Kan Tahlilleri Ve Anlamları

'Türkçe Sözlük' forumunda HazaN tarafından 14 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Kan tahlillerinin anlamları
  Kan tahlillerindeki kelimelerin anlamları

  -RBC: Red Blood Cells (Kırmızı kan hücrelerinin –eritrosit- sayısı)
  Bunlar oksijen taşıyan hücrelerdir. Ağır egzersiz ve yüksek rakımda sayıları artarken düşük olması kansızlık (anemi) veya kan kaybını gösterir. Ayrıca hemolize neden olan bazı ilaçlar da eritrosit sayısını azaltabilir.

  -HGB: Hemoglobin (HB)
  Kandaki toplam hemoglobin miktarını gösterir. Anemi, kan kaybı, polistemi (eritrosit sayısının normalden fazla olması) v.b. durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Polistemi, egzersiz ve yüksek rakım hemoglobin miktarını artırırken anemi ise hemoglobin miktarını azaltır.

  -HCT: Hematokrit
  Kandaki hemoglobin ve eritrosit miktarını gösterir. Bir başka ifadeyle kanın şekilli elemanlarının tüm kana oranıdır. Anemi ve kan kaybı gibi durumlarda miktarı azalır. Buna karşılık vücut su kaybederse (kusma v.b.) ya da yüksek rakımda hematokrit miktarı artar.

  -MCV: Mean Corpuscular Volume
  Eritrositlerin ortalama büyüklüğüdür.

  -MCH: Mean Corpuscular Hemoglobin
  Eritrositlerdeki hemoglobin miktarını gösterir.

  -MCHC: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration
  Eritrosit hemoglobin konsantrasyonunun yüzde olarak ifadesidir.

  -RDW: Red cell Distrubition Width
  Eritrositlerin dağılım genişliğini gösterir.

  -PLT: Platelets (Trombosit sayısı)
  Pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerdir. Koagülasyon sistemi ve hemostaz bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Demir eksikliği anemisi ve akut enfeksiyonlarında trombosit sayısı artarken lösemiler, bazı enfeksiyonlar ve kemik iliğinin baskılanması ile trombosit sayısı düşer.

  -MPV: Mean Platelet Volume
  Trombositlerin ortalama büyüklüğüdür.

  -PDW: Platelet Distrubition Width
  Trombositlerin dağılım genişliğini gösterir.

  -WBC: White Blood Cells (Beyaz kan hücrelerinin-lökosit-sayısı)
  Vücudun savunmasında ve bağışıklığında görevlidir. Değer aralıklarından yüksek çıkması mikrobik hastalıklara işarettir. Düşük çıkması ise kan kanserini gösterebilir.

  -NE%: Nötrofil Yüzdesi

  -LY%: Lenfosit Yüzdesi

  -MO%: Monosit Yüzdesi

  -EO%: Eozinofil Yüzdesi

  -BA%: Bazofil Yüzdesi
   


Yükleniyor...