kan tahlilinde mid nedir?

MID% (Monosit Yüzdesi)

Monosit yüzdesi ne zaman artar?

Monosit bir lökosit türüdür.Kanımızda bulunan lökositlerin( akyuvarların) ortalama olarak yüzde 1,7-9,3 ‘ünü oluştur.Yani monosit testinin normalin üstü olarak nitelendirilmesi için kabaca % 10’un üstü olması gereklidir.
Monositler kemik iliğinde yapıldıktan sonra kan dolaşımına geçerler.Kan dolaşımında birkaç saat dolaşımından dokulara girerler.Dokulara geçen monositler makrofaj adını alır.Monositler vücut savunmasında görevli olup fagositoz yaparlar.Monositlerin bir diğer görevi ise enfekte edilmiş vücut hücrelerini ortadan kaldırabilmeleridir.Monosit testi tek başına yapılan bir test değildir.Kan sayımı yani hemogram testi parametreleri içinde diğer parametrelerle birlikte değerlendirilen bir testdir.Düşük çıkmasından çok yüksek çıkması klinik olarak anlamlıdır.Monositler bir çok hastalıkta yüksek çıkabilmektedir.Monositlerin yüksek olarak değerlendirilmesi için monosit yüzdesinin % 10 ‘un üstünde olması gereklidir.Bazı kaynaklarda ise % 12 ve üstü monositlerin yüksek olarak değerlendirilmesi yönünde kabul edilmektedir.
Monositlerin Yükseldiği Durumlar Nelerdir?
Bazı bakteriyel enfeksiyonlar:
Akut enfeksiyonlar sonrası iyileşme dönemleri
Bazı protozoal enfeksiyonlar(sıtma gibi)
Bazı Kan Hastalıkları(monositik lösemi,KML,Polisitemi gibi)
Lenfomalar
Bazı Kanser Türleri(Over,Mide,Meme Kanseri gibi)
Sebebi bilinmeyen bazı ateşli hastalıklar
 
Monosit bir lökosit türüdür. Kanımızda bulunan lökositlerin( akyuvarların) ortalama olarak yüzde 1,7-9,3 ‘ünü oluştur.Yani monosit testinin normalin üstü olarak nitelendirilmesi için kabaca % 10’un üstü olması gereklidir.
Monositler kemik iliğinde yapıldıktan sonra kan dolaşımına geçerler.Kan dolaşımında birkaç saat dolaşımından dokulara girerler.Dokulara geçen monositler makrofaj adını alır.
Monositler vücut savunmasında görevli olup fagositoz yaparlar.Monositlerin bir diğer görevi ise enfekte edilmiş vücut hücrelerini ortadan kaldırabilmeleridir.
Monosit testi tek başına yapılan bir test değildir .Kan sayımı yani hemogram testi parametreleri içinde diğer parametrelerle birlikte değerlendirilen bir testtir. Düşük çıkmasından çok yüksek çıkması klinik olarak anlamlıdır.
Monositler bir çok hastalıkta yüksek çıkabilmektedir.Monositlerin yüksek olarak değerlendirilmesi için monosit yüzdesinin % 10 ‘un üstünde olması gereklidir. Bazı kaynaklarda ise % 12 ve üstü monositlerin yüksek olarak değerlendirilmesi yönünde kabul edilmektedir.
 
Monositlerin Yükseldiği Durumlar Nelerdir?
Bazı bakteriyel enfeksiyonlar,
Akut enfeksiyonlar sonrası iyileşme dönemleri,
Bazı protozoal enfeksiyonlar(sıtma gibi)
Bazı Kan Hastalıkları(monositik lösemi,KML,Polisitemi gibi)
Lenfomalar Bazı Kanser Türleri(Over,Mide,Meme Kanseri gibi)
Sebebi bilinmeyen bazı ateşli hastalıklar
 
Üst