kadın doğum servisi için staj defteri


kadın doğum servisi için staj defteri

Staj dosyası 11 bölümden oluşur Bunlar aşağıda anlatıldığı gibidir Staj dosyası, stajın yapılıp yapılmadığının bir nevi tutanağı hükmündedir

1 Kapak Sayfası

Bu sizin insiyatifinize kalmış
2 Staj Yazısı

Resimli ve onaylı olarak öğrenciye verilen, staj süresinin sonunda öğrencinin çalıştığı bölümler veya konular ile hangi tarihler arasında, ne süre ile bu çalışmalarda bulunduğunu gösteren, staj imkanı sağlayan kurum yetkililerince imzalanıp onaylanmış belge konulmalıdır

3 Giriş

Yapılan çalışma hakkında kısa bir bilgi verilmeli, raporun farklı kısımlarında neler anlatıldığı özetlenmelidir

Yazılım stajı için örnek bir giriş (kısaca), aşağıda verilmiştir
Staj boyunca büyük bir holdingin bilgi işlem bölümünde yazılım projelerinin nasıl ele alındığı ve yürüdüğü gözlemlenmiştir Proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları, firma yöneticilerine vermekle yükümlü olduğu raporlar hakkında ilk elden bilgi sahibi olunmuştur Sistem analistlerinin problemi analiz etme biçimleri incelenmiş, yazılım mühendislerinin tasarımı ışığında programcıların projeyi nasıl kodladıkları gözlemlenmiştir Yetkili yazılım mühendisinin verdiği görevi başarabilmek için öncelikle ASPNET teknolojisi üzerinde çalışma yapılmıştırÇalışmaların sonucunda ise bölümün hazırladığı projenin bir modülünün kodlaması ve testi gerçekleştirilmiştir

Bu staj raporunun 4 ve 5 bölümlerinde çalışılan holding ve bölüm tanıtılmış, 6bölümde ise öğrenilen teknolojinin ışığında kodlaması gerçekleştirilen modülün özeti verilmiştir Daha sonra yapılan çalışma 7 bölümde tablo halinde hafta bazında gösterilmiş, 8 bölümde yapılan işler gün bazında anlatılmıştır Staj çalışmasının sonucunda kazanılan bilgi ve beceriler 9 bölümde sonuç halinde açıklanmıştır

4 Kurum Tanıtımı

Staj yapılan işletmenin temel çalışma sahası, organizasyon yapısı, üretimi ve ürünleri hakkında bilgiler verilmelidir

Kurum tanıtılırken web sayfasındaki bilgileri olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmak yerine, öğrenci kendi yorumlarını da yapmalıdır Bunun için örneğin karşılaştırmalardan yararlanılabilir Bilgisayarın kurumdaki yeri, kullanım alanları, sağladığı kazanç-kolaylıklar da bu bölümde anlatılmalıdır Bu bölüm kurumun yapısına göre 2-5 sayfa arasında olabilir

5 Birim Tanıtımı

Staj yapılan birimin varsa özel donanım ve/veya yazılımları hakkında bilgiler verilmeli, birimde gerçekleştirilen uygulamalardan bahsedilmelidir Birimin organizasyon yapısı da tanıtılmalıdır Organizasyon yapısında yer alan kişilerin görev tanımları da yapılmalıdır Bu bilgiler mevcut bir dokümandan hazır olarak alınmamalı, yetkili kişi sorgulanarak elde edilmelidir Görev tanımları verilirken gerekirse çalışanlardan da bizzat bilgi alınması faydalı olacaktır

6 Proje Özeti

Staj süresince yapılan projeden bahsedilmelidir Görev alınan her farklı proje yeni bir alt başlık altında incelenmelidir Büyük bir projenin belli bir kısmında görev alınmışsa önce ana projenin, daha sonra ise öğrencinin kendi uğraştığı kısmın tanıtımına yer verilmelidir Herhangi bir projede yer alınmamışsa öğrencinin staj boyunca incelediği ve bunun sonucunda kendi geliştirdiği uygulamalar özetlenmelidir Sistem yapısı ve kullanılan teknoloji hakkında bilgi verilmelidir Yapılan çalışmaların sonuçları belirtilmelidir

Bu bölümün detaylı açıklamalar yapılan bir yer değil, özet olduğuna dikkat etmek gereklidir Gerçekleştirilen projeler hakkında özet bilgi verilmelidir İşin nasıl yapıldığı ve aktarılması gereken noktalar, 8 bölümde yer almalıdır
Yazılım stajı için örnek bir proje özeti aşağıda verilmiştir

Staj süresinde ABC holdinginin bilgi işlem birimi, yine holdinge ait, araba satımı ve servisi veren bir şirketi için bir program hazırlamaktadır Galeri tarafında müşteri ve araç bilgilerinin tutulması gibi rutin işlemler yanında, yeni modeller çıktığında alma potansiyeline sahip eski müşterilere davet yollanması gibi akıllı işlevlere sahip bir uygulama proje kapsamında geliştirilmişti Projenin diğer parçası olan servis kısmı ile ilgili program devam ediyordu Personel-iş eşlemesi takibi, hasarlı araçların takibi, muhasebe entegrasyonu gibi modüllerin analizi bitmiş, tasarım-kodlama aşamasına gelinmişti Amirim olan yazılım mühendisinin benden istediği, her saat başında veritabanında bir sorgulama yaparak, servis için bırakılan araçlardan işlemi tamamlamarın sahiplerine SMS yollayarak araçlarının hazır olduğunu, ödemesi gereken tutar ile birlikte bildiren bir modüldü Bunun yanında şirketin web sayfasında ilgili bölüme giren müşteri, plakasını yazdığında aracının hazır olup olmadığını da öğrenebilmeliydi Bu da gerçekleştirmekle sorumlu olduğum bir modüldü
Tüm bu işlemleri gerçekleştirmek için ASPNET ve web servisleri konuları üzerinde incelemeler yapılmış, gereken kısımları öğrenilmiştir Veritabanından sorgulama yapmak için temel SQL çalışılmıştır SMS yollamak için yöntemler incelenmiş ve geliştirilen proje ve platforma uygun olanı öğrenilerek uygulanmıştır

7 Haftalık Çalışma Çizelgesi

Staj süresi içerisindeki her haftanın çalışma planı, hafta boyunca incelenen konular ve gerçekleştirilen uygulamalar çizelgede gösterilmelidir
Haftalık çalışma çizelgesi hazırlanırken sadece konu başlığı verilmemeli, her gün ne yapıldıysa onu açıklayan bir başlık yazılmalıdır Yazılım stajı için iyi ve kötü birer örnek aşağıda görülmektedir
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst