: Pasaklı

Ş
Şavgu: Şevki adının yöresel söylenişi
Şişek: Genç erkek koyun

T
Taaha
Tırmıt: Mantar
Tili: Yemek seçen
Tüğüm: Düğüm

U
Ula: Bir hayret ve sesleniş nidası
Uşak: Erkek evlat
Uy: bir hayret nidası

Ü
Üzüm Ayı: Ekim Ayı

V
Vire: Daima, devamlı

Y
Yal: İnek yemeği
Yane: Ne sandın?
Yarmaça: Yarılmış odun
Yayuk1) Ayran 2): İçinde bu ayranın yapıldığı tahtadan ve uzunca eşya
Yesir: Ebelemece türü bir oyun


ARALI EMEN
En az beş kişilik iki takımla oynanırTakımların oluşumu ve emenin kim
tarafından korunacağı tekerlemelerle belirlenirEmen meydan ortasına konulmuş
bir taştırBirinci takının görevi rakip takım oyuncularının emene dokunmasını
engellemektirİkinci takımın görevi ise emene dokunarak ele geçirmeye
çalışmaktırBirinci takım emen taşının etrafını çevreleyerek rakip takımın taşa
dokunmasını engellemeye çalışırBu sırada ikinci takım oyuncuları meydana
yayılarak emeni koruyan oyuncuları rahatsız etmeye başlarlarBu mücadele
esnasında ikinci takım oyuncularından emene dokunmaya çalışanlardan yakalananlar
oyun dışı kalırlarEğer ikinci takım oyuncuları birinci takım oyuncularından
birisiyle emen arasından yakalanmadan geçerse birinci takımın bu oyuncusu da
oyun dışı kalırBu yarışma emen ele geçirilinceye ya da ikinci takım
oyuncularının tamamı oyun dışı kalıncaya kadar devam eder
BABADİK
İki grup arasında oynanan oyunun malzemeleri bir top ve
yedi adet yassı taştan ibarettir Yassı taşlar üst üste dizilir Amaç altı yedi
metre uzaktan topu yuvarlayarak taşları yıkmaktır Atış yapılıp, taşların
yıkılmasıyla oyun başlar Top karşı takımdadır, atışı yapan grup yıktıkları
taşları tekrar üst üste dizmeye çalışırken, diğer grup ellerindeki topu elden
ele geçirerek onları vurmaya çalışır Topla vurulan oyun dışı kalır Eğer
vurulmaya çalışılan kişi, atılan topu yakalayabilirse, topu rakiplerinin
alamayacağı bir yere fırlatarak takımına zaman kazandırmış olur Onlar taşları
bu sırada üst üste dizmeye çalışırlar Her ne kadar kulağa kolay işmiş gibi
gelse de üst üste yedi taşı yıkmadan koymak çetin iştir Tüm taşları dizerlerse,
oyunu kazanırlar, eğer gruptaki oyuncuların hepsi taşları dizemeden rakipleri
tarafından vurulursa kaybederler
BALIK BATTI OYUNU
Televizyonun yaygınlaşmasından önce akşam
misafirliklerinde kadınlı erkekli gruplar tarafından oynanan bir oyundur Grup
halka olur, bağdaş kurup oturur, herkes ellerini bacaklarının altına sokar Bir
kişi ise halkanın ortasında oturur Halkada oturanlar ellerindeki kıvrılmış bir
mendili birbirlerine ebeye yakalanmadan verirler Ebe ise mendilin kimde
olduğunu anlamaya çalışır Herkes ebe baktığında sanki mendil kendisindeymiş
gibi paniğe kapılmış görünmeye çalışarak ebeyi yanıltır, bu esnada mendil elden
ele dolaşır Arada bir mendille ebeye vurulup tekrar saklanır Ebe mendili kimin
elinde yakalarsa yeni ebe o olur
ELİM SENDE
Çocuklar bir tekerleme söyleyerek aralarında bir ebe
seçtikten sonra ebeden kaçarlar Ebe ise onlara eli ile dokunmaya çalışır Ebe
kime dokunursa bu defa o çocuk ebe olur"Elim Sen de Elim Sende Sabaha Kel Kalk Sen de"
 
Üst