Kaç bakanlık vardır?


Ülkemizde kaç bakanlık vardır, ülkemizdeki bakanlıklar hangileridir?

Kaç bakanlık vardır?

Türkiye Cumhuriyeti'nin tam 16 bakanlığı vardır. Bunlar;

1. Başbakanlık
2. Adalet Bakanlığı
3. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
5. Çevre ve Orman Bakanlığı
6. Dışişleri Bakanlığı
7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
8. İçişleri Bakanlığı
9. Milli Savunma Bakanlığı
10. Ulaştırma Bakanlığı
11. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
12. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
13. Sağlık Bakanlığı
14. Milli Eğitim Bakanlığı
15. Maliye Bakanlığı
16. Kültür ve Turizm Bakanlığı
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst